Professionele spaarrekening voor uw beleggingen op 1 jaar

Belfius Fidelity Savings Account

Openen Aanvragen

Voor wie? 

Voor zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep (natuurlijke personen), vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen. 

Let op: dit soort rekening is niet toegankelijk voor notarissen, advocaten en deurwaarders.

Kenmerken

De beleggingshorizon

Ideaal voor beleggingen op 1 jaar van uw overtollige liquiditeiten.

Beschikbaar

Uw spaargeld is op ieder moment beschikbaar. Deze rekening representeert de ideale oplossing om uw geld in reserve te plaatsen voor de toekomstige ontwikkeling van uw activiteiten.

Interessant rendement

Jaarlijkse uitkering van de basisrente.en een getrouwheidspremie voor bedragen die 12 maanden op de rekening zijn blijven staan. De basisrente en de getrouwheidspremie zijn niet gewaarborgd en kunnen variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden.

Gratis!

Gratis rekening!

Rente op jaarbasis

0,00% (1) (2)

Getrouwheidspremie op jaarbasis

0,00% (2) op de bedragen die 12 maanden op de rekening zijn blijven staan.
Als er geld van de spaarrekening wordt gehaald, worden de premies berekend volgens het LIFO-principe. Elke opname wordt dus afgetrokken van de bedragen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is.

Beperkingen

  • Elke klant kan slechts beschikken over één enkele Belfius Fidelity Savings Account.
  • De vergoeding is beperkt tot een maximaal uitstaand bedrag van 2.500.000 euro; boven dat bedrag ontvangt u geen basisrente, noch een getrouwheidspremie.

Valutadata voor de berekening van de interest en de bonus

  • Valutadatum van een storting: kalenderdag van de storting + 1 kalenderdag.
  • Valutadatum van een opname: kalenderdag van de opname.

Kosten

Nihil

Fiscaliteit

De professionele spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Ze biedt geen vrijstelling van roerende voorheffing: 30% op de ontvangen interest.

Looptijd

Onbepaalde duur.

Toepasselijk recht

Naar Belgisch recht.

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Impact op de notionele interestaftrek? Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?
Impact
Ja
De ontvangen interest

Nee

 

Nee

 

 

Fixed
  1. Aanbod onderworpen aan voorwaarden. Iedere klant mag één enkele Belfius Fidelity Savings Account openen voor een maximumbedrag van 2.500.000 euro. De basisrentevoet en de getrouwheidspremie zijn geldig tot een maximumsaldo van 2.500.000 euro. Indien het saldo van de Belfius Fidelity Savings Account van eenzelfde klant door een nieuwe storting op deze rekening boven de 2.500.000 euro stijgt of door een verrichting op deze rekening boven de 2.500.000 euro blijft, wordt de overschrijding niet vergoed. Dat betekent dat een basisrentevoet gelijk aan 0% wordt toegepast op het bedrag op valutadatum dat deze maximale limiet overschrijdt en dat een getrouwheidspremie gelijk aan 0% wordt toegepast op deze nieuwe storting en op de spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. Gelieve het document met betrekking tot de werkingsmodaliteiten van de spaarrekening te raadplegen (waaronder de modaliteiten voor de berekening en toekenning van de interest), beschikbaar hier of in uw kantoor.
  2. De basisrente en de getrouwheidspremie zijn niet gewaarborgd en kunnen variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden. Bij wijziging van de rentevoet wordt de nieuwe rentevoet onmiddellijk toegepast. De nieuwe rentevoet wordt aan de rekeninghouder(s) meegedeeld in een rekeninguittreksel of via een van de kanalen die bepaald worden in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.