Uw liquiditeiten op korte termijn beleggen

Belfius Bonus Savings Account Pro Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen
 • Onderworpen aan het Belgisch recht
 • Onbepaalde looptijd
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal
 • Basisrente: driemaandelijkse uitkering van de basisrente
 • Bonus: elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op de stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan
 • Roerende voorheffing op de ontvangen interest
 • Geen beheerskosten
 • Bescherming en risico’s: de bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Inflatierisico: voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

Belfius Fidelity Savings Account Pro Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen
 • Onderworpen aan het Belgisch recht
 • Onbepaalde looptijd
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal
 • Basisrente: driemaandelijkse uitkering van de basisrente
 • Getrouwheidspremie: elk kwartaal, betaling van een premie op de stortingen die minstens 12 maanden onafgebroken op de rekening zijn blijven staan
 • Roerende voorheffing op de ontvangen interest
 • Geen beheerskosten
 • Bescherming en risico’s: de bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Inflatierisico: voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

Bijkomend

Al onze oplossingen om uw liquiditeiten op korte termijn te beleggen