Het zijn moeilijke tijden voor beleggers: alle activaklassen zijn duur en de rente staat historisch laag. Op de beurzen kan men nog rendement halen, maar aan de horizon duiken bepaalde risico’s op. Hoe kunnen we dan blijven beleggen in aandelen? Eenvoudigweg door nu onze aandacht toe te spitsen op bepaalde zekerheden, door de voorkeur te geven aan bepaalde technieken en - waarom niet - door reddingsboeien te voorzien.

Zekerheden: duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen


De huidige situatie is complex maar biedt ook een bepaald comfort: de Verenigde Naties en andere internationale politieke of economische organisaties hebben de nodige bakens uitgezet, met wegwijzers én verbodsborden.

De ‘verboden richtingen’ zijn het meest duidelijk. De oude zakenmodellen op basis van olie, tabak en uitputting van de natuurlijke grondstoffen worden in het bijzonder geviseerd: daar zit geen toekomst meer in.

De richting die het wel uit moet? De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties1. De strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de herverdeling van de rijkdom en toegang tot informatie, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn voor iedereen, maar ook het principe van de gelijke behandeling zijn stuk voor stuk voorbeelden van doelstellingen vastgelegd door de Verenigde Naties. Zowel de Chinese, Amerikaanse als Europese regeringen zetten nooit eerder geziene middelen in om die doelstellingen te halen.

Ondernemingen met antwoorden en oplossingen om die doelen te bereiken zullen beloond worden.

Dat zijn dus de zekerheden die helpen bij het samenstellen van een goed gespreide portefeuille met bedrijven die investeren in maatschappelijke thema’s.


Technieken: focus op kwaliteit en waardering


De centrale banken zouden zich wel eens minder soepel kunnen opstellen waardoor de langetermijnrente kan stijgen. De forse economische groei van begin 2021 zal geleidelijk aan normaliseren. Net zoals de inflatie die momenteel piekt. Dit alles zorgt voor onrust op de beurzen. U kan er zich tegen beschermen door te kiezen voor zogenaamde ‘kwaliteitsvolle’ beleggingen (een benaming die op de markten wordt erkend als een beheerstijl). Het zijn aandelen van bedrijven die doorgaans meer winstgevend zijn en een lagere schuldgraad hebben dan gemiddeld. Daarom is de impact van een rentestijging op die bedrijven kleiner.

De waardering (is het aandeel duur geprijsd of niet?) is ook een belangrijk selectiecriterium. Bij een terugval op de markten, vooral wanneer die gepaard gaat met een stijging van de rente, zijn het de duurste aandelen die het meest terrein verliezen. Hou altijd voor ogen: kwaliteit en waardering, de twee belangrijkste individuele selectiecriteria.

Reddingsboeien: de beheertechniek van de ‘Minimum Variantie’ en beschermingsinstrumenten


Zodra het thema gekozen is en de aandelen geselecteerd zijn, is het nog mogelijk het marktrisico te beperken door middel van enkele reddingsboeien. De eerste reddingsboei, waarover we het in vorige publicaties hadden, bestaat erin de voorkeur te geven aan portefeuilles met een zo klein mogelijke volatiliteit, dankzij negatief gecorreleerde aandelen (hun schommelingen worden onderling gecompenseerd). Die benadering krijgt vaak de benaming ‘Min Var’ mee (wat staat voor ‘Minimum Variantie’).

De tweede reddingsboei houdt in dat men zijn portefeuille beschermt met een aantal instrumenten zoals opties. Met een putoptie heeft de schrijver het recht om een bepaald aandeel op een bepaald moment te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Deze constructies worden vaak toegepast door fondsbeheerders. Naast de ruime diversificatie een extra troef bij aandelen- en gemengde fondsen. Vraag meer informatie aan uw adviseur, die u graag op weg helpt, afhankelijk van uw profiel en uw doelstellingen.


Conclusie


Momenteel is er geen alternatief voorhanden: aandelen blijven een verplicht tussenstation voor wie rendement wil halen en een risicoprofiel heeft waarmee belegd mag worden in deze activaklasse. Maar niet om het even hoe… Vooral na de beursstijgingen van de voorbije maanden is voorzichtigheid geboden!

Het is dus aangeraden selectief te zijn, voorrang te geven aan kwaliteit en beloftevolle thema’s, en tegelijk de waarderingen in het oog te houden. Maak gebruik van de beschermingsmechanismen om te overleven in woelige beurstijden. De oplossingen bestaan, uw adviseur reikt ze u graag aan.


1 Voor meer info: www.sdgs.be

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.