Belfius Life Junior

Sparen voor uw (klein)kind

Een spaarformule die meegroeit met uw (klein)kind

Wil u sparen voor uw (klein)kind of petekind zonder te moeten piekeren over een onzeker rendement? Dat is mogelijk met de beleggingsverzekering Belfius Life Junior. Met deze belegging geniet u per storting immers een gewaarborgde rentevoet voor de volledige duur van uw contract. Zo kan u een mooi kapitaal opbouwen voor uw oogappel en een financieel steuntje in de rug geven bij de studies, de aankoop van een eerste wagen of een woning...

Vooraleer in Belfius Life Junior te beleggen, doet u er goed aan eerst na te gaan of u de kenmerken ervan en de eraan verbonden risico’s goed begrijpt. U wordt dan ook, als potentiële belegger, verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van het Essentiële Informatiedocument (‘KID’) hieronder.

Kenmerken

Gewaarborgd kapitaal

Met Belfius Life Junior hebt u recht op de terugbetaling van uw kapitaal op de vervaldag na aftrek van de instap-, beheers- en uitstapkosten.

Vast rendement

Belfius Life Junior biedt u een vaste rentevoet die u kent op het moment van de storting.

Variabele winstdeelname

Naast deze rentevoet kan u elk jaar een extra winstdeelname krijgen, afhankelijk van de resultaten van Belfius Insurance NV.

Langetermijnbelegging

Deze formule is bedoeld om op lange termijn (min. 10 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien. Ze kan een alternatief voor een spaarrekening zijn.

U houdt de touwtjes in handen

U spaart in uw eigen tempo: u stort geld wanneer u wil en kiest zelf het bedrag dat u wil sparen. U kan kiezen voor een eenmalige storting, maar u kan er ook voor kiezen een kapitaal op te bouwen door regelmatig te sparen. U behoudt de controle over het kapitaal en kan dus altijd beslissen er iets anders mee te doen. Tijdens de laatste vijf jaar van het contract of vanaf de achttiende verjaardag van het kind kan u, voor zover het contract al minstens vijf jaar loopt, zonder kosten geld opnemen. Uw (klein)kind moet op de einddatum minstens achttien jaar zijn.

Bescherming van uw erfgenamen

Dankzij een aanvullende overlijdensdekking bent u zeker dat uw (klein)kind een bepaald minimumkapitaal ontvangt op de einddatum van het contract. Indien de verzekerde vóór het einde van het contract overlijdt, zal uw (klein)kind dit verzekerde minimumkapitaal op de einddatum ontvangen, ofwel de waarde van het contract indien dat hoger is.

Fiscaliteit

Van uw storting wordt een verzekeringstaks van 2% afgehouden. Met de huidige fiscale regels wordt uw contract niet onderworpen aan de roerende voorheffing als het een minimumduur van acht jaar en één dag heeft. Opvragingen die u verricht nadat er acht jaar en één dag verlopen zijn sinds de start van uw contract, worden dus niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Dat maakt deze belegging nog interessanter. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst wijzigen.

Besparing van successierechten

Door uw kleinkind via Belfius Life Junior rechtstreeks als begunstigde bij overlijden aan te duiden, komt dit kapitaal – in plaats van bij uw kind(eren) – al bij de volgende generatie terecht. Aangezien de ontvangen bedragen per kleinkind – in geval van successie – over het algemeen kleiner zijn en u ook een generatie overslaat, liggen de verschuldigde successierechten in principe lager.

In detail

 • Een product van Belfius Insurance NV

  Belfius Life Junior is een levensverzekering van tak 21 met vaste termijn en flexibele premie met recht op terugbetaling van kapitaal en een gewaarborgde rente, gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht toegelaten onder het nr. 37.

 • Risico’s

  Een belegging in het verzekeringscontract Belfius Life Junior kan volgende risico’s inhouden:

  • Kredietrisico: bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance kan het zijn dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet volledig worden terugbetaald. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van €100.000 per persoon en per verzekeringsonderneming.
  • Liquiditeitsrisico: er kunnen uitstapkosten worden aangerekend indien u de gelden (geheel of gedeeltelijk) vervroegd opvraagt of transfereert.
 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: eerste storting vanaf €100, bijstortingen vanaf €25
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten: maximum 2,5%
  • Uitstapkosten: 0% tijdens de laatste 5 jaar van het contract of vanaf de 18e verjaardag van het kind aangeduid als begunstigde bij overlijden bij onderschrijving van het contract. Het contract moet bovendien al minstens 5 jaar lopen. Anders bedraagt de tussenkomst 5%.
  • Beheerskosten: elke maand 0,01% op de verworven reserve

Klachten?

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Documenten en nuttige informatie

Vooraleer in Belfius Life Junior te beleggen, doet u er goed aan eerst na te gaan of u de kenmerken ervan en de eraan verbonden risico’s goed begrijpt. U wordt dan ook, als potentiële belegger, verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van deze documenten:

Protected

Belfius Life Junior is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.