1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Dagelijkse fiscaliteit
 5. Uw vragen, onze antwoorden
 6. Indieningsdatum

Wat als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

De uiterste indieningsdatum voor uw aangifte in 2017 voor het inkomstenjaar 2016 is:
 • op papier: ten laatste 30 juni 2017
 • elektronisch via Tax-on-Web : ten laatste 13 juli 2017
 • Elektronisch via Tax-on-Web en een mandataris: ten laatste 26 oktober 2017 
Als deze termijnen verlopen zijn, kan de belastingadministratie overgaan tot een ‘aanslag van ambtswege’.
In dat geval:
 • vestigt ze de belasting op basis van de cijfers waarover ze beschikt. Bent u niet akkoord met de bedragen die de administratie in aanmerking neemt om de belasting te berekenen, dan is het aan u om te bewijzen dat die bedragen niet kloppen
 • beschikt de administratie over een langere periode om uw belastingtoestand te regulariseren (in principe 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van de aangifte). De normale deadline wordt dan 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar
 • kunnen administratieve sancties worden opgelegd volgens de ernst (en de herhaling). Het gaat vooral om een belastingverhoging (van 10 tot 200%) en administratieve boetes