Garantielijn Breyne

De garantielijn Breyne is een vergoedingswaarborg die door Belfius Bank wordt uitgegeven ten gunste van derden voor rekening van projectontwikkelaars of aannemers (al dan niet erkend) die appartementen op plan wensen te verkopen en bijgevolg aan de wet-Breyne onderworpen zijn. Dankzij deze wet zijn de kopers van onroerende goederen gevrijwaard voor een eventueel faillissement van de verkopende projectontwikkelaar of aannemer.

De garantielijn Breyne is de ideale oplossing als u

  • projectontwikkelaar of aannemer (al dan niet erkend) bent
  • een huis of appartement op plan wilt verkopen aan particulieren
  • onderworpen bent aan de wet-Breyne die de (juridische, financiële ...) bescherming van de koper garandeert.

Kies een andere oplossing als u

  • de gebouwen afgewerkt of in toekomstige staat van afwerking verkoopt
  • niet "op plan" wilt verkopen.

Goed om te weten

  • Algemeen genomen neemt de garantielijn Breyne de vorm aan van individuele borgstellingen die worden uitgegeven door de bank van de projectontwikkelaar voor zijn rekening en ten gunste van de koper van het goed. De garantie wordt vrijgegeven bij de definitieve oplevering.
  • De garantielijn Breyne is onderworpen aan de voorwaarden van een klassieke garantielijn.
  • De berekeningsbasis van de garantieprovisie wordt doorgaans verlaagd naarmate de werkzaamheden vorderen.
  • Er worden dossierkosten aangerekend voor elke uitgegeven borgstelling.
Breyne Guarantie Lines Video

Meer info?

  • Neem contact op met uw Corporate Banker

Alternatieven

Waarborg "Vastgoedhandelaar"

Verleen het ministerie van Financiën een waarborg om verlaagde registratiekosten te genieten

Meer info

Inschrijvingswaarborg

Neem deel aan een overheidsopdracht en stel de aanbesteder gerust over de ernst en geloofwaardigheid van uw offerte

Meer info

Uitvoeringswaarborg

Garandeer de koper of opdrachtgever dat het contract binnen de gestelde termijn en volgens de overeengekomen voorwaarden zal worden uitgevoerd

Meer info

OVAM-waarborg

Bouw in het Vlaamse Gewest en dek uw saneringsverplichtingen

Meer info