Spaarrekeningen

Eenvoudig, duidelijk en altijd beschikbaar

Kies de gereglementeerde spaarrekening van Belfius Bank die past bij uw wensen en behoeften en combineer ze naar voorkeur!
De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeningafschrift of elektronische communicatie. 

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie" en "informatiefiche over de depositobescherming" te lezen voor u een spaarrekening opent. Dit document is gratis verkrijgbaar in al onze kantoren en vindt u hieronder bij 'Documenten'.

2 populaire spaarrekeningen

Spaarrekening Belfius Spaarrekening+

Gereglementeerde spaarrekening,  verhandeld door Belfius Bank

 

Gereglementeerde spaarrekening,  verhandeld door Belfius Bank

 
Kenmerken

De spaarrekening voor uw onverwachte uitgaven

Looptijd: onbepaalde duur.

Uw kapitaal groeit aan via een doorlopende spaaropdracht.

(Max. 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening)

Om uw spaargeld langer dan 12 maanden te plaatsen

Looptijd: onbepaalde duur.

Rente op jaarbasis  0,01% 0,01%
Getrouwheidspremie op jaarbasis  0,10% 0,50%
Fiscaliteit
Voor natuurlijke personen: Tot 960 euro rente per jaar (inkomsten 2018) vrijgesteld van roerende voorheffing (15%)
Voor natuurlijke personen: Tot 960 euro rente per jaar (inkomsten 2018) vrijgesteld van roerende voorheffing (15%)
Risico
Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – www.belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.
Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – www.belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.
Documenten

Meer info

Openen Aanvragen

Meer info

Openen Aanvragen

Spaarrekening
Belfius Spaarrekening+

Klachten? Dienst Klachtenbeheer Belfius: Pachecolaan 44, 1000 Brussel of per e-mail: claim@belfius.be. Ombudsdienst in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be) Meer info vindt u hier

Op zoek naar andere vormen van sparen?

Denkt u eraan om uw geld te beleggen? Start al vanaf 25€/mnd!

Open een rekening in 3 kliks!

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder