Spaarrekening
Spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekening

Spaarrekening om onverwachte uitgaven op te vangen

Uw geld altijd beschikbaar

 


 

 

De spaarformule voor onverwachte uitgaven


 • Een spaarrekening van onbepaalde duur, gecommercialiseerd door Belfius Bank.
 • U spaart in uw eigen tempo, zonder verplichting qua bedragen of termijnen.
 • Uw geld is altijd beschikbaar, mits naleving van de reglementaire voorwaarden voor toegestane verrichtingen.
 • U spaart zonder kosten. U betaalt geen beheer-, openings- of afsluitkosten.
 

De spaarformule voor onverwachte uitgaven


 • Een spaarrekening van onbepaalde duur, gecommercialiseerd door Belfius Bank.
 • U spaart in uw eigen tempo, zonder verplichting qua bedragen of termijnen.
 • Uw geld is altijd beschikbaar, mits naleving van de reglementaire voorwaarden voor toegestane verrichtingen.
 • U spaart zonder kosten. U betaalt geen beheer-, openings- of afsluitkosten.

In cijfers


Het rendement van de Belfius spaarrekening bestaat uit 2 elementen: de basisrentevoet en de getrouwheidspremie.

Deze tarieven, uitgedrukt op jaarbasis, kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd.

U wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen via uw rekeninguittreksels of elektronische communicatie.

Basisrentevoet

 • 0,55%
 • Ze wordt per dag berekend en is niet gegarandeerd want ze kan schommelen afhankelijk van de marktvoorwaarden.

Getrouwheidspremie

 • 0,55%
 • De getrouwheidspremie wordt enkel berekend op de bedragen die – ononderbroken – gedurende 12 maanden na de storting op de spaarrekening zijn blijven staan.

Lees het document met essentiële spaardersinformatie onderaan deze pagina voor meer informatie over de rekeningvergoeding.

In cijfers


Het rendement van de Belfius spaarrekening bestaat uit 2 elementen: de basisrentevoet en de getrouwheidspremie.

Deze tarieven, uitgedrukt op jaarbasis, kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd.

U wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen via uw rekeninguittreksels of elektronische communicatie.


Basisrentevoet

 • 0,55%
 • Ze wordt per dag berekend en is niet gegarandeerd want ze kan schommelen afhankelijk van de marktvoorwaarden.


Getrouwheidspremie

 • 0,55%
 • De getrouwheidspremie wordt enkel berekend op de bedragen die – ononderbroken – gedurende 12 maanden na de storting op de spaarrekening zijn blijven staan.

Lees het document met essentiële spaardersinformatie onderaan deze pagina voor meer informatie over de rekeningvergoeding.

Fiscaliteit


Natuurlijke personen genieten een vrijstelling van roerende voorheffing (15%):

 • Tot 980 euro rente/jaar als de rekening op één naam staat.
 • Tot 1.960 euro voor spaarrekeningen op naam van twee gehuwde partners of wettelijk samenwonenden.

Boven de grens van 980 of 1.960 euro wordt een roerende voorheffing van 15% toegepast.

Die bedragen gelden voor het jaar 2023 en kunnen jaarlijks door de federale regering worden geïndexeerd.

 

Fiscaliteit


Natuurlijke personen genieten een vrijstelling van roerende voorheffing (15%):

 • Tot 980 euro rente/jaar als de rekening op één naam staat.
 • Tot 1.960 euro voor spaarrekeningen op naam van twee gehuwde partners of wettelijk samenwonenden.

Boven de grens van 980 of 1.960 euro wordt een roerende voorheffing van 15% toegepast.

Die bedragen gelden voor het jaar 2023 en kunnen jaarlijks door de federale regering worden geïndexeerd.


Risico’s


Faillissementsrisico:

De bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank (land van oorsprong: België, naar Belgisch recht) vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Inflatierisico:

Voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

Risico’s


Faillissementsrisico:

De bedragen op spaarrekeningen geopend bij Belfius Bank (land van oorsprong: België, naar Belgisch recht) vallen onder de depositobescherming tot 100.000 euro per persoon (meer informatie op belfius.be/DGS). Mocht de bank failliet gaan, dan kan het spaartegoed boven 100.000 euro eventueel in aandelen worden omgezet (bail-in) of geheel of gedeeltelijk verloren gaan.


Inflatierisico:

Voortdurende prijsstijgingen kunnen leiden tot waardeverlies van het oorspronkelijk belegde bedrag.

Een klacht?


Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe klacht indienen?