De fiscale impact van uw kinderen ten laste op uw woonkrediet

Een kind ten laste hebben brengt fiscale voordelen met zich mee voor uw hypothecair krediet (*), aangegaan om een woning te kopen, te bouwen of te verbouwen.

Krediet aangegaan tussen 1 januari 2005 en 31 december 2015 voor uw enige en eigen woning

Als u 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari van het jaar dat volgt op het leningsjaar voor de enige en eigen woning, geeft dat in principe recht op een verhoging van de korf waarin de uitgaven van het hypothecair krediet (*) (kapitaal, interesten, schuldsaldoverzekering) worden aangegeven (**).

Krediet aangegaan tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 voor uw eigen woning in Vlaanderen

Als u een krediet aanging tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 voor de verwerving of het behoud (bijvoorbeeld verbouwingen) van uw eigen woning gelegen in Vlaanderen, kan u daarvoor de Vlaamse geïntegreerde woonbonus krijgen.

Als u 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari van het jaar dat volgt op het leningsjaar, geeft dat in principe recht op een verhoging van de korf waarin de uitgaven van het hypothecair krediet (*) (kapitaal, interesten, schuldsaldoverzekering) worden aangegeven.

Kredieten aangegaan vanaf 1 januari 2020 voor de eigen woning in Vlaanderen leveren geen enkel fiscaal voordeel meer op.

Krediet aangegaan vanaf 1 januari 2016 voor de verwerving van uw enige en eigen woning in Wallonië

Voor een krediet dat u aanging na 1 januari 2016 voor de aankoop/bouw of inkoop van uw enige en eigen woning gelegen in Wallonië, kan u een Waalse wooncheque krijgen.

Die bestaat uit:

  • enerzijds een variabel bedrag per persoon, afhankelijk van de hoogte van uw netto belastbaar inkomen (bestaande uit onroerende, diverse en netto beroepsinkomsten) met een maximum van 1.520 euro
  • anderzijds een verhoging voor kinderen ten laste van 125 euro per kind

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Belfius Life Junior

Sparen voor uw kind en stap voor stap een kapitaal opbouwen om hem op weg te helpen in het leven.

Belastingsimulator

versie 2024 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.