Internationale uitwisseling van bancaire gegevens

Volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS)

Sinds 1 januari 2016 wisselen meer dan 60 landen automatisch bancaire gegevens met elkaar uit volgens de nieuwe Common Reporting Standard (CRS). Dit initiatief van de OESO streeft ernaar internationaal de fiscale transparantie te bevorderen en belastingontduiking te vermijden. Een (fiscale) inwoner van land X kan dus niet langer een rekening hebben in land Y zonder dat de belastingdienst van land X daarvan op de hoogte is.