Fiscale voordelen voor inkomstenjaar 2019

Hier vertellen we u alles over de fiscale voordelen die bepaalde spaar- en beleggingsproducten u voor inkomstenjaar 2019 kunnen opleveren.

Pensioensparen en individuele levensverzekering (langetermijnsparen)

U geniet in principe een belastingvermindering van 30% van uw stortingen. In 2019 kan de vermindering oplopen tot:

Opgelet: zolang u een hypothecair krediet terugbetaalt voor een woning, daalt de korf van het langetermijnsparen en kan u de belastingvermindering voor langetermijnsparen mogelijk niet genieten.

Interesten vrijgesteld van roerende voorheffing (15%) op gereglementeerde spaarrekeningen

Voor inkomstenjaar 2019 zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van maximaal 980 euro per persoon.