497335427

Spaarrekening

De klassieke gereglementeerde spaarrekening van Belfius Bank zonder kosten!

Kenmerken

De ideale spaarformule voor onverwachte uitgaven

U spaart op een eenvoudige manier, uw geld blijft beschikbaar en tegelijk profiteert u van het fiscale voordeel van een gereglementeerde spaarrekening!

Rente

0,01% basisrente  en 0,10%getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeninguittreksel of elektronische communicatie.

Bouw uw spaarpot in eigen tempo op

Spaar eenvoudig en automatisch via een doorlopende betalingsopdracht.

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Fiscaliteit

Voor natuurlijke personen: Tot 980 euro rente per persoon per jaar (inkomsten 2022) vrijgesteld van roerende voorheffing (15%). Voor spaarrekeningen die geopend zijn op naam van twee gehuwde partners of wettelijk samenwonenden bedraagt de vrijstelling 1.960 euro per koppel (inkomsten 2022).

Risico

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

2 stappen om meer uit uw spaargeld te halen

 


Start met pensioensparen


Pensioensparen is dankzij het belastingvoordeel voor bijna iedereen interessant. Dus waarschijnlijk ook voor u.

Meer info


Begin met beleggen, vanaf 25 euro


Beleggen is de logische volgende stap. We maken u graag wegwijs, tot en met uw eerste belegging.

Help me op weg