Doe uw belastingaangifte met een smile.

Fiscaliteit en belastingen, misschien wordt u er niet meteen warm van, maar toch heeft iedereen er mee te maken. Heel wat aspecten uit uw dagelijkse leven beïnvloeden de manier waarop u belast wordt. Het loont de moeite om daar even bij stil te staan, want u kan ook heel wat uitsparen dankzij een pak fiscale voordelen, onder meer voor verschillende spaarformules. Wij maken u graag wegwijs doorheen het kluwen van fiscale regels. En met onze handige simulator kan u ook concreet berekenen wat u zal moeten betalen of terugkrijgt.

Belastingaangifte - Enkele tips

1. Hou de deadline in uw achterhoofd

- Uw papieren aangifte kan u tot ten laatste vrijdag 28 juni 2019 opsturen
- Kiest u voor online? Via Tax-on-web kan u uw aangifte doen tot donderdag 11 juli 2019
- Laat u het werk liever over aan uw boekhouder? Dan kan dat via Tax-on-web tot donderdag 24 oktober 2019

2. Bereid u goed voor

Wat hebt u nodig om uw aangifte in te vullen?
- Uw identiteitskaart
- Uw rekeningnummer
- Uw fiscale attesten

3. Doe uw aangifte via Tax-on-web

U kan online aangifte doen met een eID-kaartlezer, uw Belfius-kaartlezer, de app itsme® of een token. Dat is een persoonlijke code waarmee u toegang krijgt tot federale toepassingen. Wilt u met een token aangifte aandoen? Vraag deze online aan en u ontvangt ze binnen de 10 werkdagen via de post.

4. Mis uw belastingvoordelen niet

Wil u ook zoveel mogelijk voordeel halen uit uw belastingen? En bent u dus op zoek naar manieren om minder te moeten betalen? Lees dan zeker verder en ontdek onze tips om belastingen te besparen

 • Dienstencheques: u betaalt er huishoudelijke hulp mee, gaande van schoonmaken en strijken tot boodschappen doen en koken, en krijgt een belastingvermindering in ruil.
 • Kinderoppas: u kan de opvangkosten voor uw kind (crèche, voor- en naschoolse opvang, speelpleinwerking...) ingeven in uw belastingaangifte tot hij of zij 12 jaar is.
 • Giften: doet u een gift aan een erkend goed doel, zoals het Rode Kruis of Kom op tegen Kanker, dan krijgt u die gedeeltelijk terugbetaald via een belastingvermindering.
 • Pensioensparen: u bouwt aan een mooi kapitaal voor later en krijgt elk jaar in principe een belastingvermindering tot 30% van uw stortingen. Voor 2020 kan u maximaal 990 euro storten, wat recht geeft op een belastingvoordeel van 297 euro. Lees er hier alles over!
  • standaardsysteem = max. 990 euro per jaar, jaarlijks 30% belastingvoordeel (max. 297 euro + vermindering van de gemeentebelasting)
  • keuzesysteem = max. 1.270 euro per jaar, jaarlijks 25% belastingvoordeel (max. 317,5 euro + vermindering van de gemeentebelasting)
  • meer info in vak X.D
 • Fiscaal langetermijnsparen: max. 2.390 euro per jaar, jaarlijks tot 30% belastingvoordeel (max. 717 euro) van uw stortingen: meer info in vak IX. II.B. 4 en 5
 • Schuldsaldoverzekering: meer info in vak IX
 • Hypothecair krediet: meer info in vak IX
 • Uw fiscale attesten zijn rechtstreeks beschikbaar in uw Belfius-apps en ook in uw Belfius Direct Net
 • Hier vindt u alle attesten die in aanmerking komen voor aftrek

5. Foutje rechtzetten?

Bent u iets vergeten in te vullen? Of hebt u ergens een fout ingevoerd? Geen paniek: via Tax-on-web kan u één rechtzetting doorsturen, maar dan wel uiterlijk vóór 12 juli 2019? Doet u uw aangifte op papier? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw plaatselijke belastingkantoor.

Wegwijs in uw belastingaangifte

Vorig jaar werd de aangifte een stukje vereenvoudigd en daalde het aantal aangiftecodes. De Belfius-belastinggids maakt het u nog eenvoudiger. Deze gids toont u duidelijk waar u de gevraagde gegevens moet invullen en hoe u de fiscale voordelen geniet waar u recht op hebt. Na het invullen van het voorbereidende document kan u met onze belastingsimulator nagaan hoeveel belasting u verschuldigd bent of terugkrijgt.

Vak I

Vak II

Vak III

Vak IV

Vak V

Vak VI

Vak VII

Vak VIII

Vak IX

Vak X

Vak XI

Vak XII

Vak XIII

Vak XIV

Vak XV

Vak XVI

Vak XVII tot XXIII

 

Veelgestelde vragen

 • Hoe vul ik het aangifteformulier in?

