Belfius Fidelity
spaarrekening
Belfius
Fidelity spaarrekening

Nieuwe gereglementeerde rekening

Uw spaarrekening om uw projecten op langere termijn te realiseren

Uw geld is altijd beschikbaar

 


 

 


 

 

De ideale spaarformule voor uw grotere projecten


 • De op deze pagina beschreven spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van Belfius bank. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een onbepaalde duur.
 • Gecommercialiseerd door Belfius Bank.
 • U spaart in uw eigen tempo, zonder verplichting qua bedragen of termijnen.
 • Uw geld is altijd beschikbaar, mits naleving van de reglementaire voorwaarden voor toegestane verrichtingen.
 

De ideale spaarformule voor uw grotere projecten


 • De op deze pagina beschreven spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van Belfius bank. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een onbepaalde duur.
 • Gecommercialiseerd door Belfius Bank.
 • U spaart in uw eigen tempo, zonder verplichting qua bedragen of termijnen.
 • Uw geld is altijd beschikbaar, mits naleving van de reglementaire voorwaarden voor toegestane verrichtingen.

In cijfers


Het rendement van de Belfius Fidelity spaarrekening bestaat uit 2 elementen: de basisrentevoet en de getrouwheidspremie.
Categorie A

Deze tarieven, uitgedrukt op jaarbasis, kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
U wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen via uw rekeninguittreksels of elektronische communicatie.

Basisrentevoet

 • 0,25%
 • Deze rentevoet wordt per dag berekend en is niet gegarandeerd want ze kan schommelen afhankelijk van de marktvoorwaarden.

Getrouwheidspremie

 • 1,75%
 • De getrouwheidspremie wordt enkel berekend op de bedragen die – ononderbroken – gedurende 12 maanden na de storting op de spaarrekening zijn blijven staan.

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Kosten: opening of sluiting rekening en jaarlijks kostenoverzicht is gratis; eventuele postverzendingskosten: 1,50 euro + portokosten.

Lees het document met essentiële spaardersinformatie onderaan deze pagina voor meer informatie over de rekeningvergoeding.

Dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie. Meer informatie vindt u op de wikifin site

In cijfers


Het rendement van de Belfius Fidelity spaarrekening bestaat uit 2 elementen: de basisrentevoet en de getrouwheidspremie.
Categorie A

Deze tarieven, uitgedrukt op jaarbasis, kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
U wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen via uw rekeninguittreksels of elektronische communicatie.


Basisrentevoet

 • 0,25%
 • Deze rentevoet wordt per dag berekend en is niet gegarandeerd want ze kan schommelen afhankelijk van de marktvoorwaarden.


Getrouwheidspremie

 • 1,75%
 • De getrouwheidspremie wordt enkel berekend op de bedragen die – ononderbroken – gedurende 12 maanden na de storting op de spaarrekening zijn blijven staan.

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Kosten: opening of sluiting rekening en jaarlijks kostenoverzicht is gratis; eventuele postverzendingskosten: 1,50 euro + portokosten.

Lees het document met essentiële spaardersinformatie onderaan deze pagina voor meer informatie over de rekeningvergoeding.

Dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie. Meer informatie vindt u op de wikifin site
 

De Belfius Fidelity spaarrekening is bestemd voor klanten die willen sparen op langere termijn. Bijvoorbeeld om een specifiek project te realiseren zoals een nieuwe keuken, een spaarpotje voor de kleinkinderen, een droomreis...

U mag zoveel spaarrekeningen openen als u wil. Voor elk project een andere rekening! En om ze makkelijk te herkennen, kan u elk spaardoel een unieke naam geven. Eenvoudig via uw Belfius-app!

 

De Belfius Fidelity spaarrekening is bestemd voor klanten die willen sparen op langere termijn. Bijvoorbeeld om een specifiek project te realiseren zoals een nieuwe keuken, een spaarpotje voor de kleinkinderen, een droomreis...

U mag zoveel spaarrekeningen openen als u wil. Voor elk project een andere rekening! En om ze makkelijk te herkennen, kan u elk spaardoel een unieke naam geven. Eenvoudig via uw Belfius-app!

 

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1.020 voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2.040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen hebt, bent u verplicht op uw belastingaangifte de rentevergoeding te vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1.020 voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2.040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen hebt, bent u verplicht op uw belastingaangifte de rentevergoeding te vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.


Risico’s

Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.

Garantiefonds website

Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Risico’s

Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.

Garantiefonds website

Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.