De fiscale steun voor uw gehandicapte kinderen

De belastingadministratie biedt fiscale voordelen aan ouders met een gehandicapt kind ten laste. Onder bepaalde voorwaarden krijgen ze een verhoging van de belastingvrije som, en een belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang.

Verhoging van de belastingvrije som

Als uw kind voor meer dan 66% als gehandicapt erkend is, rekent de belastingdienst u 2 kinderen ten laste.

Wat moet u doen om de verhoging te krijgen?
Vermeld in Vak II.B van uw belastingaangifte de juiste code en het aantal kinderen.

Let op: hou het officiële attest van invaliditeit ter beschikking van de belastingadministratie!

Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

Uw uitgaven voor kinderopvang kunnen in mindering gebracht worden tot de dag vóór uw kind 14 jaar wordt.

Als uw kind een zware handicap heeft en ten laste blijft van de ouder(s), wordt die belastingvermindering onder bepaalde voorwaarden toegestaan tot de dag vóór het kind 21 wordt.

Let op: het maximale bedrag voor alle kosten voor kinderopvang is beperkt tot 14 euro per dag en per kind.

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Belfius Life Junior

Sparen voor uw kind en stap voor stap een kapitaal opbouwen om hem op weg te helpen in het leven.

Belastingsimulator

versie 2024 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.