De fiscale impact van trouwen

Uw keuze voor het huwelijk en het type huwelijksstelsel zijn bepalend voor een aantal elementen van uw belastingaangifte.

Jaar van uw huwelijk

In dat jaar worden u en uw partner op fiscaal gebied nog beschouwd als alleenstaanden, dus:

 • Ze moeten nog een afzonderlijke belastingaangifte indienen en worden afzonderlijk belast, tenzij ze een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd vóór het jaar van hun huwelijk
 • De kinderen zijn ten laste van één van beide echtgenoten (doorgaans ten laste van de echtgenoot met het hoogste inkomen)
 • Het kadastraal inkomen van de woning wordt aangegeven door beide echtgenoten, volgens het eigendomspercentage van elke echtgenoot in het onroerend goed. Dit percentage kan worden beïnvloed door het huwelijksrecht of een huwelijkscontract
 • De fiscale voordelen verbonden aan het hypothecair krediet (*) worden verdeeld over de echtgenoten mede-eigenaars en medekredietnemers volgens het eigendomspercentage van elke echtgenoot in het onroerend goed (maximum 50% per echtgenoot)

Opmerking: bent u al wettelijk samenwonend op het moment dat u trouwt, lees dan de onderstaande rubriek 'Vanaf het jaar na het huwelijk'.

Lees meer over de belastingaangifte tijdens het jaar van het huwelijk op de federale portaalsite

Vanaf het jaar na uw huwelijk

 • U en uw partner doen een gemeenschappelijke aangifte en worden gezamenlijk belast.
 • De kinderen zijn ten laste van de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen (wordt ambtshalve door de belastingadministratie vastgesteld).
 • Een huwelijksquotiënt is mogelijk: een deel van het inkomen van de echtgenoot die het meest verdient, kan overgedragen worden naar de echtgenoot die het minst verdient (30% van het globale netto-inkomen van het gezin, beperkt tot een jaarlijks geïndexeerd inkomen)
 • Het kadastraal inkomen van de woning wordt aangegeven door beide echtgenoten volgens het eigendomspercentage van elke echtgenoot in het onroerend goed en/of volgens het huwelijksstelsel.
 • De fiscale voordelen verbonden aan het hypothecair krediet (*) worden vrij verdeeld tussen de echtgenoten, mede-eigenaars en medekredietnemers voor wie hetzelfde belastingstelsel van toepassing is. Onder de Waalse wooncheque is deze vrije verdeling niet mogelijk en moet de verdeling nog altijd gebeuren volgens het eigendomspercentage van elke echtgenoot in het onroerend goed.
Lees meer over de belastingaangifte vanaf het jaar na het huwelijk op de federale portaalsite
(*)

Onderworpen aan de Wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet


 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact

Beleggingsverzekering

Combineer de voordelen van een levensverzekering met die van een beleggingsproduct.

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.