Juni, examenmaand voor de studenten. Voor wie werkt, tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte en voor ons om het fiscaal sparen (zowel het pensioen- als langetermijnsparen) in de kijker te zetten.

Twee systemen: vaste rentevoet of flexibele opbrengst


De rente noteert terug hoger. Eind 2021 betaalde de Belgische overheid nauwelijks 0,10% voor papier met een looptijd van 10 jaar, vandaag schommelt dat rond 3%1. Wellicht net genoeg om de inflatie te compenseren. Voor fiscaal sparen is dit erg belangrijk. De rente zal mee bepalen hoeveel het pensioensparen oplevert op het einde van de rit.


Er zijn twee systemen:
a. met een vaste rentevoet op basis van de huidige rente, de zogenaamde tak 21 beleggingsverzekering
b. met een flexibele opbrengst op basis van de prestaties van de financiële markten:

  • een gemengd pensioenspaarfonds2 (voor pensioensparen)
  • tak 23-fondsen (voor langetermijnsparen)

Tijdseffect: hoe sneller men start, hoe beter


De tijd speelt een essentiële rol. Hoe langer men belegt, hoe beter het eindrendement kan zijn. Dit effect heet het samengestelde interesteffect en in de grafiek hieronder kan u de impact ervan zien. Onze tip: start zo snel mogelijk.


De geciteerde rendementen zijn louter illustratief (Bron: Investment Strategy, Belfius Bank).


MMI Grafiek: samengestelde interetseffect


Resultaten uit het verleden en prognoses van toekomstige resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.


Een dubbel potentieel rendement


Fiscaal sparen biedt een dubbel potentieel rendement:
a. jaarlijks een mogelijks belastingvoordeel3
b. een vaste rentevoet bij elke storting die geldig is gedurende de hele looptijd van het contract, eventueel aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname die ieder jaar kan wijzigen (tak 21) OF een potentieel investeringsrendement via een gemengd pensioenspaarfonds of een tak 23-fonds


Men kan al starten vanaf 18 jaar, maar voor jongeren die nog geen belastbaar inkomen hebben, is het minder interessant. Dan zijn er immers nog geen belastingen verschuldigd en is er dus ook niets waarvan het fiscaal voordeel voor pensioensparen kan afgetrokken worden.

Twee fiscale systemen om te sparen voor uw pensioen


Naast het klassieke pensioensparen, hebt u het langetermijnsparen. Beide kunnen gecombineerd worden. Het langetermijnsparen wordt fiscaal meestal pas interessant als er geen inbreng meer is van het hypothecaire krediet in de belastingaangifte.3


Er bestaan plannen om het langetermijnsparen vanaf 2024 af te schaffen. Aan bestaande contracten zou niet geraakt worden, waardoor ze hun fiscaal voordeel tot de eindvervaldag van het contract behouden. Dat is één van de maatregelen die minister van Financiën Vincent Van Peteghem voorstelt in zijn fiscale hervorming. Aangezien alle voorstellen nog in een fase van onderhandeling zitten, kan er nog niks met zekerheid worden meegedeeld. We houden u hoe dan ook op de hoogte.


Vergeet niet dat beleggen altijd risico’s en kosten met zich meebrengt. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd of beschermd. Alvorens de beslissing te nemen om te beleggen, leest u best eerst de Essentiële beleggersinformatie (KIID), het prospectus en de productfiche.


Doet u nog niet aan pensioensparen en/of langetermijnsparen? Begin er vandaag nog mee! We bieden u 40 euro* als u uw pensioenspaarrekening opent en/of start met langetermijnsparen vóór 31 juli 2023 en een doorlopende opdracht aanmaakt van minstens 25 euro/maand gedurende minimum 2 jaar, of als u meteen 990 euro stort. *Ontdek alle voorwaarden in het reglement.1 Bron: Reuters-Refinitiv

2 Door te kiezen en voor een flexibele opbrengst belegt men in een gespreide portefeuille van aandelen en/of obligaties. Let wel: er is geen kapitaalbescherming noch een gegarandeerde opbrengst. Een fonds, ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genaamd, is een financieel instrument waarmee u kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties…) door een welbepaalde beleggingsstrategie te volgen. Ook al bieden fondsen verschillende voordelen, ze brengen ook risico’s en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd.

3 Afhankelijk van uw persoonlijke situatie (bv. uw beroepsinkomsten…). Voor meer info over het belastingvoordeel zie Beleg op uw tempo voor uw pensioen of raadpleeg uw agentschap.
Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen. Opgelet: Als dit document verwijst naar een specifieke fiscale behandeling, hangt deze informatie af van de individuele situatie van elke belegger en kan deze aan wijzigingen onderhevig zijn.


Pensioensparen, langetermijnsparen, benieuwd naar de fiscale spaaroplossingen van Belfius? Krijg een cashback van 40 euro tot 31 juli 2023. Zie hier!