Reglementering inzake sparen en beleggen

U vindt hier informatie over de fiscale actualiteit in België.

De taks op effectenrekeningen

De jaarlijkse taks viseert effectenrekeningen met financiële instrumenten die gezamenlijk een waarde van meer dan 1 miljoen euro vertegenwoordigen. Het grote verschil met de vorige taks is dat die nu geldt per effectenrekening en niet meer per titularis.

U vindt hier informatie over de fiscale actualiteit in België.

Bepaalde spaar- en beleggingsproducten kunnen u een mooi fiscaal voordeel opleveren. Of het nu gaat om pensioensparen, uw spaarrekening: we vertellen u alles over de fiscale voordelen die u voor inkomstenjaar 2024 kunt genieten.

Dematerialisatie van effecten

Sinds 1 januari 2008 is het niet meer mogelijk om fysieke effecten te verkrijgen in ons land. Deze materiële effecten zullen op termijn zelfs volledig verdwijnen.

Regels voor beleggen in financiële instrumenten

Sinds 1 november 2007 gelden nieuwe regels inzake beleggingen in financiële instrumenten. Ze vloeien voort uit "MiFID", een Europese richtlijn die moet zorgen voor een betere bescherming van de beleggers en voor meer transparante informatie. Daarnaast zal MiFID de handel in financiële instrumenten in de Europese lidstaten verder vrijmaken met mogelijk een gunstige invloed op de kosten.

CRS Common Reporting Standard

Sinds 1 januari 2016 wisselen meer dan 60 landen automatisch bancaire gegevens met elkaar uit volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS). Dit initiatief van de OESO streeft ernaar internationaal de fiscale transparantie te bevorderen en belastingontduiking te vermijden.

FATCA

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een nieuwe Amerikaanse fiscale wet die in 2010 werd gestemd. Hij wil de fiscale vlucht tegengaan van VS-belastingplichtigen met financiële activa buiten de Verenigde Staten.

Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Alle financiële instellingen in België zijn verplicht om bepaalde gegevens van hun klanten, samen met hun rekeningen en contracten, door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt. Daarnaast moeten belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting hun buitenlandse rekeningen zelf melden aan het CAP.