Uw liquiditeiten op korte termijn beleggen

Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening Belfius Bonus Savings Account

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal.
 • Basis rente : driemaandelijkse uitkering van de basisrente.
 • Bonus : elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op de stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan.
 • Roerende voorheffing op de ontvangen interest.
 • Beperkt tot maximum 1 spaarrekening per klant

Spaarrekening Gereglementeerde spaarrekening

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepen.
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag.
 • Basis rente: jaarlijkse betaling van de basisrente
 • Getrouwheidspremie: toegekend op de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan en driemaandelijkse betaling.
 • Roerende voorheffing op de ontvangen interest. Vrijstelling van roerende voorheffing tot een maximumbedrag van 980 euro per persoon

Bijkomend

Al onze oplossingen om uw liquiditeiten op korte termijn te beleggen