1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Belastingen
  4. Dagelijkse fiscaliteit
  5. Uw vragen, onze antwoorden
  6. Attesten en fiches

Wie moet u de noodzakelijke fiches en attesten voor uw aangifte bezorgen?

  • De werkgever moet de loonfiches naar zijn werknemers sturen.
  • De bank moet de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen.
  • De aannemers: moeten u een attest bezorgen waarmee u de belastingvoordelen kunt genieten die gekoppeld zijn aan de energiebesparende werken die u hebt laten uitvoeren.