Uw liquiditeiten op korte termijn beleggen

Belfius Bonus Savings Account Pro Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

  • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen
  • Onderworpen aan het Belgisch recht
  • Onbepaalde looptijd
  • Recht op terugbetaling van het kapitaal
  • Basisrente: driemaandelijkse uitkering van de basisrente
  • Bonus: elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op de stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan
  • Roerende voorheffing op de ontvangen interest
  • Geen beheerskosten
  • Bescherming en risico’s: de bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Inflatierisico: voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

Belfius Fidelity Savings Account Pro Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

  • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen
  • Onderworpen aan het Belgisch recht
  • Onbepaalde looptijd
  • Recht op terugbetaling van het kapitaal
  • Basisrente: driemaandelijkse uitkering van de basisrente
  • Getrouwheidspremie: elk kwartaal, betaling van een premie op de stortingen die minstens 12 maanden onafgebroken op de rekening zijn blijven staan
  • Roerende voorheffing op de ontvangen interest
  • Geen beheerskosten
  • Bescherming en risico’s: de bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Inflatierisico: voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

Spaarrekening & Belfius Fidelity spaarrekening Gereglementeerde spaarrekeningen

  • Enkel voor natuurlijke personen (o.a. zelfstandigen en vrije beroepen).
  • Looptijd: onbepaalde duur; uw spaargeld is op ieder moment beschikbaar.
  • Geen beheerskosten.
  • Basisrente: jaarlijkse betaling van de basisrente.
  • Getrouwheidspremie: driemaandelijkse betaling, toegekend op de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.
  • Roerende voorheffing van 15% op de ontvangen interest (met een vrijstelling van 1.020 euro intrest per jaar).

Risico’s


Risico op faillissement

De bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank (land van oorsprong: België, naar Belgisch recht) vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan.


Inflatierisico

Voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.


Een klacht?


Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe klacht indienen?

Bijkomend

Al onze oplossingen om uw liquiditeiten op korte termijn te beleggen

  • Belfius Bonus Savings Account Pro

    Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening voor het aanhouden van liquiditeiten op korte termijn

    • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.
    • Recht op terugbetaling van het kapitaal.
    • Basis rente : driemaandelijkse uitkering van de basisrente.
    • Bonus : elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op de stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan.
    • Roerende voorheffing op de ontvangen interest.

    Bekijk details

  • Belfius Fidelity Savings Account Pro

    Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening voor het aanhouden van liquiditeiten op minstens 1 jaar.

    • Voor zelfstandigen, vrije beroepen (behalve notarissen), vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.
    • Recht op terugbetaling van het kapitaal.
    • Basisrente : jaarlijkse uitkering van de basisrente.
    • Getrouwheidspremie : betaling elk kwartaal voor bedragen die gedurende 12 maanden onafgebroken op de rekening zijn blijven staan.
    • Roerende voorheffing op de ontvangen interest.

    Bekijk details

  • Termijnrekening

    Formule voor een belegging op rekening met een vaste rente afhankelijk van de looptijd en terugbetaling van het belegde kapitaal op de vervaldag.

    • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.
    • Recht op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag.
    • Rente afhankelijk van de gekozen looptijd en van toepassing voor de hele beleggingsduur.
    • Looptijden van 7 dagen tot 1 jaar.
    • Maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse betaling van de intresten.
    • Roerende voorheffing op de ontvangen interest.

    Bekijk details

  • Kasbons

    Een kasbon is een schulderkenning waarmee Belfius zich ertoe verbindt op een overeengekomen vervaldag een bepaald bedrag terug te betalen tegen een vooraf gekende vaste rentevoet.

    Bekijk details

  • Thesauriebevek

    Beleggingsfonds dat belegt in liquiditeiten en kortlopende effecten.

    • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen (behalve juridische beroepen).
    • Geen kapitaalgarantie op de vervaldag

    Bekijk details