De directe impact van uw kinderen ten laste

Elke belastingplichtige heeft recht op belastingvrije sommen, wat wil zeggen dat een deel van de inkomsten niet wordt belast. Een kind ten laste geeft recht op een verhoging van die belastingvrije sommen en dus op een belastingvoordeel.

Wie is fiscaal ten laste?

Om fiscaal ten laste te zijn, moet het kind op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin en mogen zijn netto belastbaar inkomen niet hoger zijn dan een bepaald plafond (elk jaar geïndexeerd).

Ten laste van wie?

Gehuwden en wettelijk samenwonenden

De echtgenoot met het hoogste inkomen krijgt het recht op de verhoging van de belastingvrije sommen.

Feitelijk samenwonenden

Het recht op de verhoging van de belastingvrije sommen wordt toegekend aan de partner die beslist om het kind ten laste te nemen (doorgaans de partner met het hoogste inkomen).

Goed om te weten

Kind van alleenstaande ouder

Een alleenstaande met één of meerdere kinderen ten laste krijgt een bijkomende verhoging van de belastingvrije sommen, ongeacht het aantal kinderen ten laste.

Jobstudent

Een kind dat tijdens de schoolvakanties werkt, blijft ten laste van de ouders op voorwaarde dat de brutobezoldiging niet hoger is dan een bepaald plafond (jaarlijks geïndexeerd).

Kinderen jonger dan 3 jaar

Een verhoging van de belastingvrije sommen wordt toegekend op voorwaarde dat voor dit kind geen kosten voor kinderopvang worden aangegeven voor dit kind.

Inkomsten van minderjarige kinderen

Aan te geven door het kind:zijn beroepsinkomsten en het onderhoudsgeld dat hij ontvangt. In dat geval moeten de ouders van het minderjarige kind bij de administratie een aangifte aanvragen op naam van het kind.

Aan te geven door de ouders: de roerende en onroerende inkomsten die het minderjarige kind int.


Opmerking: zijn de inkomsten van een belastingplichtige niet hoog genoeg om aanspraak te maken op de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste, dan wordt dit voordeel omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet voor een maximumbedrag (elk jaar geïndexeerd) per kind ten laste.

Lees meer over personen ten laste op de site van de FOD Financiën

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Belfius Life Junior

Sparen voor uw kind en stap voor stap een kapitaal opbouwen om hem op weg te helpen in het leven.

Belastingsimulator

versie 2024 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.