Internationale uitwisseling van bancaire gegevens

Volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS)

 • Wat is CRS?

  CRS is de afkorting voor Common Reporting Standard. Het is een informatiestandaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens, die gebeurt tussen alle deelnemende landen. De bedoeling is belastingontduiking tegengaan.

 • Welke verplichtingen houdt CRS in?

  Financiële instellingen in CRS-landen, waaronder België, worden verplicht om:

  • al hun klanten, zowel particulieren als entiteiten, te identificeren volgens de CRS-wetgeving en na te gaan in welk land ze hun fiscale woonplaats hebben
  • automatisch informatie uit te wisselen over de rekeningen van klanten die hun fiscale woonplaats in een ander CRS-land hebben, en dat via de fiscale administraties van de betrokken landen
 • Waarom vraagt Belfius me om mijn fiscale woonplaats te verklaren (hoewel ik dit in het verleden al gedaan heb)?

  Als uw dossier 1 of meerdere (nieuwe) aanwijzingen bevat voor gewijzigde omstandigheden (nieuw adres, nieuw telefoonnummer…), vragen we u ons te laten weten wat uw fiscale woonplaats is aan de hand van een verklaring. Net als bij wijzigingen van bepaalde gegevens van u of van gegevens gekoppeld aan producten, zoals:

  • de wijziging van uw adres of dat van een persoon die een volmacht heeft op uw rekening naar het buitenland
  • de registratie van een buitenlands telefoonnummer
  • u geeft een volmacht of handtekeningsbevoegdheid aan een persoon in een CRS-land
  • de opening van een 1e effectenrekening
 • Wat als ik de gevraagde informatie niet wil geven?

  Als u niet reageert, loop u bepaalde risico’s, afhankelijk van uw situatie.

  • Als u een nieuwe klant bent die ons de verklaring over de fiscale woonplaats niet bezorgt, worden uw rekeningen niet onmiddellijk geopend maar gereserveerd tot het moment waarop we uw verklaring ontvangen.
  • Bent u een bestaande klant die deze vraag ontvangt omdat er aanwijzingen zijn voor gewijzigde omstandigheden, dan is de bank wettelijk verplicht om uw gegevens uit te wisselen met de fiscus.
  • Als u een bestaande klant bent die voor het eerst een effectendossier opent en ons geen verklaring over de fiscale woonplaats bezorgt, wordt uw effectenrekening niet onmiddellijk geopend maar gereserveerd.
 • Wat moet ik doen als ik verhuis naar een ander land?

  Als u verhuist, heeft dat meestal een invloed op uw fiscale woonplaats. Daarom vragen we u om ons altijd op de hoogte te brengen van een eventuele verhuis. Hiervoor kan u langsgaan in uw Belfius-kantoor of uw gegevens zelf aanpassen via het digitale kanaal van uw keuze. In het geval van een verhuis zullen we u vragen om uw fiscale woonplaats te bevestigen via het formulier ‘Eigen Verklaring’ dat u dan per post ontvangt.

 • Wat als ik een rekening in onverdeeldheid heb met iemand die zijn fiscale woonplaats in een CRS-land heeft?

  In dat geval is de handtekeningsbevoegdheid van deze persoon op de rekening een aanwijzing dat u uw fiscale woonplaats ook in dat CRS-land hebt. We zullen u vragen om uw fiscale woonplaats te bevestigen via het formulier ‘Eigen verklaring’ dat u dan per post ontvangt. Als u dat invult, kunnen we rekening houden met de werkelijke situatie in plaats van met de aanwijzing.

  Als uw fiscale woonplaats toch in een CRS-land ligt, wordt het volledige bedrag op de rekening uitgewisseld, net als de roerende inkomsten die op deze rekening geïnd worden zonder onderverdeling tussen de houders van de rekening. Dat is zo bepaald in de richtlijnen van de FOD Financiën, die u hier terugvindt.

 • Wat gebeurt er als ik volmacht geef aan iemand die zijn adres in een CRS-land heeft?

  In dat geval zullen we u per brief vragen om een verklaring van uw fiscale woonplaats af te leggen. Als daaruit blijkt dat u uw fiscale woonplaats niet in een ander CRS-land dan België heeft, zal er geen gegevensuitwisseling gebeuren op basis van de gegeven volmacht. Bezorgt u ons de verklaring niet, dan gebeurt er wel een gegevensuitwisseling op basis van de aanwijzing.

 • Welke landen wisselen gegevens uit?

  De CRS bestaat sinds 1 januari 2016 in meer dan 50 landen, waaronder België en alle andere Europese lidstaten. Meer dan 60 andere landen zijn nadien toegetreden tot de CRS.

  Ontdek hier de landen die de CRS toepassen.

 • Welke gegevens worden er uitgewisseld?

  Het gaat over uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en uw TIN-nummer1 als rekeninghouder. Daarnaast worden uw financiële gegevens uitgewisseld, zoals uw rekeningnummers, rekeningsaldo op 31 december van het gerapporteerde jaar, bruto inkomsten (interesten, dividenden) en bruto opbrengsten naar aanleiding van verkopen van financiële instrumenten of vervaldagen.

 • Wie mag de verklaring invullen en ondertekenen?

  De eigen verklaring moet worden ingevuld en ondertekend door de rekeninghouder zelf, behalve als het gaat om:

  • een ouder of voogd die tekent voor een minderjarige
  • een bewindvoerder die tekent voor een beschermde persoon
  • een persoon met een volmacht op de rekening
  • een persoon met een notariële volmacht voor de rekeninghouder
 • Hebben minderjarigen een fiscale woonplaats? Bestaat er een TIN voor minderjarigen?

  Voor minderjarigen moet het document ingevuld en ondertekend worden door de ouders, de voogd en dus de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige. De fiscale woonplaats van minderjarigen is meestal dezelfde als de fiscale woonplaats van hun ouders.

 • Hoe wordt mijn fiscale woonplaats en particulier fiscaal identificatienummer bepaald?

  De Common Reporting Standard vereist dat banken voor al hun klanten nagaan wat hun fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer is. Om meer te weten te komen over hoe landen bepalen of hun inwoners ook fiscaal inwoner zijn, kan u terecht op de website van de OESO. Belfius mag u niet adviseren over uw fiscale woonplaats, maar in principe bent u fiscaal inwoner van het land waar u gewoonlijk verblijft.

 • Gevolgen voor rechtspersonen

  Voor entiteiten is alle informatie beschikbaar op belfius.be/CRS-FATCA.

(1) Fiscaal identificatienummer (TIN)

De fiscale administratie van uw woonplaats gebruikt dit unieke nummer om u te identificeren. Als uw fiscale woonplaats België is, hoeft u geen fiscaal identificatienummer te bezorgen.
Let op: niet alle landen kennen een TIN toe. Hier vindt u per land meer informatie over het fiscaal identificatienummer.