Fiscale impact van samenwonen

Er zijn 2 vormen van samenwonen. Afhankelijk van uw situatie verschillen enkele details van uw belastingaangifte.

Feitelijk samenwonen

U en uw partner zijn feitelijk samenwonend als jullie dezelfde woonplaats delen.

 • Jullie doen een afzonderlijke aangifte en worden afzonderlijk belast.
 • De kinderen zijn ten laste van één van de partners, naar keuze.
 • Het kadastraal inkomen van de woning wordt aangegeven door beide partners volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed.
 • De fiscale voordelen verbonden aan het gezamenlijk aangegaan hypothecair krediet (*) worden verdeeld over de partners, mede-eigenaars en medekredietnemers volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed (maximum 50% per partner).
Raadpleeg de federale portaalsite

Wettelijk samenwonen

Jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning

 • Afzonderlijke aangifte en belasting 
 • De kinderen zijn ten laste van één van de partners, naar keuze (doorgaans de partner met het hoogste inkomen).
 • Het kadastraal inkomen van de woning wordt aangegeven door beide partners volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed
 • De fiscale voordelen verbonden aan het hypothecair krediet (*) worden verdeeld over de partners, mede-eigenaars en medekredietnemers volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed (maximum 50% per partner)

Vanaf het jaar na de verklaring van de wettelijke samenwoning

 • U en uw partner doen een gemeenschappelijke aangifte en worden gezamenlijk belast.
 • De kinderen zijn ten laste van de partner met het hoogste belastbaar inkomen (ambtshalve vastgesteld door de belastingadministratie)
 • Een huwelijksquotiënt is mogelijk: een deel van het inkomen van de partner die het meest verdient wordt overgedragen naar de partner die het minst verdient (maximum 30% van het globale netto-inkomen van het gezin, beperkt tot een jaarlijks geïndexeerd inkomen)
 • Het kadastraal inkomen wordt aangegeven door beide partners volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed
 • De fiscale voordelen verbonden aan het hypothecair krediet (*) worden vrij verdeeld tussen de partners, mede-eigenaars en medekredietnemers voor wie hetzelfde belastingstelsel van toepassing is. Onder de Waalse wooncheque is deze vrije verdeling niet mogelijk en moet de verdeling nog altijd gebeuren volgens het eigendomspercentage van elke partner in het onroerend goed

Lees over de gevolgen van wettelijk samenwonen voor de aangifte (federale portaal)
(*)

Onderworpen aan de Wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet


 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact

Beleggingsverzekering

Combineer de voordelen van een levensverzekering met die van een beleggingsproduct.

Belastingsimulator

versie 2024 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.