  • Doorloop de vakken I tot XXIII.
  • Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, ontvangt u een gezamenlijk aangifteformulier vanaf het jaar volgend op het jaar van het huwelijk of de wettelijke samenwoning.
   • Is uw partner van een ander geslacht? Vul de inkomsten van de man in de linker kolom in en die van de vrouw in de rechterkolom.
   • Is uw partner van hetzelfde geslacht? Vul de inkomsten van de oudste partner in de linker kolom in en die van de jongste in de rechterkolom.
 • Ik heb een aangifteformulier ontvangen, maar had in 2018 geen inkomsten?

  Elke aangifte die u ontvangt, moet u terugsturen of indienen via Tax-On-Web, ook al hebt u helemaal geen inkomsten uit 2018 aan te geven. Zo niet, loopt u het risico op een boete.

 • Moet ik een afzonderlijke aangifte indienen voor de belastbare inkomsten van mijn kinderen?

  • Is uw kind 18 jaar of ouder? Alle inkomsten vanaf de 18e verjaardag worden in een afzonderlijke aangifte op de naam van uw kind opgenomen.
  • Is uw kind jonger dan 18 jaar?
   • Beroepsinkomsten of ontvangen onderhoudsuitkeringen worden in een afzonderlijke aangifte opgenomen.
   • Alle andere inkomsten (zoals roerende en onroerende inkomsten) worden aangegeven door de ouder (voogd) die het kind ten laste heeft. Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, moeten deze inkomsten verdeeld worden onder uw partner en uzelf.
  • In de meeste gevallen ontvangt het kind een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor zijn belastbare inkomsten.
 • Wie moet in België een belastingaangifte invullen?

  De personenbelasting wordt geheven op het globale inkomen van de inwoners van België, ongeacht hun nationaliteit. Elke belastingplichtige onderworpen aan de personenbelasting moet elk jaar een belastingaangifte indienen (behalve uitzonderingen).

  Hebt u vragen?

 • Wat als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte in 2019 voor het inkomstenjaar 2018 is:

  • Op papier: ten laatste 28 juni 2019
  • Elektronisch via Tax-on-web: ten laatste 11 juli 2019
  • Elektronisch via Tax-on-web en via uw boekhouder: ten laatste 24 oktober 2019

  Als deze termijnen verlopen zijn, kan de belastingadministratie overgaan tot een 'aanslag van ambtswege'.
  In dat geval:

  • vestigt ze de belasting op basis van de cijfers waarover ze beschikt. Bent u niet akkoord met de bedragen die de administratie in aanmerking neemt om de belasting te berekenen, dan is het aan u om te bewijzen dat die bedragen niet kloppen
  • beschikt de administratie over een langere periode om uw belastingtoestand te regulariseren (in principe 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van de aangifte). De normale deadline wordt dan 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar
  • kunnen administratieve sancties worden opgelegd volgens de ernst (en de herhaling). Het gaat vooral om een belastingverhoging (van 10% tot 200%) en administratieve boetes
 • Wie moet mij de noodzakelijke fiches en attesten voor mijn aangifte bezorgen?

  • Uw werkgever stuurt u de loonfiche als u werknemer bent.
  • Uw bank moet u de fiscale attesten leveren voor producten als hypothecaire kredieten, groene leningen, pensioensparen en levensverzekeringen.
  • Instellingen voor dienstencheques, giften, kinderopvang… moeten u een attest bezorgen waarmee u belastingvoordelen kan genieten die gekoppeld zijn aan deze respectievelijke uitgaven.
 • Wie kan u informatie geven over uw belastingaangifte?

  • Uw financieel adviseur bij Belfius informeert u graag over de aangifte van uw bank- en verzekeringsproducten en over de verschillende mogelijkheden om belastingvoordelen te genieten. Het thema ‘Belastingen’ op deze site biedt u ook een gids die elk vak van de aangifte in detail bespreekt.
  • De belastingadministratie is bereikbaar via zijn Contact Center op 02 572 57 57, iedere werkdag van 8 tot 17 uur. Daarnaast kan u in sommige gemeenten en winkelcentra in de periode waarin de aangifte moet worden ingevuld terecht op een spreekuur georganiseerd door de belastingadministratie.
  • De brochure die bij uw aangifte is gevoegd vormt een leidraad bij het invullen van uw aangifte.
  • Het plaatselijk belastingkantoor zal al uw vragen beantwoorden. U vindt de contactgegevens op uw aangifte. In principe wordt er in de periode waarin de aangifte ingevuld moet worden 2 halve dagen per week spreekuur gehouden.
  • Uw boekhouder kan u uitleg geven over alle details.