78079177

MiFID

Europese beleggingsrichtlijn «Markets in Financial Instruments Directive»

Sinds 1 november 2007 beschermt de Europese MiFID-richtlijn u beter als belegger. Ze is van toepassing als we u beleggingsdiensten (bv. beleggingsadvies, de uitvoering van uw orders, het beheer van uw portefeuille enz.) bieden voor financiële producten (bv. beleggingsfondsen, obligaties, aandelen enz.).

De MiFID-regels garanderen:

 • een betere bescherming van de beleggers
 • transparantere informatie
 • een grotere efficiëntie op de markten

Ze worden nog versterkt door de inwerkingtreding van MiFID II op 3 januari 2018.

 • Wat betekent MiFID concreet voor u?

  Het basisprincipe van deze richtlijn is de bescherming van uw belangen. MiFID verplicht financiële instellingen zoals Belfius om daar het nodige voor te doen, wat zich vertaalt in het respecteren van 3 hoofdprincipes:

  • loyaal, billijk en professioneel handelen, zodat uw belangen zo efficiënt mogelijk verdedigd worden
  • aangepaste, volledige, correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie geven (o.a. een duidelijk en uitgebreid overzicht van de verwachte en uiteindelijke kosten van uw beleggingen), zodat u met kennis van zaken kan beslissen over hoe u belegt
  • rekening houden met uw persoonlijke situatie, zodat de aangeraden beleggingen overeenstemmen met uw behoeften
 • 3 beleggerscategorieën

  Om te bepalen welk beschermingsniveau bij u past, moeten we u indelen bij 1 van de 3 beleggerscategorieën die MiFID definieert: niet-professionele klanten, professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen.

  • De niet-professionele klanten hebben minder kennis van beleggingen en genieten het hoogste beschermingsniveau.
  • De professionele klanten hebben meer expertise, waardoor ze de risico’s verbonden aan hun belegging beter kunnen inschatten. Ze beantwoorden aan bepaalde financiële criteria van de richtlijn, waardoor voor hen een minder hoge bescherming geldt.
  • De in aanmerking komende tegenpartijen zijn actief in de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen...). Voor hen is het laagste beschermingsniveau van toepassing.
 • Producten die bij uw situatie en behoeften passen

  Vooraleer we u een beleggingsproduct aanraden, willen we u eerst leren kennen aan de hand van een test. Dankzij uw antwoorden kunnen we een evaluatie maken van:

  • uw financiële situatie, en meer specifiek uw financiële capaciteit om de risico’s verbonden aan uw toekomstige beleggingen te dragen
  • uw risicobereidheid (= het risico dat u bereid bent te nemen)
  • uw beleggingshorizon (= de periode dat u uw geld kan missen)
  • uw beleggingsdoel
  • uw kennis van en ervaring met beleggingen

  Aan de hand van deze informatie bepalen we uw beleggersprofiel en uw beleggingsstrategie, om u zo de geschikte beleggingen te kunnen voorstellen.

 • De beste uitvoering voor uw beleggingen

  Met het 'Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten' engageert Belfius zich om alle nodige stappen te nemen om u de best mogelijke uitvoering van uw beleggingen na te streven, rekening houdend met o.a. prijzen, transactiekosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering enz. Ondertekent u het ‘Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten’, dan stemt u hiermee in.
  Wilt u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek dit dan hier.

 • Maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden

  Belfius vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers en de medewerkers bij een gevolmachtigde bankagent (CVBA) in alle omstandigheden professioneel zijn en zowel hun reputatie als de onze niet beschamen. Hierover bestaan verplichtingen en aanbevelingen, zowel binnen MiFID als daarbuiten. Belfius neemt interne maatregelen om:

  • situaties die kunnen leiden tot belangenconflicten met klanten en tussen klanten onderling, te vermijden
  • dergelijke situaties te beheersen

  Sommige maatregelen zijn algemeen; andere richten zich tot specifieke doelgroepen (bv. beperkingen voor volmachten op rekeningen van klanten, richtlijnen inzake schenkingen, legaten en gelijkaardige begunstiging van klanten). Belfius registreert uw gegevens (bv. bewijsstukken van een schenking) met het oog op interne controles op het naleven van de maatregelen (en dus niet voor marketingdoeleinden).