Vermindering van de onroerende voorheffing door uw kinderen ten laste

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting op onroerende goederen. Ze is verschuldigd door de eigenaar (vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder) van de betrokken woning.


De eigenaar van de woning kan een vermindering van die voorheffing vragen als hij 2 kinderen ten laste heeft en de woning betrekt.

In het Vlaamse Gewest

Per kind ten laste wordt een forfaitaire vermindering toegestaan op voorwaarde dat op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen ten laste worden aangegeven. Een als gehandicapt erkend kind ten laste telt voor 2 kinderen ten laste.

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Per kind ten laste wordt een vermindering van 10% toegestaan op voorwaarde dat op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen ten laste worden aangegeven. Een als gehandicapt erkend kind ten laste telt voor 2 kinderen ten laste.

In het Waalse Gewest

Per kind ten laste wordt een vermindering van 125 euro toegestaan op voorwaarde dat op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen ten laste worden aangegeven. Een als gehandicapt erkend kind ten laste telt voor 2 kinderen ten laste.

Goed om weten

De vermindering voor een kind ten laste kan door de eigenaar van de woning worden aangevraagd op basis van de persoonlijke situatie van de huurder (2 kinderen ten laste), die dit voordeel moet kunnen krijgen.

Lees meer over de onroerende voorheffing op de federale portaalsite

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Belfius Life Junior

Sparen voor uw kind en stap voor stap een kapitaal opbouwen om hem op weg te helpen in het leven.

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.