Uw liquiditeiten beheren

Het liquiditeitsbeheer van een onderneming

Betalen en betaald worden, de geldstromen beheren die door uw activiteit gegenereerd worden (inkomsten en uitgaven), zorgen voor de noodzakelijke cash om te voldoen aan uw onmiddellijke behoeften en uw behoeften op korte, middellange of lange termijn… De liquide middelen van uw onderneming beheren is een complexe en tijdrovende taak die dus aangepaste tools vereist. Om u daarbij te helpen, stelt Belfius u verschillende praktische, veilige, soepele en efficiënte oplossingen voor.

Manage F06

Hoe uw liquiditeiten beheren ?

Een goed beheer vereist een exact beeld van uw kasmiddelen en uw productiecyclus, om uw bedrijfskapitaal te optimaliseren. We geven u enkele aandachtspunten en tips voor een effectieve financiële opvolging van uw activiteit.

Meer info
Loss F06

Hoe uw liquiditeiten minimaliseren of compenseren ?

U wilt niet geconfronteerd worden met een gebrek aan financiële middelen om uw activiteit draaiend te houden ? U wilt het verschil tussen ontvangsten en uitgaven overbruggen ? Belfius stelt u verschillende flexibele oplossingen om uw kasmiddelen niet te zwaar te belasten.

Meer info
Profit F06

Hoe uw liquiditeiten rentabiliseren ?

U hebt een overschot aan bedrijfskapitaal of kasmiddelen ? Er bestaan formules die perfect bij uw situatie passen en een u een optimale rendabiliteit bieden.

Meer info

De meest gestelde vragen

Mijn leveranciers willen me geen extra uitstel van betaling geven. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze contant betaald worden en dat ik uitstel krijg ?

Mijn leveranciers willen garanties om zeker te zijn dat ik mijn verplichtingen zal nakomen. Ik wil mijn activa niet vastleggen. Wat kan ik doen ?