1. Home
 2. Producten
 3. Sparen en beleggen
 4. Info en publicaties
 5. Reglementering
 6. Dematerialisatie

Papieren effecten: het einde van een tijdperk

Money in safe

Papieren effecten (effecten aan toonder) waren de afgelopen decennia niet weg te denken uit het Belgische beleggerslandschap. De dematerialisatiewet van 14 december 2005 heeft het einde van de papieren effecten aangekondigd.

Het verdwijnen van de papieren effecten gebeurt in verschillende fases:

 • Sinds 1 januari 2008 mochten in België geen nieuwe papieren effecten meer in omloop worden gebracht.
 • Sinds 2012 wordt een taks van 1 % ingehouden bij de aanbieding van papieren effecten. Sedert  2013 bedroeg deze ‘dematerialisatietaks’ 2 %.
 • Vanaf 1 januari 2014 erkent de wetgever de papieren effecten niet meer. Er bestaan alleen nog gedematerialiseerde effecten en effecten op naam. U dient dus dringend uw papieren effecten neer te leggen om de rechten (bv. coupons en dividenden) die eraan gelinkt zijn, niet te verliezen.
 • In 2015 zullen de uitgevers overgaan tot de verkoop op de markt van alle papieren effecten die nog in omloop zijn. De opbrengst van die verkoop zal worden neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK), een afdeling van de FOD Financiën.
 • Vanaf 1 januari 2016 kunnen de houders van papieren effecten de tegenwaarde ervan alleen via de DCK recupereren, maar wel tegen betaling van een boetevan 10 % op de waarde per jaar vertraging.
 • Vanaf 1 januari 2026 zullen de papieren effecten definitief hun waarde hebben verloren (wegens een waardeverlies van 10 % per jaar).

Papieren effecten gestolen of verloren?

Vanaf 1 januari 2014 kan geen verzet meer worden aangetekend tegen effecten naar Belgisch recht. Elk gestolen of verloren effect is definitief verloren. Lopende dossiers over verloren of gestolen effecten worden verder afgehandeld. Een bijkomende reden om zo snel mogelijk uw papieren effecten om te zetten.

Wat betekent dit voor u?

Zolang uw effecten niet gedematerialiseerd zijn of omgezet zijn naar effecten op naam, worden de rechten die eraan gelinkt zijn, opgeschort: u kunt dus geen uit te betalen coupon innen, deelnemen aan een algemene vergadering of gelijk welke andere regularisatieverrichting op het effect uitvoeren. Leg ze dus zo snel mogelijk neer in uw effectendossier of laat ze omzetten naar effecten op naam.

Belfius Bank biedt u een volledige service voor het beheer van uw effectendossier. Ontdek alle voordelen van een effectendossier. We overlopen met u graag alle mogelijkheden, om u zo de beste keuze te helpen maken. Meer info? Surf naar www.dmat.be.