De fiscale gevolgen van uw echtscheiding

Veel bepalingen blijven identiek in het jaar van de echtscheiding en de jaren erna. Toch is de belastingaangifte gezamenlijk of afzonderlijk in functie van het tijdstip van de scheiding, net als de manier waarop u belast zal worden (gezamenlijk of afzonderlijk).

Afzonderlijke aangifte en belasting?

  • In het jaar van de feitelijke scheiding worden de echtgenoten nog gezamenlijk belast.
  • Vanaf het jaar dat volgt op het jaar van de feitelijke scheiding worden de echtgenoten afzonderlijk belast.
  • In het jaar waarin de echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de echtgenoten gehuwd zijn, worden de ex-echtgenoten afzonderlijk belast.
  • Als het jaar van de feitelijke scheiding samenvalt met het jaar van de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de echtscheiding, worden de ex-echtgenoten vanaf dat jaar afzonderlijk belast.

Uw kinderen ten laste
De kinderen ten laste worden aangegeven door de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. Alleen de ex-echtgenoot die de kinderen ten laste aangeeft op 1 januari van het aanslagjaar, kan de verhoging van de belastingvrije som genieten. De ex-echtgenoten kunnen kiezen voor fiscaal co-ouderschap (op basis van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde onderlinge overeenkomst, of op basis van een rechtelijke beslissing). In dat geval wordt de verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen ten laste evenredig over de ex-echtgenoten verdeeld. Dan is er evenwel geen aftrek voor alimentatie toegestaan.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt aangegeven volgens het eigendomspercentage van de ex-echtgenoten in het onroerend goed.

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2024 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.