Wie moet mij de noodzakelijke fiches en attesten voor mijn aangifte bezorgen?

  • Uw werkgever moet u de loonfiches toesturen.
  • Uw bank moet u de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen bezorgen.
  • Instellingen voor dienstencheques, giften, kinderopvang… moeten u een attest bezorgen waarmee u een belastingvoordeel kan genieten, gekoppeld aan deze respectievelijke uitgaven.