Inschrijvingswaarborg – bid bonds

De inschrijvingswaarborg (bid bonds) is een vergoedingsgarantie die door Belfius Bank wordt uitgegeven ten voordele van de aanbesteder van een (overheids)opdracht voor rekening van een projectontwikkelaar of aannemer en waarop een beroep kan worden gedaan als deze laatste beslist om zijn offerte terug te trekken vóór het einde van de aanbestedingsperiode of als hij bij een gunning in zijn voordeel zou weigeren om zijn verplichtingen na te komen.

De inschrijvingswaarborg is de ideale oplossing om

  • aan een aanbesteding deel te nemen
  • de aanbesteder gerust te stellen over de ernst en geloofwaardigheid van uw offerte
  • te voldoen aan de bestekken waarin dit type waarborg wordt geëist.

Goed om te weten

  • De inschrijvingswaarborgen zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de klassieke waarborgen.
  • De waarborgen zijn kredietvormen "op handtekening", wat betekent dat u aan de bank alle sommen bent verschuldigd die zij krachtens deze waarborgen betaalt.
Bid Bonds Video

Meer info?

  • Neem contact op met uw Corporate Banker

Wist u dat?

Bent u op zoek naar een financiering voor uw bouw- of renovatieprojecten? Real Estate & Infrastructure Finance biedt u een ruim aanbod kredieten voor alle soorten onroerende goederen.

Meer info

Alternatieven

Garantielijn "Breyne"

Verkoop een onroerend goed, huis of appartement op plan

Meer info

Waarborg "Vastgoedhandelaar"

Verleen de FOD Financiën een waarborg om verlaagde registratiekosten te genieten

Meer info

Uitvoeringswaarborg

Garandeer de koper of opdrachtgever dat het contract binnen de gestelde termijn en volgens de overeengekomen voorwaarden zal worden uitgevoerd

Meer info

OVAM-waarborg

Bouw in het Vlaamse Gewest en dek uw saneringsverplichtingen

Meer info