Fiscale gevolgen van een echtscheiding

Veel bepalingen blijven identiek in het jaar van de echtscheiding en de jaren erna. Toch zijn de aangifte en belasting gezamenlijk of afzonderlijk in functie van het tijdstip.

Afzonderlijke aangifte en belasting?

  • In het jaar van de feitelijke scheiding worden de echtgenoten nog gezamenlijk belast.
  • Vanaf het jaar dat volgt op het jaar van de feitelijke scheiding worden de echtgenoten afzonderlijk belast.
  • In het jaar waarin de echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar de echtgenoten gehuwd zijn, worden de ex-echtgenoten afzonderlijk belast.
  • Als het jaar van de feitelijke scheiding samenvalt met het jaar van de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de echtscheiding, worden de ex-echtgenoten vanaf dat jaar afzonderlijk belast.

Kinderen ten laste
Het kind ten laste wordt aangegeven door de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is op 1 januari van het aanslagjaar.
Alleen de ex-echtgenoot die het kind ten laste aangeeft op 1 januari van het aanslagjaar kan de verhoging van de belastingvrije som genieten. De ex-echtgenoten kunnen opteren voor fiscaal co-ouderschap (op basis van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde onderlinge overeenkomst, of op basis van een rechtelijke beslissing). In dat geval wordt de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste evenredig over de ex-echtgenoten verdeeld. Maar dan is er geen aftrek voor alimentatie toegestaan.

Kadastraal inkomen
Dat wordt aangegeven volgens het eigendomspercentage van de ex-echtgenoten in het onroerend goed.

Contacteer ons

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2020 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.