Fiscale impact van samenwonen

Er zijn 2 vormen van samenwonen. Naargelang de situatie waarin u zich bevindt, verschillen alleen de details van uw belastingaangifte.

Feitelijk samenwonen

Mensen zijn feitelijk samenwonend als ze eenzelfde woonplaats delen.

 • Afzonderlijke aangifte en belasting.
 • De kinderen zijn ten laste van één van de partners, naar keuze.
 • Het kadastraal inkomen van de woning wordt aangegeven door beide partners volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed.
 • De fiscale voordelen verbonden aan het gezamenlijk aangegane hypothecair krediet (*) worden verdeeld over de partners, mede-eigenaars en medekredietnemers volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed (max. 50% per partner).
Raadpleeg de federale portaalsite

Wettelijk samenwonen

Meerderjarige partners zijn wettelijk samenwonend als ze een verklaring van samenwoning aflegden op de burgerlijke stand van de gemeente waar ze beide wonen. Fiscaal gezien worden wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met echtgenoten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning en de jaren erna.

Jaar van de verklaring van de wettelijke samenwoning

 • Afzonderlijke aangifte en belasting 
 • Kinderen ten laste van één van de partners, naar keuze (doorgaans de partner met het hoogste inkomen)
 • Het kadastraal inkomen van de woning wordt aangegeven door beide partners volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed
 • De fiscale voordelen verbonden aan het hypothecair krediet (*) worden verdeeld over de partners, mede-eigenaars en medekredietnemers volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed (max. 50% per partner)

Vanaf het jaar na de verklaring van de wettelijke samenwoning

 • Gemeenschappelijke aangifte en belasting
 • De kinderen zijn ten laste van de partner met het hoogste belastbaar inkomen (ambtshalve vastgesteld door de belastingadministratie)
 • Een huwelijksquotiënt is mogelijk: een deel van het inkomen van de partner die het meest verdient wordt overgedragen naar de partner die het minst verdient (max. 30% van het globale netto-inkomen van het gezin, beperkt tot een jaarlijks geïndexeerd inkomen)
 • Het kadastraal inkomen wordt aangegeven door beide partners volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed
 • De fiscale voordelen verbonden aan het hypothecair krediet (*) worden vrij verdeeld tussen de partners, mede-eigenaars en medekredietnemers voor wie hetzelfde belastingstelsel van toepassing is. Onder de Waalse wooncheque is deze vrije verdeling niet mogelijk en moet de verdeling nog altijd gebeuren volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed

Lees over de gevolgen van wettelijk samenwonen voor de aangifte (federale portaal)
(*)

Onderworpen aan de Wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet


Contacteer ons

Beleggingsverzekering

Combineer de voordelen van een levensverzekering met die van een beleggingsproduct.

Belastingsimulator

versie 2020 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.