Attesten bij een krediet voor een woning

In het kader van een woonkrediet kan Belfius u verschillende attesten bezorgen. Welke en wat moet u ermee doen?

Sinds inkomstenjaar 2016- aanslagjaar 2017 maakt de bank deze attesten ook over aan de fiscus (wettelijke verplichting).

Attesten hypothecaire leningen

 • Het attest 281.61: is het betalingsattest voor hypothecaire leningen, uitgereikt overeenkomstig artikel 633, 2°; 6318/10 A, 2°; 6318/12 2° ; 255, A,2° KB/WIB 92 en voor vanaf 01-01-2016 gesloten leningen ook als basisattest , uitgereikt overeenkomstig artikel 633, 1°; 6318/10 A, 1°; 6318/12 1° ; 255, A,1° KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een gewestelijk belastingvoordeel voor kapitaalaflossingen en/of interesten of van een federale belastingvermindering voor kapitaalaflossingen en/of interesten en kan voor het Vlaamse Gewest eveneens gelden als een in artikel 14538/2 , §4 WIB’92 bedoelde attest.

Dit attest bewijst dat uw krediet in principe aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel (voorheen het basisattest) en geldt ook als betalingsattest. U vindt er dus ook het betaalde bedrag aan kapitaal en interesten terug.

 • In dit attest werd ook een vakje aangevinkt, als u een groene lening had afgesloten van 2009 tot 2011. In dat geval geldt het attest ook als betalingsattest voor leningen gesloten van 2009 tot 2011 voor de financiering van energiebesparende uitgaven, uitgereikt overeenkomstig artikel 6311ter, 2° °, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten. Voor dergelijke vanaf 01-01-2016 gesloten herfinancieringsleningen geldt dit attest ook als basisattest , uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1° KB/WIB’92. Dit attest vermeldt dus het betaalde bedrag aan kapitaal en groene interesten.
 • Een attest 281.61 vermeldt alleen het deel van uw krediet dat overeenstemt met de fiscaal aftrekbare uitgaven.
  • Voor bepaalde belastingvoordelen is een hypothecaire inschrijving noodzakelijk. Als het bedrag van uw krediet (rubriek 7a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 7b), moet u het bedrag aan kapitaal (en interest) proportioneel verlagen om zo in te vullen op uw belastingaangifte.
  • Gaat het om een herfinanciering? Geef dan ook het oorspronkelijke fiscale basisattest aan de fiscus.
 • Attest van vrije betaling
  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (interest) van het gedeelte van uw krediet dat niet fiscaal aftrekbaar is.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan eventueel worden gebruikt voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten, afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten lening op afbetaling (woonlening)

 • Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijks attest bevat de financiële gegevens (kapitaal en interest) van uw krediet.

  De informatie die vermeld staat op dit attest kan eventueel worden gebruikt voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten, afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten groene lening op afbetaling (eco-krediet)

 • Basisattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest werd u eenmalig toegezonden, namelijk in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet. Deze kredieten konden alleen afgesloten worden van 2009 tot 2011.

  Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het fiscale voordeel van de groene lening te genieten.

 • Jaarlijks betalingsattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt overeenkomstig artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat het betaalde bedrag aan intresten van uw krediet voor het lopende jaar conform de gegevens in het basisattest. De groene interesten van dit attest kan u aangeven in de code 1143 of eventueel in een code voor de gewone interestaftrek.

Contacteer ons

Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.