Waarborgen

Hebt u voor uw project een waarborg van het type wet-Breyne, een waarborg vastgoedhandelaar, een uitvoerings- of inschrijvingsgarantie of OVAM-waarborg nodig? Real Estate & Infrastructure Finance werkt een borgstelling uit die is afgestemd op uw behoeften en rekening houdt met de geldende reglementering. Met onze hulp kunt u de wet naleven en uw partners geruststellen en tegelijkertijd de administratieve kosten drukken en zeker zijn van een snelle en soepele uitvoering.

Breyne F05

Waarborg wet-Breyne

Verkoopt u uw vastgoedproject op plan en betalen uw klanten u voordat de werkzaamheden voltooid zijn? Dan bent u onderworpen aan de wet-Breyne, die u ertoe verplicht de kopers te vrijwaren voor een eventueel faillissement ...

Ontdek de waarborg wet-Breyne
Other Guarantees F05

Waarborg vastgoedhandelaar

Hebt u het statuut van vastgoedhandelaar? Bouwt u appartementen of kantoren om ze door te verkopen? U geniet een voordelig tarief voor de registratierechten maar moet de fiscus een financiële waarborg geven ...

Ontdek de waarborg vastgoedhandelaar
Performance Bonds F05

Uitvoeringswaarborg

Bouwt u appartementen, kantoren, een winkelcomplex of opslagruimte voor rekening van derden? Dan moet u de koper of opdrachtgever garanderen dat het contract zal worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn en volgens de overeengekomen voorwaarden ...

Ontdek de uitvoeringswaarborg
Bid Bonds F03

Inschrijvingswaarborg – bid bonds

Wilt u deelnemen aan een aanbesteding? In dat geval vraagt de aanbesteder u een waarborg, voor het geval u uw verplichtingen niet mocht nakomen of beslissen om uw offerte terug te trekken vóór het einde van de aanbestedingsperiode ...

Ontdek de inschrijvingswaarborg
OVAM F03

OVAM-waarborg

Bouwt u in het Vlaamse Gewest? Als er aanwijzingen van vervuiling zijn voor uw grond, dan zal OVAM u een beschrijvende analyse vragen en u zo nodig verplichten om haar een financiële waarborg te verlenen voor de bodemsanering ...

Ontdek de OVAM-waarborg