De fiscale gevolgen van uw scheiding

Bij een feitelijke scheiding wonen de echtgenoten niet meer samen, maar is het huwelijk niet ontbonden. Bij een scheiding van tafel en bed wonen de echtgenoten niet meer samen, is het huwelijk niet ontbonden, worden de goederen verdeeld en beschouwt de fiscus de echtgenoten als alleenstaanden!

De fiscale gevolgen van uw feitelijke scheiding

Jaar van de feitelijke scheiding

Gezamenlijke aangifte

In het jaar van de feitelijke scheiding worden de echtgenoten nog gezamenlijk belast tenzij de echtscheiding in datzelfde jaar wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als er afzonderlijke aangiften worden ingediend, zal de fiscus ze samenvoegen.

Gezamenlijke belasting

Als de ex-echtgenoten recht hebben op een terugbetaling kunnen ze de belastingadministratie vragen om een verdeling vragen.

Toepassing van het huwelijksquotiënt

Een deel van het inkomen van de echtgenoot die het meest verdient, wordt overgedragen naar de echtgenoot die het minst verdient (30% van het gezamenlijk netto beroepsinkomen van het gezin, beperkt tot een jaarlijks geïndexeerd bedrag).

Kinderen ten laste

De kinderen ten laste worden aangegeven door de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

Alimentatie

Een ouder kan alimentatie betalen en aftrekken voor de kinderen die geen deel meer uitmaken van het gezin, en/of aan de echtgenoot die geen deel meer uitmaakt van het gezin vanaf de datum van de feitelijke scheiding.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt aangegeven volgens het eigendomspercentage in het onroerend goed en het huwelijksstelsel.


Vanaf het jaar na uw feitelijke scheiding

Aangifte en belasting

De belastingaangifte gebeurt afzonderlijk en de ex-echtgenoten worden afzonderlijk belast.

Uw kinderen ten laste

De kinderen ten laste worden aangegeven door de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. Alleen de ex-echtgenoot die de kinderen ten laste aangeeft op 1 januari van het aanslagjaar, kan de verhoging van de belastingvrije som genieten. De ex-echtgenoten kunnen kiezen voor fiscaal co-ouderschap (op basis van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde onderlinge overeenkomst, of op basis van een rechtelijke beslissing). Dan wordt de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste evenredig verdeeld over de ex-echtgenoten. Maar dan is er geen aftrek voor alimentatie toegestaan.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt aangegeven volgens het eigendomspercentage van de ex-echtgenoten in het onroerend goed.

Goed om te weten

Als echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn opnieuw gaan samenwonen, worden ze gezamenlijk belast.

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.