Fiscale voordelen voor inkomstenjaar 2023

Pensioensparen en individuele levensverzekering (langetermijnsparen)

U geniet in principe een belastingvermindering van 30% van uw stortingen. In 2023 kan de vermindering oplopen tot:

  • 297 euro, bij een gestort maximumbedrag van 990 euro (pensioensparen). Sinds inkomstenjaar 2018 kan u ook kiezen voor een pensioenspaarsysteem van 1.270 euro met een fiscaal voordeel van 25% (belastingvermindering tot 317,50 euro).
  • 705 euro, bij een fiscaal maximumbedrag van 2.350 euro (langetermijnsparen). Het bedrag waarvoor u recht hebt op een fiscaal voordeel, wordt bepaald in functie van uw netto belastbaar beroepsinkomen

Opgelet: zolang u een hypothecair krediet terugbetaalt voor een woning, daalt de korf van het langetermijnsparen en kan u de belastingvermindering voor langetermijnsparen mogelijk niet genieten.

Interesten vrijgesteld van roerende voorheffing (15%) op gereglementeerde spaarrekeningen

Voor inkomstenjaar 2023 zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van maximaal 980 euro per persoon.