Wie moet mij de noodzakelijke fiches en attesten voor mijn aangifte bezorgen?

  • Uw werkgever stuurt u de loonfiche als u werknemer bent.
  • Uw bank moet u de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen.
  • Instellingen voor dienstencheques, giften, kinderopvang… moeten u een attest bezorgen waarmee u belastingvoordelen kan genieten die gekoppeld zijn aan deze respectievelijke uitgaven.