Uitvoeringswaarborg

De uitvoeringswaarborg is een vergoedingsgarantie die door Belfius Bank wordt uitgegeven voor rekening van projectontwikkelaars of aannemers ten gunste van derden. De bank garandeert de koper of opdrachtgever dat het contract binnen de gestelde termijn en volgens de overeengekomen voorwaarden zal worden uitgevoerd. Bij niet-uitvoering of niet-correcte uitvoering doet de begunstigde een beroep op de waarborg en de bank betaalt dan het vastgelegde bedrag uit.

De uitvoeringswaarborg is de ideale oplossing om

  • de koper/opdrachtgever de zekerheid te bieden dat het contract binnen de gestelde termijn en overeenkomstig de contractuele voorwaarden zal worden uitgevoerd
  • te voldoen aan de bestekken waarin dit type waarborg wordt geëist.

Goed om te weten

  • De uitvoeringswaarborgen zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de klassieke waarborgen.
  • Bij niet-uitvoering of niet-correcte uitvoering kan de opdrachtgever dankzij het beroep op de waarborg de uitvoering van het contract aan een derde toevertrouwen.
  • De waarborgen zijn kredietvormen "op handtekening", wat betekent dat u aan de bank alle sommen bent verschuldigd die zij krachtens deze waarborgen betaalt.
Performance Bonds Video

Meer info?

  • Neem contact op met uw Corporate Banker

Wist u dat?

Bent u op zoek naar een financiering voor uw bouw- of renovatieprojecten? Real Estate & Infrastructure Finance biedt u een ruim aanbod kredieten voor alle soorten onroerende goederen.

Meer info

Alternatieven

Garantielijn "Breyne"

Verkoop een onroerend goed, huis of appartement op plan

Meer info

Waarborg "Vastgoedhandelaar"

Verleen het ministerie van Financiën een waarborg om verlaagde registratiekosten te genieten

Meer info

Inschrijvingswaarborg

Neem deel aan een overheidsopdracht en stel de aanbesteder gerust over de ernst en geloofwaardigheid van uw offerte

Meer info

OVAM-waarborg

Bouw in het Vlaamse Gewest en dek uw saneringsverplichtingen

Meer info