OVAM-waarborg

De OVAM-waarborg is een vergoedingsgarantie die door Belfius Bank wordt uitgegeven ten voordele van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) voor rekening van projectontwikkelaars die in het Vlaamse Gewest bouwen. Met deze waarborg, waarvan het bedrag door de Vlaamse instelling wordt bepaald in het kader van het Bodemdecreet van het Vlaamse Gewest, kunt u uw saneringsverplichtingen dekken.

De OVAM-waarborg is de ideale oplossing om

  • in het Vlaamse Gewest te bouwen en een bouwvergunning te verkrijgen
  • uw saneringsverplichtingen te dekken
  • te voldoen aan de bestekken waarin dit type waarborg wordt geëist.

Kies voor een andere formule als

  • u op grond van de reglementering in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Goed om te weten

  • De OVAM-waarborgen zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de klassieke waarborgen.
  • De waarborg is verplicht en dus een noodzakelijke voorwaarde om een bouwvergunning te verkrijgen.
  • De waarborgen zijn kredietvormen "op handtekening", wat betekent dat u aan de bank alle sommen bent verschuldigd die zij krachtens deze waarborgen betaalt.
Ovam Video

Meer info?

  • Neem contact op met uw Corporate Banker

Alternatieven

Garantielijn "Breyne"

Verkoop een onroerend goed, huis of appartement op plan

Meer info

Waarborg "Vastgoedhandelaar"

Verleen het ministerie van Financiën een waarborg om verlaagde registratiekosten te genieten

Meer info

Uitvoeringswaarborg

Garandeer de koper of opdrachtgever dat het contract binnen de gestelde termijn en volgens de overeengekomen voorwaarden zal worden uitgevoerd

Meer info

Inschrijvingswaarborg

Neem deel aan een overheidsopdracht en stel de aanbesteder gerust over de ernst en geloofwaardigheid van uw offerte

Meer info