Eerste belastingaangifte na uw scheiding

Vulde uw echtgenoot vóór de scheiding de belastingaangifte al in? Dan zijn dit enkele belangrijke aandachtspunten om u te helpen bij het invullen van uw eerste aangifte na uw scheiding.

Wanneer wordt de 1e afzonderlijke belastingaangifte ingediend?

  • Ofwel in het 1e inkomstenjaar volgend op het jaar van de feitelijke scheiding.
  • Ofwel in het jaar van de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de echtscheiding, van de verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning of van de scheiding van tafel en bed.

Nog gehuwd, maar niet meer samenwonend

In het jaar van de feitelijke scheiding vullen de echtgenoten nog een gezamenlijke belastingaangifte in.

Moet er een belastingsupplement betaald worden?
De belastingadministratie houdt de echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de gezamenlijke belasting. Elke echtgenoot ontvangt een aanslagbiljet. De echtgenoten moeten afspreken welk bedrag ze elk zullen betalen of terugkrijgen.

De belastingadministratie moet belastingen terugbetalen
De administratie stuurt de beide echtgenoten een formulier, waarin ze de door hen gekozen verdeling van de terugbetaling vermelden.

Uw echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand

In het het jaar van de overschrijving van de echtscheiding worden de echtgenoten fiscaal gezien beschouwd als alleenstaanden. Ze worden afzonderlijk belast en moeten een afzonderlijke aangifte indienen. Elke partner vermeldt daarin zijn inkomsten en de eventueel belastbare inkomsten van de kinderen waarvan hij/zij het wettelijk genot heeft.

In het jaar van de echtscheiding wordt de belastingschuld in 2 delen opgesplitst:

  • een deel voor de periode vóór de scheiding
  • een deel voor de periode na de scheiding

Goed om te weten

Bij een scheiding kan het kind afwisselend bij de ene of de andere ouder verblijven, maar het kan maar ten laste zijn van 1 ouder. De bepalingen worden vermeld in de echtscheidingsovereenkomsten.

  • Wie zal  de kinderen fiscaal ten laste hebben (waar zijn ze gedomicilieerd op 1 januari van het aanslagjaar)?
  • De ouders kunnen kiezen voor fiscaal co-ouderschap: in dat geval wordt het fiscaal voordeel voor de kinderen ten laste automatisch verdeeld onder hen beiden. Let op: onderhoudsgeld is dan niet aftrekbaar.

Dat wordt fiscaal co-ouderschap genoemd.

Lees meer over belastingen bij een echtscheiding op de site van de FOD Financiën

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.