Papieren effecten: het einde van een tijdperk

Het verdwijnen van papieren effecten gebeurt in verschillende fases:


  • sinds 1 januari 2008 mogen in België geen nieuwe papieren effecten meer in omloop worden gebracht
  • sinds 2012 wordt een taks van 1% ingehouden bij de aanbieding van papieren effecten
  • sinds 2013 bedraagt deze ‘dematerialisatietaks’ 2%
  • sinds 1 januari 2014 erkent de wetgever de papieren effecten niet meer. Er bestaan alleen nog gedematerialiseerde effecten en effecten op naam. U moet dus dringend uw papieren effecten neerleggen om de eraan verbonden rechten (bv. coupons en dividenden) niet te verliezen
  • in 2015 gingen de uitgevers over tot de verkoop, op de markt, van alle papieren effecten die nog in omloop waren. De opbrengst ervan werd neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK), een afdeling van de FOD Financiën
  • sinds 1 januari 2016 kan u de tegenwaarde van uw papieren effecten alleen via de DCK recupereren, maar wel tegen betaling van 10% boete op de waarde per jaar vertraging
  • vanaf 1 januari 2025 zullen de papieren effecten definitief hun waarde verliezen (wegens een waardeverlies van 10% per jaar)

Papieren effecten gestolen of verloren?

Sinds 1 januari 2014 kan u geen verzet meer aantekenen tegen effecten naar Belgisch recht. Elk gestolen of verloren effect is definitief verloren. Lopende dossiers over verloren of gestolen effecten worden verder afgehandeld. Een bijkomende reden om uw papieren effecten zo snel mogelijk om te zetten.

Wat betekent dit voor u?

Zolang uw effecten niet gedematerialiseerd of omgezet zijn naar effecten op naam, worden de eraan verbonden rechten opgeschort en kan u:

  • geen uit te betalen coupon innen
  • niet deelnemen aan een algemene vergadering
  • geen andere regularisatieverrichting op het effect uitvoeren

Leg ze dus zo snel mogelijk neer in uw effectendossier of laat ze omzetten naar effecten op naam.

Belfius biedt u een volledige service voor het beheer van uw effectendossier. Ontdek dus snel alle voordelen ervan. We overlopen graag alle mogelijkheden met u, om u zo te helpen de beste keuze te maken. Meer info? Surf naar dmat.be.