Belastingvoordelen bij een krediet voor een woning

Voor de aankoop van bouwgrond of een huis en voor de renovatie van een woning kunt u, onder bepaalde voorwaarden, fiscale voordelen genieten met een hypothecair krediet (*) .

Opmerking: in het kader van een woonkrediet stuurt Belfius Bank België u in principe verschillende attesten doorsturen.

Bouwgrond kopen

Als u uw bouwproject  financiert via een woonkrediet (hypothecair krediet (*) ), geniet u onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen.

Ofwel dient het krediet enkel voor de aankoop van bouwgrond

In dit geval kunt u de interesten fiscaal aftrekken van uw onroerende inkomsten.

Let op:de kapitaalaflossingen geven in het geval van aankop bouwgrond geen recht op fiscale voordelen.

Ofwel dient het krediet voor de aankoop van bouwgrond én voor het bouwen

Lees in dit geval de rubriek "Bouwen" hieronder.

Een woning kopen

Als u uw bouwproject financiert via een woonkrediet (hypothecair krediet (*) ), geniet u onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen.:

Ofwel gaat het over uw enige en eigen woning (woonbonus)

U geniet onder bepaalde voorwaarden de woonbonus (**) als u na 1 januari 2005 een krediet (***) afsloot voor uw eigen en enige woning én u geen krediet aangeeft dat afgesloten werd vóór 2005.

De totale belastingvermindering bedraagt maximum 2.280 euro per persoon en per jaar (inkomstenjaar 2014). Dit bedrag wordt de eerste tien jaar verhoogd met 760 euro en met 80 euro als u op 1 januari volgend op het jaar waarin de lening afgesloten werd drie of meer kinderen ten laste hebt.

Deze belastingvermindering is van toepassing op:

 • de interesten en de betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van het hypothecair krediet;
 • de premies gestort in het kader van de schuldsaldoverzekering.

Vraag om meer info in uw Belfius Bank-kantoor.

Ofwel gaat het niet over uw enige en eigen woning

U geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van uw woonkrediet (***) en een interestaftrek voor de niet-enige en eigen woning. Als u een krediet afsloot vóór 1 januari 2005, kunt u ook fiscale voordelen genieten.

Vraag om meer info in uw Belfius Bank-kantoor.

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een belastingvermindering voor investeringen in dakisolatie.

Vermindering onroerende voorheffing

Wanneer u een verwaarloosde woning renoveert of een klein handelspand tot woning verbouwt, kunt u aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Ontdek meer over de vermindering onroerende voorheffing

Verlaagd btw-tarief voor verbouwingswerken

U komt in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6 % als uw woning gedurende 5 jaar bewoond werd (de 1e januari van het 5de jaar dat volgt op de datum van de eerste bewoning).

Ontdek meer over het verlaagd btw-tarief

Bouwen

Als u uw bouwproject (grond + woning) financiert via een woonkrediet (hypothecair krediet (*) ), geniet u onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen.

Ofwel gaat het over uw enige en eigen woning (woonbonus)

U geniet onder bepaalde voorwaarden (****)  de woonbonus als u na 1 januari 2005 een krediet (***) afsloot voor uw eigen en enige woning én u geen krediet aangeeft dat vóór 2005 afgesloten werd.

De totale belastingvermindering bedraagt maximum 2.280 euro per persoon en per jaar (inkomstenjaar 2014). Dit bedrag wordt de eerste tien jaar verhoogd met 760 euro en met 80 euro als u op 1 januari volgend op het leningsjaar drie of meer kinderen ten laste hebt.

Deze belastingvermindering is van toepassing op:

 • de interesten en de betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van het hypothecair krediet;
 • de premies gestort in het kader van de schuldsaldoverzekering.

Vraag om meer info in uw Belfius Bank-kantoor.

Ofwel gaat het niet over uw enige en eigen woning

U geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen (*****) van uw woonkrediet (***) en een interestaftrek (******) voor de niet-enige en eigen woning. Als u een krediet afsloot vóór 1 januari 2005, kunt u ook fiscale voordelen genieten.

Vraag om meer info in uw Belfius Bank-kantoor.

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een belastingvermindering voor investeringen in dakisolatie.

