Uw liquiditeiten op korte termijn beleggen

Kasoverschotten, winst? Vooraleer u die liquiditeiten gebruikt voor uw pensioen of uw vermogen, consolideert u het best eerst uw bedrijfskapitaal in uw activiteit.

Eén van deze rekeningen openen kan makkelijk online, via Belfius Direct Net!
Via de knop ‘Openen’ kunt u dit meteen doen. Kies het gewenste type rekening, bevestig uw gegevens, onderteken en het is in orde!

Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening Belfius Bonus Savings Account

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal.
 • Basis rente : driemaandelijkse uitkering van de basisrente.
 • Bonus : elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op de stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan.
 • Roerende voorheffing op de ontvangen interest.

Spaarrekening Gereglementeerde spaarrekening

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepen.
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag.
 • Basis rente: jaarlijkse betaling van de basisrente
 • Getrouwheidspremie: toegekend op de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan en driemaandelijkse betaling.
 • Roerende voorheffing op de ontvangen interest. Vrijstelling van roerende voorheffing tot een maximumbedrag van 980 euro per persoon

Tax Shelter fiscale stimulans naar Belgisch recht.

 • Investering in het kader van het zgn. "tax shelter"-stelsel (artikel 194ter – 194ter/2 van het WIB 1992).
 • Bestemd voor Belgische vennootschappen die voldoende winst maken.
 • Gestort bedrag voor 356% vrijgesteld in hoofde van de vennootschap.
 • Het gestorte bedrag levert mogelijks, gedurende maximum 18 maanden, een rendement op dat bij wet is vastgelegd op "Euribor 12 maanden + 4,50 %".
 • Een mogelijk alternatief voor de voorafbetaling van belastingen.

Bijkomend

Al onze oplossingen om uw liquiditeiten op korte termijn te beleggen