Het is duidelijk: wie geen koopkracht wil verliezen, moet zijn/haar spaargeld activeren. De rente op het spaarboekje is al jaren onvoldoende om de inflatie te compenseren. Een goed gespreide beleggingsportefeuille kan een oplossing zijn. Welke beleggingen zijn dan (minder) interessant?

Vastgoed


Vastgoed biedt een goede bescherming tegen inflatie. Belgen hebben een baksteen in de maag, dus dat zit wel goed. Daarnaast zijn de huurinkomsten meestal geïndexeerd1.

Vastgoedbeleggingen zijn vandaag wel niet goedkoop. De immomarkt kon jaren surfen op de lage rente, en is dus kwetsbaar mocht de rente plots (te) sterk stijgen.


Aandelen


Aandelen bieden historisch goed weerstand tegen inflatie omdat de bedrijfswinsten meestal mee kunnen stijgen met de inflatie. Veel bedrijven keren een dividend uit waardoor u op termijn een mooie koerswinst kan realiseren. Er is dus een natuurlijke bescherming, op voorwaarde dat de startwaarderingen geen zeepbel zijn.

Vandaag zijn de beurswaarderingen niet langer goedkoop. Vandaar ons advies om gespreid in de tijd in te stappen. Verlies nooit uit het oog dat met het extra potentieel rendement ook extra risico komt: de aandelenkoersen kunnen sterk schommelen doorheen de tijd.

Een voldoende lange beleggingshorizon en een goede spreiding over diverse sectoren, regio’s en thema’s zijn de sleutels tot succes. Geef de voorkeur aan kwaliteitsbedrijven die focussen op duurzaamheid en investeren in de toekomst. Lees hier meer over in het artikel 'Hoe kan u vandaag goed beleggen?'

Obligaties


Obligaties van hun kant bieden weinig bescherming tegen inflatie. De coupon is vaak vast. Is de inflatie hoger dan de coupon, dan verliest u aan koopkracht. Vandaag zijn de coupons van overheids- en bedrijfspapier van goede kwaliteit veel lager dan de verwachte inflatie en soms zelfs negatief. Dus niet echt een oplossing. U kan deze obligaties in uw portefeuille houden als buffer. Stormt het op de beurzen, dan helpen ze de schokken op te vangen.

Wil de obligatiebelegger vandaag beter doen dan de inflatie, dan kan hij kiezen voor meer risicovolle categorieën zoals obligaties van bedrijven met een mindere kredietwaardigheid of obligaties uit groeilanden. Ze diversifiëren uw portefeuille, maar beperk de bedragen tot ongeveer 15% van uw obligatieportefeuille.

Ook gestructureerde producten met gedeeltelijk recht op terugbetaling van het belegde kapitaal kunnen een oplossing zijn. Het rendement van deze producten is vaak gekoppeld aan een beursindex.

Binnen de obligaties is er wel een speciale categorie die een coupon uitkeert die mee evolueert met de hoogte van de inflatie: inflatiegelinkte obligaties. Deze beschermen dus beter uw koopkracht. Of en hoe u er als particulier in kan beleggen, komt u te weten in 'Zijn inflatiegelinkte obligaties een interessante belegging?'


Goud


Tot slot vinden sommige beleggers ook goud een goede bescherming tegen inflatie. De meningen hierover zijn verdeeld. Goud biedt immers noch een coupon, noch een dividend. De goudprijs is uitgedrukt in Amerikaanse dollar. We zien vaak dat een duurdere dollar leidt tot een lagere goudprijs en omgekeerd: een extra element waar de Europese belegger rekening mee moet houden. In een volgend nummer van Uw Beleggingen gaan we hier graag dieper op in.


1 In België is men vertrouwd met de indexering van de huurinkomsten. Dit is echter niet in elk land zo. In sommige landen of regio’s legt de wetgever een maximale huurprijs op om de huurders te beschermen of geldt er een (tijdelijk) verbod om de huurprijs te verhogen (bv. Berlijn).

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.