Bescherm uw inkomsten

Verzekering gewaarborgd inkomen

Wist u dat tijdelijke (of permanente) arbeidsongeschiktheid een rechtstreekse en negatieve impact heeft op uw inkomsten? Als u gedurende een bepaalde tijd niet kunt werken als gevolg van een ongeval of ziekte, dan ontvangt u de eerste week niets en daarna ontvangt u van uw ziekenfonds slechts een beperkte dagvergoeding, die lager ligt dan die van loontrekkenden. Die vergoeding is waarschijnlijk onvoldoende om uw levensstandaard aan te houden.

Dit is wat uw ziekenfonds uitkeert in geval van arbeidsongeschiktheid (01/01/2021)

  1e week Van de 2e week tot de 12e maand Vanaf het 2e jaar zonder stopzetting van de vennootschap Vanaf het 2e jaar met stopzetting van de vennootschap
Vergoeding gezin 0€ 1.614,08€/maand 1.614,08€/maand 1.614,08€/maand
Vergoeding alleenstaande 0€ 1.291,68€/maand 1.291,68€/maand 1.291,68€/maand
Vergoeding samenwonende 0€ 990,6€/maand 990,6€/maand 1.107,6€/maand

Voor wie is de verzekering gewaarborgd inkomen bedoeld?

Deze waarborg is een aanvullende waarborg gekoppeld aan het VAPZ of de POZ voor zelfstandigen die geen vennootschap hebben en aan de IPT voor zelfstandige zaakvoerders.

Hoe werkt het?


 • We betalen u een rente. Als u voor 25 % of meer economisch arbeidsongeschikt bent, dan storten we u na afloop van de wachttijd die u vrij kiest bij het afsluiten van uw contract, maandelijks een percentage (gelijk aan het percentage van uw arbeidsongeschiktheid) van de rente die vastgelegd is in de bijzondere voorwaarden. .

  Deze zogenaamde invaliditeitsrente staat in verhouding tot de graad van arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheid van 67 % of meer wordt beschouwd als een volledige arbeidsongeschiktheid. In dat geval keren we 100 % van de rente uit.
 • Wat met de betaling van de premie tijdens de arbeidsongeschiktheid? Uw vennootschap moet de premie voor uw gewaarborgd inkomen niet meer betalen in de periode waarin we u een rente betalen. Zoals hierboven beschreven, gebeurt dat in verhouding tot de graad van arbeidsongeschiktheid.

Zeer flexibele verzekering

U kiest zelf, in overeenstemming met uw vennooschap:

 • Het rentebedrag dat u wilt ontvangen (met een maximum van 80 % van uw bruto-inkomen).
 • De wachttijd (de periode tussen het begin van de arbeidsongeschiktheid en de eerste storting van de verzekerde rente, voor zover de ongeschiktheid nog altijd geldt): 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Kiest u, met akkoord van uw vennooschap, voor de ‘afkoop van de wachttijd’, dan wordt u vergoed de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die langer duurt dan de wachttijd.
 • Constante of variabele rente. Een variabele rente compenseert de waardevermindering (als gevolg van de inflatie) van uw gewenste inkomen.

  In overeenstemming met uw bedrijf kunt u kiezen uit 3 formules:
  • In geval van een tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid wordt het gekozen bedrag jaarlijks verhoogd met een percentage van 2, 3 of 5 %. Het gaat om een indexering ‘na’ de arbeidsongeschiktheid.
   Een voorbeeld? Stel dat u een maandelijkse rente van 500 euro en een vermeerdering van 3 % kiest. Bij een volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u 500 euro per maand het eerste jaar, 515 euro het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, enz.
  • Het is ook mogelijk om te kiezen voor een maandelijkse indexering van het rentebedrag op basis van de index van de consumptieprijzen. Dat betekent dat het verzekerde inkomen jaarlijks wordt geïndexeerd (exclusief arbeidsongeschiktheid), net als de eraan verbonden risicopremies. Het gaat om een indexering ‘vóór’ de arbeidsongeschiktheid.
  • De combinatie van de 2 systemen is eveneens mogelijk.

Belastingvoordeel


 • Als aanvullende waarborg in een IPT: de premie wordt beschouwd als bedrijfskosten voor de berekening van de vennootschapsbelasting (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
 • Als aanvullende waarborg in het VAPZ of POZ (verzekeringnemer = natuurlijke persoon): de premie is aftrekbaar als werkelijk gemaakte beroepskosten (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
 • De rente uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid wordt belast als vervangingsinkomen. Het gaat dus niet om een rente na belastingen. Hier houdt u best rekening mee bij het bepalen van de rente die u nodig hebt voor uw dagelijkse behoeften.

Taksen

De taks op de premies van de dekking gewaarborgd inkomen bedraagt 9,25 %.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?