Wie moet mij de noodzakelijke fiches en attesten voor mijn aangifte bezorgen?

  • De werkgever moet de loonfiches naar zijn werknemers sturen.
  • De bank moet de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen.
  • Instellingen voor dienstencheques, giften, kinderopvang, aannemers… : moeten u een attest bezorgen waarmee u belastingvoordelen kan genieten die gekoppeld zijn aan deze respectievelijke uitgaven.