Wat als u uw aangifte niet tijdig indien?

De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte in 2020 voor het inkomstenjaar 2019 is:
  • Op papier: ten laatste 30 juni 2020
  • Elektronisch via Tax-on-web : ten laatste 16 juli 2020
  • Elektronisch via Tax-on-web en via uw boekhouder: ten laatste 22 oktober 2020 
Als deze termijnen verlopen zijn, kan de belastingadministratie overgaan tot een ‘aanslag van ambtswege’.
In dat geval:
  • vestigt ze de belasting op basis van de cijfers waarover ze beschikt. Bent u niet akkoord met de bedragen die de administratie in aanmerking neemt om uw belastingen te berekenen, dan is het aan u om te bewijzen dat die bedragen niet kloppen
  • beschikt de administratie over een langere periode om uw belastingtoestand te regulariseren (in principe 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van de aangifte). De normale deadline wordt dan 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar
  • kunnen administratieve sancties worden opgelegd volgens de ernst (en de herhaling). Het gaat vooral om een belastingverhoging (van 10% tot 200%) en administratieve boetes