Wie moet in België een belastingaangifte invullen?

De personenbelasting wordt geheven op het globale inkomen van de inwoners van België, ongeacht hun nationaliteit. Elke belastingplichtige onderworpen aan de personenbelasting moet elk jaar een belastingaangifte indienen (behalve uitzonderingen).

Hebt u vragen?