78079177

Beleggers steeds beter beschermd bij Belfius

Advies op maat

Wil u beleggen? Dan vindt u bij Belfius een zeer ruime keuze aan mogelijkheden en tal van verschillende beleggingen.

Voor we u een specifiek product voorstellen, leren we u wel graag beter kennen om u zo persoonlijk mogelijk te kunnen adviseren. Daarom beginnen we altijd met het bepalen van uw beleggersprofiel. Dit doen we aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst die we samen invullen.


De vragenlijst omvat 4 stappen:

Uw financiële situatie

We analyseren eerst uw individuele situatie en uw financiële draagkracht: uw inkomsten, uw uitgaven, uw kredieten, uw huidige vermogen en ook het bedrag dat u opzij kan zetten voor uw korte termijn projecten of om het hoofd te bieden aan onverwachte uitgaven. Zo krijgen we een zicht op uw beleggingscapaciteit.

Uw portefeuillestrategie

Vervolgens stippelen we uw beleggingsstrategie uit om een precies idee te krijgen van uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw beleggingshorizon. Wil u uw geld beleggen om de studie van uw kind te betalen, een droom waar te maken of om een appeltje voor de dorst achter de hand te hebben als u met pensioen gaat? Bent u niet bang om bepaalde risico's te nemen?

Uw kennis en uw ervaring

Tot slot is het heel belangrijk dat u begrijpt waarin u belegt. Daarom beoordelen we uw kennis van de financiële producten en ook uw ervaring met beleggen in die producten. Zo kunnen we beter inschatten wat u begrijpt van de risico's die verbonden zijn aan de diverse beleggingscategorieën.

Uw duurzaamheidsvoorkeuren

Ten slotte brengen we uw duurzaamheidsvoorkeuren in kaart. Indien u opzoek bent naar beleggingsoplossingen die rekening houden met de impact op milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG), zullen we u nog enkele vragen voorleggen om te bepalen in hoeverre u wilt dat uw beleggingen:

 • "duurzaam" zijn, d.w.z. een positieve bijdrage leveren aan een milieu- of sociale doelstelling
 • rekening houden met door u aangeduide ongunstige effecten op het vlak van duurzaamheid (bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen, het respect voor de mensenrechten,…)
 • overeenstemmen met de Europese taxonomie (een lijst van ecologisch duurzame activiteiten vastgelegd op Europees niveau).

Wil u zelf uw beleggingen beheren?

We geven u ook de mogelijkheid om uw beleggingen zelf te beheren zonder tussenkomst van uw financieel adviseur. In dat geval beperkt onze rol zich tot het uitvoeren van uw orders. Voor bepaalde, meer complexe producten zullen we echter wel peilen naar uw kennis en ervaring en u erop wijzen als die ontoereikend zouden zijn.

 

Geregeld transparante informatie verstrekken

Informatie is een van de hoekstenen van een goede belegging. Om u te helpen met kennis van zaken te beleggen, verbinden we ons ertoe u op de meest transparante manier alle nodige informatie te bezorgen, vóór en na uw transacties.


Vóór uw beleggingen


Vóór elke beleggingsbeslissing of de ondertekening van een overeenkomst voor uw portefeuillebeheer, bezorgen we u alle nodige documenten die u helpen begrijpen hoe het door u gekozen product in elkaar zit en welke risico's, kosten en taksen ermee verbonden zijn.
Afhankelijk van uw voorkeur en het gekozen kanaal, ontvangt u die informatie op papier of digitaal.


Meer informatie over wat de kostentransparantie van MiFID voor u inhoudt?


Na uw beleggingen


 • Kwartaaloverzicht van uw beleggingen

  U ontvangt elk kwartaal een gedetailleerd overzicht van de samenstelling en de waardering van uw portefeuille. Dat overzicht bevat niet alleen de producten die vallen onder de MiFID II-regeling, maar ook de saldi van uw spaarrekeningen en van elk ander beleggingsproduct dat u bij Belfius hebt (met uitzondering van de mandaten voor vermogensbeheer of Belfius Advisory Portfolio-contracten, waarvoor u een aparte periodieke rapportering ontvangt).
 • Jaaroverzicht van de kosten en de taksen

  Eenmaal per jaar krijgt u van ons ook een kosten- en taksenoverzicht. Zo proberen we u een globaal beeld te geven van de kosten en de taksen van uw beleggingen. Dit wordt in april verstuurd en slaat op het voorbije jaar (bv. in 2020 ontvangt u het jaaroverzicht van de kosten en de taksen voor 2019).

  Meer weten? Raadpleeg onze FAQ
 • Hoe wil u uw overzichten ontvangen?

  U ontvangt uw overzichten op papier via bpost of digitaal via een bericht in uw Belfius-apps of Belfius Direct Net, volgens de voorkeur die u bij de bank hebt laten registreren. Wil u dit wijzigen? Dat kan op elk moment in uw Belfius Direct Net via "Mijn berichten" > "Communicatie met de bank" > "Elektronische versie of papier?".

  Koos u voor de elektronische versie, dan blijven uw overzichten 10 jaar bewaard in:
  • uw Belfius-apps via "Berichten en documenten" > "Documenten"
  • Belfius Direct Net via "Mijn diensten" > "Documenten".

  Die keuze gebeurt altijd individueel. Het is dus mogelijk dat in hetzelfde gezin iemand zijn overzicht op papier ontvangt (via bpost) en anderen het ontvangen als elektronisch bericht.
 

Wat is MiFID nu eigenlijk?

De Europese richtlijn over de markten in financiële instrumenten, beter bekend onder de naam MiFID, dateert van 2007. Ze is bedoeld om beleggers beter te beschermen. Sinds 3 januari 2018 hebben de Europese overheden het reglementaire kader nog versterkt met MiFID II, die moet zorgen voor nog meer bescherming voor de beleggers.

Omdat u als klant voor ons altijd al centraal hebt gestaan, hebben we niet gewacht op MiFID om u te adviseren op basis van de volgende 3 principes:

 • op een eerlijke, billijke en professionele wijze handelen, zodat uw belangen zo efficiënt mogelijk worden behartigd.
 • aangepaste, volledige, correcte, heldere en niet misleidende inlichtingen verstrekken zodat u uw beleggingsbeslissingen met kennis van zaken kan nemen.
 • rekening houden met uw individuele situatie zodat de geadviseerde beleggingen overeenstemmen met uw behoeften.
 

Bent u een professioneel belegger?
Neem dan gerust een kijkje op onze business-site voor meer info.