Verbouwen

Fiscaal voordeel voor hypothecair krediet

Financiert u uw verbouwingsproject via een hypothecair woonkrediet (******) , dan kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van een aftrek of belastingvermindering.

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u een belastingvermindering voor investeringen in dakisolatie.

Vermindering onroerende voorheffing

Wanneer u een verwaarloosde woning renoveert of een klein handelspand tot woning verbouwt, kunt u aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Ontdek meer over

Verlaagd btw-tarief voor verbouwingswerken

U komt in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning gedurende 5 jaar bewoond werd (de 1e januari van het 5de jaar dat volgt op de datum van de eerste bewoning)

Ontdek meer over het verlaagd btw-tarief

Eigenaar

Uitgaven hypothecair krediet

Door een hypothecair krediet (*) af te sluiten, kunt u meestal fiscale voordelen genieten. Onder bepaalde voorwaarden mag u immers uw kapitaalaflossingen, uw interesten en de premies voor uw schuldsaldoverzekering inbrengen in uw belastingaangifte.

Gunstig btw-tarief

Onder bepaalde voorwaarden geniet u voor sommige werken het verlaagd btw-tarief van 6%.

Vermindering onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (zoals uw woning) die u jaarlijks moet betalen. In bepaalde gevallen hebt u recht op een vermindering.

Premies en subsidies

Als eigenaar van een woning komt u in aanmerking voor heel wat premies en subsidies, onder andere voor energiebesparende investeringen.


Tip 1: Vergeet niet om indien nodig om een fiscaal attest te vragen als u in aanmerking wilt komen voor een belastingvermindering voor dakisolatie.

Tip 2: Informeer regelmatig bij uw gemeente of er nieuwe subsidies of premies zijn.

Goed om te weten

Registratierechten

Registratierechten zijn belastingen die de staat aanrekent met name op verkopen van in België gelegen onroerende goederen.

 • Vlaamse gewest: 10% van de aankoopprijs
 • Brusselse Hoofdstedelijke gewest: 12,5% van de aankoopprijs
 • Waalse gewest: 12,5% van de aankoopprijs

Verminderingen of abattementen kunnen mogelijk zijn in functie van het gewest waar het gekochte goed zich bevindt.

Opgelet: Wanneer de eigenlijke verkoopwaarde hoger ligt dan de betaalde prijs, kan de overheid bijkomende registratierechten vragen. De verkoopwaarde geldt namelijk altijd als minimumbasis voor de berekening van de registratierechten.

Huren/Verhuren

Als huurder

 • Premie: als u met een klein inkomen moet rondkomen, komt de overheid in bepaalde gevallen tegemoet in de huurprijs.
 • Lagere huur door vermindering onroerende voorheffing: de eigenaar van het goed dat u huurt, moet onroerende voorheffing betalen. Bent u als huurder oorlogsinvalide, hebt u een handicap of personen ten laste, dan moet de verhuurder-eigenaar minder onroerende voorheffing betalen. Als huurder mag u het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs.

Als verhuurder

 • Onroerende voorheffing: een onroerend goed, dus ook een huurwoonst, is onderworpen aan onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing hangt af van het kadastraal inkomen. De eigenaar van het onroerend goed moet deze belasting betalen. Een contractuele clausule waarin u de huurder verplicht om de onroerende voorheffing te betalen is dus ongeldig.
 • Vermindering onroerende voorheffing: onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Beslissend voor een eventuele vermindering is de gezinstoestand van de huurder. Een vermindering is mogelijk wegens een grootoorlogsinvalide of een persoon met een handicap, of wegens personen ten laste.
(*)

Onderworpen aan de Wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet


(**)

Vanaf inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015, wordt dit een regionale materie voor de eigen woning en kunnen de voorwaarden en algemene principes van deze fiscale voordelen dus wijzigingen.


(***)

Als uw woonkrediet gewaarborgd wordt door een hypothecaire inschrijving en een minimale looptijd heeft van 10 jaar.


(****)

Voorwaarden zie art. 104, 9° WIB '92, art. 115 WIB '92 en art. 116 WIB '92.


(*****)

Voorwaarden zie art. 104, 9° WIB '92, art. 115 WIB '92 en art. 116 WIB '92.


(******)

Voorwaarden zie art. 14 WIB '92.


Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

Belastingsimulator

versie 2020 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.