1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Dagelijkse fiscaliteit
 5. Woning
 6. Hypothecair krediet
 7. Attesten

Attesten bij een krediet voor een woning

In het kader van een woonkrediet kan Belfius u verschillende attesten bezorgen. Welke zijn deze en wat moet u daarmee doen ?

Attesten hypothecaire leningen

 • Basisattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 1° ; 633, 1°, of 256, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(1) toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen

  Het basisattest hypothecaire lening wordt u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet. Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet fiscaal aftrekbaar is en dat het beantwoordt aan alle voorwaarden die bij wet werden bepaald om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel. Dit attest mag enkel het bedrag vermelden van uw krediet dat overeenstemt met de fiscaal aftrekbare kosten. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingaangifte.

 • Jaarlijks betalingsattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 2° ; 63/3, 2°, of 256, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(1) toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens die vermeld staan in het basisattest. U vindt er dus het betaalde kapitaal en de interest.

  Als het bedrag van uw krediet (rubriek 5a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 5b), moet u het bedrag in kapitaal (en interest) dat u op uw belastingaangifte moet vermelden proportioneel verlagen. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingaangifte.

Als gevolg van de regionalisering van de fiscaliteit van de eigen woning, zullen de fiscale attesten wijzigingen ondergaan die vandaag de dag nog niet gekend zijn. De informatie in deze tekst is dus onder voorbehoud.

 • Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (interest) van het gedeelte van uw krediet dat niet fiscaal aftrekbaar is.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan worden gebruikt voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten groene hypothecaire leningen

 • Basisattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 1° ; 63/3, 1°, of 256, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen en uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest wordt u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet.

  Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet fiscaal aftrekbaar is en dat het beantwoordt aan alle voorwaarden die bij wet werden bepaald om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel en voldoet bovendien aan de voorwaarden om van de belastingvermindering te genieten voor de intresten van de groene lening. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingaangifte.

 • Jaarlijks betalingsattest betalingsattest hypothecaire lening uitgereikt overeenkomstig artikel 62, A, 2° ; 63/3, 2°, of 256, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(1) toekenning van de aftrek voor enige woning of van een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen. En uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele(2) toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens die vermeld staan in het basisattest. U vindt er dus het betaalde kapitaal en de groene interesten.

  Als het bedrag van uw krediet (rubriek 5a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 5b), moet u het bedrag in kapitaal (en interest) dat u op uw belastingaangifte moet vermelden proportioneel verlagen. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingaangifte.

Als gevolg van de regionalisering van de fiscaliteit van de eigen woning, zullen de fiscale attesten wijzigingen ondergaan die vandaag de dag nog niet gekend zijn. De informatie in deze tekst is dus onder voorbehoud.

Attesten lening op afbetaling (woonlening)

 • Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (kapitaal en interest) van uw krediet.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan worden gebruikt voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten groene lening op afbetaling (eco-krediet)

 • Basisattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest wordt u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet.

  Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het fiscale voordeel van de groene lening te genieten. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingaangifte.

 • Jaarlijks betalingsattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat het betaalde bedrag aan intresten van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens die vermeld staan in het basisattest. Het is aangewezen om dit attest bij te voegen aan uw belastingaangifte.

  De groene interesten van dit attest kan u aangeven in de code 1143.

Contacteer ons

Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

Belastingsimulator

versie 2016 beschikbaar

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.