Belfius Fidelity Savings Account Pro

Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

Aanvragen

Kenmerken

Voor liquiditeiten die u minstens 1 jaar kan missen

Ideaal voor het beheer van liquiditeitsoverschotten die men minstens een jaar kan missen, voor zelfstandigen, vrije beroepen, vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen.

Notarissen, advocaten en deurwaarders kunnen een Belfius Fidelity Savings Account Pro openen als studie/kantoorrekening en/of als kwaliteit/rubriekrekening voor liquiditeiten die meer dan 1 jaar op een rekening kunnen blijven.

Beschikbaar

Uw spaargeld is op ieder moment beschikbaar.

Getrouwheidspremie

De Belfus Fidelity Savings Account Pro biedt een getrouwheidspremie voor stortingen die 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan.

Driemaandelijkse betaling

De basisrente en de getrouwheidspremie worden elk kwartaal berekend en gestort.

Basisrente op jaarbasis

0,25%
Berekend per dag en wordt elke kwartaal uitbetaald.
De basisrente kan variëren op basis van gewijzigde marktomstandigheden.* De nieuwe basisrente wordt onmiddellijk toegepast.

Getrouwheidspremie op jaarbasis

1,75%
Berekend per dag.
De getrouwheidspremie wordt toegekend op stortingen die gedurende 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan (de verwervingsperiode) en wordt elk kwartaal uitbetaald.
De getrouwheidspremie is gewaarborgd gedurende de verwervingsperiode. Een aanpassing van de getrouwheidspremie gaat pas in bij de start van de volgende verwervingsperiode.

Valutadata voor de berekening van de interest en de bonus

  • Valutadatum van een storting: kalenderdag van de storting + 1 kalenderdag.
  • Valutadatum van een opname: kalenderdag van de opname.

Beheerskosten

Geen

Toepasselijk recht

Belgisch recht

Looptijd

Onbepaalde duur

Roerende Voorheffing

De Belfius Fidelity Savings Account Pro is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Ze biedt geen vrijstelling van roerende voorheffing, 30% RV is verschuldigd op de ontvangen basisrente en getrouwheidspremie.

Vennootschapsbelasting

De ontvangen basisrente en getrouwheidspremie zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Er is geen impact op het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting

Rekeningafschriften

Digitaal of papier

Bescherming en risico’s

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer info: belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijk worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dringend) faillissement van de bank.
Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel gestorte bedrag.

Vous avez une plainte?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer en de Negotiator van Belfius zijn er om u te helpen.

Hoe een klacht indienen?Raadpleeg het informatiedocument*
* voor dit soort rekening is geen document 'Essentiële spaardersinformatie' voorzien door de wet