Papieren effecten: het einde van een tijdperk

De voorbije decennia waren papieren effecten (effecten aan toonder) niet weg te denken uit het Belgische beleggerslandschap.  Toch kondigde de dematerialisatiewet van 14 december 2005 al het einde van papieren effecten aan.

Het verdwijnen van papieren effecten gebeurt in verschillende fases:


Papieren effecten gestolen of verloren?

Sinds 1 januari 2014 kan u geen verzet meer aantekenen tegen effecten naar Belgisch recht. Elk gestolen of verloren effect is definitief verloren. Lopende dossiers over verloren of gestolen effecten worden verder afgehandeld. Een bijkomende reden om uw papieren effecten zo snel mogelijk om te zetten.

Wat betekent dit voor u?

Zolang uw effecten niet gedematerialiseerd of omgezet zijn naar effecten op naam, worden de eraan verbonden rechten opgeschort en kan u:

Leg ze dus zo snel mogelijk neer in uw effectendossier of laat ze omzetten naar effecten op naam.

Belfius biedt u een volledige service voor het beheer van uw effectendossier. Ontdek dus snel alle voordelen ervan. We overlopen graag alle mogelijkheden met u, om u zo te helpen de beste keuze te maken. Meer info? Surf naar dmat.be.