Attesten bij een woonkrediet

Als u een woonkrediet afsloot bij Belfius, bezorgen we u verschillende attesten voor uw belastingaangifte. U vindt hier een overzicht. Sinds inkomstenjaar 2016 maken we deze attesten ook over aan de fiscus, zoals wettelijk verplicht.

Attesten hypothecaire leningen

 • Het attest 281.61: dit is het jaarlijkse attest voor hypothecaire leningen, uitgereikt zoals bepaald in artikel 633, 1°, b ; 633, 2°; 6318/10 , A, 1°, b; 6318/10 A, 2°; 6318/10/1 , A, 6318/12 1°, b° ; 6318/12 2°; 6318/12/1 , A; 255, A,1° of 255, A, 2°, b, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een gewestelijk belastingvoordeel voor kapitaalaflossingen en/of interesten, of van een federale belastingvermindering voor kapitaalaflossingen en/of interesten.

Dit attest bewijst dat uw krediet in principe aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel (voorheen het basisattest). Daarnaast geldt het ook als betalingsattest en vindt u er dus het betaalde bedrag aan kapitaal en interesten op terug.

 • In dit attest is een vakje aangevinkt als u een groene lening afsloot tussen 2009 en 2011. In dat geval geldt het ook als jaarlijks attest voor leningen afgesloten tussen 2009 en 2011 voor de financiering van energiebesparende uitgaven, uitgereikt zoals bepaald in artikel 63/11ter, 1° of 6311ter, 2°, b°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten. Dit attest vermeldt dus het betaalde bedrag aan kapitaal en groene interesten.
 • Het attest 281.61 vermeldt alleen het deel van uw krediet dat overeenstemt met de fiscaal aftrekbare uitgaven.
  • Voor bepaalde belastingvoordelen is een hypothecaire inschrijving noodzakelijk. Als uw kredietbedrag (rubriek 7a) niet overeenstemt met het bedrag van de hypothecaire inschrijving (rubriek 7b), moet u het bedrag aan kapitaal (en interest) proportioneel verlagen om in te vullen op uw belastingaangifte.
  • Gaat het om een herfinanciering? Geef dan ook het oorspronkelijke fiscale basisattest aan de fiscus.
 • Attest van vrije betaling
  Dit jaarlijkse attest bevat de financiële gegevens (interesten) van uw kredietgedeelte dat niet fiscaal aftrekbaar is.

  De informatie op dit attest kan eventueel gebruikt worden voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten, afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten lening op afbetaling (woonlening)

 • Attest van vrije betaling

  Dit jaarlijkse attest bevat de financiële gegevens (kapitaal en interest) van uw krediet.

  De informatie op dit attest kan eventueel gebruikt worden voor de aftrek van de interest van uw onroerend inkomen of van uw beroepsinkomsten, afhankelijk van uw individuele situatie.

Attesten groene lening op afbetaling (ecokrediet)

 • Basisattest: leningsovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt zoals bepaald in artikel 63/11ter, 1°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit basisattest kreeg u eenmalig toegestuurd, namelijk in het jaar dat volgde op het afsluiten van uw krediet (dat alleen kon worden afgesloten tussen 2009 en 2011).

  Dit attest bewijst aan de belastingadministratie dat uw krediet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het fiscale voordeel van de groene lening te genieten.

 • Jaarlijks betalingsattest: leningsovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven uitgereikt zoals bepaald in artikel 63/11ter, 2°, KB/WIB 92 met het oog op de eventuele toekenning van een belastingvermindering voor interesten.

  Dit jaarlijks attest bevat het betaalde bedrag aan intresten van uw krediet voor het lopende jaar zoals de gegevens in het basisattest. De groene interesten van dit attest kan u aangeven bij de code 1143 of eventueel bij een code voor de gewone interestaftrek.

Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

Belastingsimulator

versie 2020 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.