De woning terugkopen

Bij een (echt)scheiding is het mogelijk dat één van de ex-echtgenoten de gemeenschappelijke woning, waarvoor eventueel één of meedere kredieten zijn aangegaan, terugkoopt.

Desolidarisatie

Als één van de echtgenoten de woning wil houden (en de terugbetaling van het krediet ten laste wil nemen), kan hij de andere echtgenoot ontslaan van zijn medeaansprakelijkheid door aan zijn bank de desolidarisatie aan te vragen. Dit is het schrappen van een kredietnemer uit de kredietovereenkomst en hem of haar ontslaan van de verplichting om verder te betalen. Als de bank akkoord gaat, zal de desolidarisatie pas uitwerking krijgen zodra de echtscheiding is overgeschreven.

Goed om te weten

De partner of echtgenoot die het aandeel van de andere partner of echtgenoot overneemt en zo dus alleen eigenaar wordt, zal 1% (Wallonië/Brussel) registratierechten betalen, berekend op de totale waarde van de woning (aangezien de onverdeeldheid ophoudt te bestaan). In Vlaanderen bedraagt het verdeelrecht in principe 2,5%, maar sinds 1 januari 2015 bedraagt dit recht slechts 1% voor verdelingen tussen (ex-)echtgenoten door de echtscheiding, of tussen (ex-)wettelijke samenwoners door de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Als de ene partner een nieuw hypothecair krediet (*) moet aangaan om de oplegsom aan de andere partner te betalen, moet ook de schuldsaldoverzekering worden aangepast.

Let op: een echtscheiding ontslaat de ex-echtgenoten niet van hun verplichtingen. Zolang een lening niet volledig is afgelost (en er geen desolidarisatie gebeurde) en zelfs als een echtscheidingsovereenkomst de kredietovereenkomsten aan één van de ex-echtgenoten toewijst, blijft de andere aansprakelijk voor de samen ondertekende contracten.

Raadpleeg www.notaris.be

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Krediet voor een woning

Flexibele formules, aangepast aan uw vastgoedproject.

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.