De energieprijzen beheersen de actualiteit. De vraag naar fossiele brandstoffen stijgt sterk, nu de economie wereldwijd aantrekt. Wat met duurzaamheid? En hoe hier als belegger mee omgaan?

Energieprijzen door het dak


Op een jaar tijd verdubbelde de olieprijs. Voor een vat noordzee-olie (Brent) wordt ondertussen al 85 dollar neergeteld. Ook de gasprijs explodeert. De referentie-index voor gas is in een jaar tijd omhooggeschoten van 13,50 naar 116 euro: een stijging van liefst 750%!*


Prijs gas vs prijs olie

* Bron: www.refinitiv.com


Vanwaar die prijsexplosie?


Olie wordt duurder omdat de economie wereldwijd aantrekt. Dat is niet de enige oorzaak. De vraag stijgt sterker dan verwacht, omdat de zeer hoge aardgasprijs sommige stroomproducenten doet overstappen van gas op olie. Gas is nu meer dan dubbel zo duur als olie.

De geleidelijke verhoging van het aanbod volstaat dus niet om aan de toenemende vraag te voldoen. De OPEC & co pompen nog altijd 10% minder olie op dan vóór de pandemie. In de lente van 2020 draaiden ze de oliekraan dicht om de koersval te stoppen. En nu dus slechts mondjesmaat weer open. Saudi-Arabië en Rusland hebben die hoge prijzen nodig om hun financiën op orde te krijgen, en de Verenigde Staten zijn er ook niet tegen. Analisten verwachten dat de productie tegen september 2022 het niveau van vóór de pandemie zal bereiken.

De hoge gasprijzen zijn ook het gevolg van de grotere vraag sinds het indammen van covid. Daarnaast stokt de bevoorrading uit Rusland en gaat Europa de winter in met historisch lage gasvoorraden wat zorgt voor de nodige nervositeit. Uiteraard speelt ook het weer een rol: minder zon en wind verplichten de elektriciteitsproducenten meer gas of olie te gebruiken. Nu beide brandstoffen zo duur zijn, stijgen ook de elektriciteitsprijzen.


De klimaatverandering…


De natuurrampen kloppen niet langer bij ons aan, ze dringen letterlijk onze huizen binnen. Denk maar aan de hittegolf van 2019, aan de voorbije kletsnatte zomer, met zijn ongeziene overstromingen, vooral in Wallonië… De actualiteit drukt ons met de neus op de feiten van de klimaaturgentie: de 26ste VN-klimaatconferentie (COP26), de terugkeer van de klimaatmarsen, de omvangrijke budgetten die de regeringen uittrekken tegen de opwarming…

En Belfius?


Zoals u weet, maakt Belfius van duurzaamheid een speerpunt. We willen de transitie naar een duurzame samenleving en economie mee helpen mogelijk maken. Daarom optimaliseren we ons beleid rond milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG) voortdurend. Zo sluit onze Transition Acceleration Policy (TAP) bijvoorbeeld vervuilende energiesectoren uit.

De te sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de enorme energieprijsschommelingen sterken ons meer dan ooit om bij te dragen aan een koolstofvrije samenleving.


En de beleggers?


85% van de door Belfius gecommercialiseerde fondsen zijn momenteel "duurzaam" of promoten hun milieu- of sociale kenmerken (cfr. SFDR-wetgeving). Het is onze ambitie dat cijfer binnenkort op te trekken naar 100%. Sommige van deze fondsen focussen trouwens specifiek op duurzame energie.

Zo kan u kiezen voor een fonds dat belegt in bedrijven die de klimaatopwarming bestrijden en actief zijn in de productie van duurzame energie, de opslag van energie en energie-efficiëntie.

Of een fonds dat belegt in bedrijven die actief zijn in groene mobiliteit (d.w.z. zonder fossiele brandstoffen: batterijen, elektrische auto’s, waterstof, controle van de uitstoot, …), of in deelmobiliteit (openbaar vervoer).

Of nog, een fonds dat belegt in bedrijven die inzetten op een ‘slimme toekomst’, met verschillende thema’s, waaronder schone en duurzame energie, maar ook stadsontwikkeling of voeding, sectoren die sterk worden beïnvloed door de uitstoot van broeikasgassen.


Op naar een koolstofarme wereld


De huidige recordprijzen van fossiele brandstoffen en de hoge prijsschommelingen tonen aan dat we te afhankelijk zijn van die brandstoffen. Inzetten op een koolstofvrije wereld kan de consument alleen maar ten goede komen.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.