Alimentatie

Alimentatie is een vergoeding die wordt betaald aan een ex-echtgeno(o)t(e) of voor de kinderen om te voorzien in hun behoeften na een scheiding. Het gaat om een belastbaar inkomen voor de persoon die het ontvangt. Voor de persoon die het betaalt, is het onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Als u alimentatie ontvangt

De ontvangen alimentatie wordt voor 100% aangegeven, maar is slechts voor 80% belastbaar als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • als de ontvanger van de alimentatie nog andere inkomsten heeft, wordt het alimentatiebedrag daarbij opgeteld en globaal belast
  • als een minderjarig kind de alimentatie krijgt, moest de ouder die het kind ten laste heeft, vroeger altijd een aangifte aanvragen op naam van het kind. Kinderen jonger dan 16 jaar die alleen onderhoudsuitkeringen ontvangen, kleiner dan de belastingvrije som van 8.990 euro (inkomsten 2020), krijgen nu in principe een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Als u alimentatie betaalt

Ook de betaalde alimentatie wordt voor 100% aangegeven maar is slechts voor 80% aftrekbaar als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de begunstigde mag geen deel uitmaken van het gezin
  • de alimentatie moet betaald worden in het kader van een onderhoudsverplichting
  • de begunstigde moet hulpbehoevend zijn (als de inkomsten van de begunstigde kleiner zijn dan zijn uitgaven)
  • de alimentatie moet regelmatig betaald worden en de betalingen moeten bewezen worden

Het totale bedrag van de betaalde alimentatie wordt in de belastingaangifte opgenomen. De bewijsstukken van de betalingen moeten ter beschikking worden gehouden van de fiscus.

De alimentatie is niet aftrekbaar als de ouders kozen voor fiscaal co-ouderschap.

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2023 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.