Internationale uitwisseling van bancaire gegevens

Volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS)

Sinds 1 januari 2016 wisselen meer dan 60 landen automatisch bancaire gegevens met elkaar uit volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS). Dit initiatief van de OESO streeft ernaar internationaal de fiscale transparantie te bevorderen en belastingontduiking te vermijden. Een (fiscale) inwoner van land X kan dus niet langer een rekening hebben in land Y zonder dat de belastingdienst van land X daarvan op de hoogte is.

 • Welke verplichtingen houdt de CRS in?

  Financiële instellingen in CRS-landen, waaronder België, worden verplicht om:

  • al hun klanten, zowel particulieren als entiteiten, te identificeren volgens de CRS-wetgeving en na te gaan in welk land zij hun fiscale woonplaats hebben
  • en automatisch informatie uit te wisselen over de rekeningen van klanten die hun fiscale woonplaats in een ander CRS-land hebben. Die uitwisseling verloopt via de fiscale administraties van de betrokken landen.

  Bovendien voorziet de CRS in een ‘doorkijkverplichting’, waarbij men voor sommige entiteiten ook de fiscale woonplaats van de natuurlijke persoon achter de entiteit moet bepalen en die persoon moet rapporteren indien het een fiscale inwoner van een CRS-land is.

  België zal midden 2017 voor het eerst bancaire gegevens over 2016 met andere CRS-landen uitwisselen.

 • Welke gegevens moet Belfius verzamelen en uitwisselen?

  • Identificatiegegevens zoals naam, adres en fiscaal identificatienummer (TIN), aangevuld met de geboortedatum en geboorteplaats wanneer het gaat om een particuliere klant.
  • De rekeningnummer(s)
  • De saldi of de waarden van de rekeningen
  • De totale bruto-inkomsten (bv. ontvangen interesten en dividenden)
  • De totale bruto-opbrengsten van o.a. de verkoop, terugbetaling of afkoop van effecten

  Het begrip ‘rekening’ moet daarbij ruim geïnterpreteerd worden. Niet alleen gegevens over betaal- en spaarrekeningen worden uitgewisseld, maar ook over bv. effectenrekeningen en bepaalde verzekeringscontracten.

 • Welke landen wisselen gegevens uit?

  De CRS bestaat sinds 1 januari 2016 in meer dan 50 landen, waaronder België en alle andere Europese lidstaten. Meer dan 30 andere landen zullen op korte termijn eveneens toetreden tot de CRS.

  Ontdek de landen die de CRS toepassen (voorlopige lijst)

 • Bepaal uw fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer (particulieren)

  De Common Reporting Standard vereist dat financiële instellingen voor al hun klanten nagaan wat hun fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer is. 

  Fiscale woonplaats 

  In principe bent u fiscaal inwoner van het land waar u aan personenbelasting onderworpen bent, omdat u er gedomicilieerd bent of er uw hoofdverblijfplaats hebt. 

  Ontdek de regels die bepalen wanneer iemand fiscaal in een land resideert.

  Fiscaal identificatienummer (TIN)

  Dit unieke nummer wordt door de fiscale administratie van uw woonplaats gebruikt om u te identificeren. Als uw fiscale woonplaats België is, hoeft u geen fiscaal identificatienummer te bezorgen.

  Let op: niet alle landen kennen een fiscaal identificatienummer toe. Via onderstaande linken vindt u per land meer informatie over het fiscaal identificatienummer. 

  Meer weten over het fiscale identificatienummer

  Ontdek de identificatienummers per land

 • Bepaal uw fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer en CRS-statuut (entiteiten)

  De Common Reporting Standard vereist dat financiële instellingen voor al hun klanten nagaan wat hun fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer en CRS-statuut is.