Fiscale gevolgen van een scheiding

Een feitelijke scheiding is wanneer de echtgenoten niet meer samenwonen, maar het huwelijk niet ontbonden is. Bij een scheiding van tafel en bed is het huwelijk niet ontbonden, wonen de echtgenoten apart, worden de goederen verdeeld en beschouwt de fiscus de echtgenoten als alleenstaanden!

Fiscale gevolgen van een feitelijke scheiding

Jaar van de feitelijke scheiding

Gezamenlijke aangifte

In het jaar van de feitelijke scheiding worden de echtgenoten nog gezamenlijk belast tenzij de echtscheiding in datzelfde jaar wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als afzonderlijke aangiften worden ingediend, zal de fiscus ze samenvoegen.

Gezamenlijke belasting

Als de ex-echtgenoten recht hebben op een terugbetaling kunnen ze de belastingadministratie een verdeling vragen.

Toepassing van het huwelijksquotiënt

Een deel van het inkomen van de echtgenoot die het meest verdient, wordt overgedragen naar de echtgenoot die het minst verdient (30% van het gezamenlijk netto beroepsinkomen van het gezin, beperkt tot een jaarlijks geïndexeerd bedrag).

Kind ten laste

Een kind ten laste wordt aangegeven door de ouder bij wie het gedomicilieerd is op 1 januari van het aanslagjaar.

Alimentatie

Een ouder kan alimentatie betalen en aftrekken voor de kinderen die geen deel meer uitmaken van het gezin en/of aan de echtgenoot die geen deel meer uitmaakt van het gezin vanaf de datum van de feitelijke scheiding.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt aangegeven volgens het eigendomspercentage in het onroerend goed en het huwelijksstelsel.


Vanaf het jaar na de feitelijke scheiding

Aangifte en belasting

Afzonderlijk

Kinderen ten laste

Het kind ten laste wordt aangegeven door de ouder bij wie het gedomicilieerd is op 1 januari van het aanslagjaar.
Alleen de ex-echtgenoot die het kind ten laste aangeeft op 1 januari van het aanslagjaar kan de verhoging van de belastingvrije som genieten. De ex-echtgenoten kunnen kiezen voor fiscaal co-ouderschap (op basis van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde onderlinge overeenkomst, of op basis van een rechtelijke beslissing). Dan wordt de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste evenredig over de ex-echtgenoten verdeeld. Maar dan is er geen aftrek voor alimentatie toegestaan.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt aangegeven volgens het eigendomspercentage van de ex-echtgenoten in het onroerend goed.

Goed om weten

Als echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn opnieuw samenwonen, worden ze gezamenlijk belast.

Contacteer ons

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2020 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.