497335427

Spaarrekening

De klassieke gereglementeerde spaarrekening van Belfius Bank zonder kosten!

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie" en "informatiefiche over de depositobescherming" te lezen voor u een spaarrekening opent. Dit document is gratis verkrijgbaar in al onze kantoren en vindt u hieronder bij 'Documenten'.

Kenmerken

De ideale spaarformule voor onverwachte uitgaven

U spaart op een eenvoudige manier, uw geld blijft beschikbaar en tegelijk profiteert u van het fiscale voordeel van een gereglementeerde spaarrekening!

Rente

0,01% basisrente  en 0,10%getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeninguittreksel of elektronische communicatie.

Bouw uw spaarpot in eigen tempo op

Spaar eenvoudig en automatisch via een doorlopende betalingsopdracht.

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Fiscaliteit

Voor natuurlijke personen: Tot 980 euro rente per persoon per jaar (inkomsten 2019) vrijgesteld van roerende voorheffing (15%). Voor spaarrekeningen die geopend zijn op naam van twee gehuwde partners of wettelijk samenwonenden bedraagt de vrijstelling 1.960 euro per koppel (inkomsten 2019).

Risico

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – www.belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Denkt u eraan om uw geld te beleggen? Start al vanaf 25€/mnd!