Niet-gereglementeerde professionele spaarrekening

Belfius Bonus Savings Account

Openen Aanvragen

Voor wie? 

Voor zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen (natuurlijke personen) die de drempel van de vrijstelling voor de roerende voorheffing hebben bereikt voor de interest op hun gereglementeerde spaarrekeningen of voor zij die geen vrijstelling kunnen genieten: vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen. 

Let op: notarissen kunnen geen studierekeningen of kwaliteitsrekeningen openen in die vorm. 
Advocaten en deurwaarders kunnen dat wel voor kabinet-, kantoor- en rubriekrekeningen.

Kenmerken

Voor uw dagelijks beheer

Ideaal voor het kortetermijnbeheer van uw overtollige liquiditeiten.

Beschikbaar

Uw spaargeld is op ieder moment beschikbaar.

Driemaandelijkse vergoeding

De interest en de bonus worden elk kalenderkwartaal berekend en gestort. De basisrente en de bonus zijn vooraf gecommuniceerd. Ze zijn niet gewaarborgd en kan variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden.

Gratis!

Gratis rekening!

Basisrente op jaarbasis

0,00% wordt elke drie maanden uitbetaald (1) .

Bonus op jaarbasis

0,00% (2) .
Elk kwartaal, verwerving en betaling van een bonus op de stortingen die minstens één volledig kalenderkwartaal op de rekening zijn blijven staan.

Valutadata voor de berekening van de interest en de bonus

  • Valutadatum van een storting: kalenderdag van de storting + 1 kalenderdag.
  • Valutadatum van een opname: kalenderdag van de opname.

Kosten

Nihil

Fiscaliteit

De professionele spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Ze biedt geen vrijstelling van roerende voorheffing: 30% op de ontvangen interest.

Looptijd

Onbepaalde duur.

Toepasselijk recht

Naar Belgisch recht

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Impact op de notionele interestaftrek? Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?
Impact
Ja
De ontvangen interest

Nee

 

Nee

 

 

Fixed
  1. Berekend per dag. De basisrente is niet gewaarborgd en kan variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden. Bij wijziging van de rentevoet wordt de nieuwe rentevoet onmiddellijk toegepast. De nieuwe rentevoet wordt aan de rekeninghouder(s) meegedeeld in een rekeninguittreksel of via een van de kanalen die bepaald worden in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.
  2. Berekend per dag. De bonus is niet gewaarborgd en kan variëren in functie van wijzigingen van de marktomstandigheden.