1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Info en publicaties
  5. Reglementering
  6. Belangrijke cijfers voor 2016

Fiscale voordelen voor inkomstenjaar 2016

Bepaalde spaar- en beleggingsproducten kunnen u een mooi fiscaal voordeel opleveren. Of het nu gaat om pensioensparen, uw spaarrekening: we vertellen u alles over de fiscale voordelen die u voor inkomstenjaar 2016 kunt genieten.

Pensioensparen en individuele levensverzekering (langetermijnsparen)

Fiscaal gezien geniet u in principe een vermindering van 30% op uw stortingen. In 2016 kan de vermindering oplopen tot 282 euro op een gestort maximumbedrag van 940 euro (pensioensparen) of tot 678 euro op een gestort maximumbedrag, dat recht heeft op fiscale voordelen, van 2.260 euro (*) (langetermijnsparen, dit bedrag wordt bepaald in functie van uw netto belastbaar beroepsinkomen).

Opgelet: zolang u een hypothecair krediet terugbetaalt in het kader van de aftrek voor uw eigen en enige woning en zolang deze korf volledig opgevuld is, kunt u niet genieten van de belastingsvermindering langetermijnsparen.
Pensioensparen Bedrag in euro
Maximumbedrag 940 euro
Individuele levensverzekering Bedrag in EUR
Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering 2.260 euro (*)

Intresten vrijgesteld van roerende voorheffing (15%) op gereglementeerde spaarrekeningen

Een bepaald deel van de intresten die uw gereglementeerde spaarrekening opbrengt, is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%.

Intresten vrijgesteld van roerende voorheffing (15 %) op gereglementeerde spaarrekeningen Bedrag in euro
Vrijgesteld bedrag 1.880 euro
(*)

Ontwerp programmawet beperkt het fiscaal maximumbedrag tot 2.260 euro voor inkomstenjaar 2014.


Goed om weten

In het thema belastingen vindt u meer info betreffende de fiscaliteit van uw woning, uw inkomen,…

Meer info