Attesten bij een krediet voor een woning

Sloot u een woonkrediet af, dan kan Belfius u verschillende attesten bezorgen. Ontdek welke en wat u ermee moet doen. Sinds inkomstenjaar 2016 is de bank ook wettelijk verplicht deze attesten over te maken aan de fiscus.

Attesten hypothecaire leningen

 • Het attest 281.61: Dit is het jaarlijks attest voor hypothecaire leningen, uitgereikt overeenkomstig artikel 633, 1°, b ; 633, 2°; 6318/10 , A, 1°, b; 6318/10 A, 2°; 6318/10/1 , A, 6318/12 1°, b° ; 6318/12 2°; 6318/12/1 , A; 255, A,1° of 255, A, 2°, b, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een gewestelijk belastingvoordeel voor kapitaalaflossingen en/of interesten, of van een federale belastingvermindering voor kapitaalaflossingen en/of interesten.

Dit attest bewijst dat uw krediet in principe aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel (voorheen het basisattest) en geldt ook als betalingsattest. U vindt er dus ook het betaalde bedrag aan kapitaal en interesten op terug.

 • In dit attest staat ook een vakje aangevinkt als u een groene lening afsloot van 2009 tot 2011. In dat geval geldt het attest ook als jaarlijks attest voor leningen afgesloten van 2009 tot 2011 voor de financiering van energiebesparende uitgaven, uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1° of 6311ter, 2°, b°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten. Dit attest vermeldt dus het betaalde bedrag aan kapitaal en groene interesten.
 • Een attest 281.61 vermeldt alleen het deel van uw krediet dat overeenstemt met de fiscaal aftrekbare uitgaven.
  • Voor bepaalde belastingvoordelen is een hypothecaire inschrijving noodzakelijk. Als het bedrag van uw krediet (rubriek 7a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 7b), moet u het bedrag aan kapitaal (en interesten) proportioneel verlagen om zo in te vullen op uw belastingaangifte.
  • Gaat het om een herfinanciering? Geef dan ook het oorspronkelijke fiscale basisattest aan de fiscus.
 • Attest van vrije betaling
  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (interesten) van het gedeelte van uw krediet dat niet fiscaal aftrekbaar is.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan eventueel worden gebruikt voor de aftrek van de interesten van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten, afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten lening op afbetaling (woonlening)

 • Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (kapitaal en interesten) van uw krediet.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan eventueel worden gebruikt voor de aftrek van de interesten van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten, afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten groene lening op afbetaling (ecokrediet)

 • Basisattest leningsovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest werd u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgde op het afsluiten van uw krediet. Deze kredieten konden alleen afgesloten worden van 2009 tot 2011.

  Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het fiscale voordeel van de groene lening te genieten.

 • Jaarlijks betalingsattest leningsovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat het betaalde bedrag aan intresten van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens in het basisattest. De groene interesten van dit attest kan u aangeven in de code 1143 of eventueel in een code voor de gewone interestaftrek.

Contacteer ons

Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

Belastingsimulator

versie 2020 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.