Op korte tijd heeft thematisch beleggen almaar meer aan populariteit gewonnen. Het is ondertussen ruim 10 jaar geleden dat Candriam strategieën heeft gelanceerd die inspelen op het demografische thema. Vandaag blijft het thema brandend actueel, nu de wereldbevolking sinds 15 november 2022 de kaap van 8 miljard bewoners heeft gerond. Dat is 1 miljard meer mensen op 12 jaar tijd. Rudi Van Den Eynde, verantwoordelijk voor thematische fondsen bij Candriam, licht toe hoe Candriam inspeelt op enkele van de belangrijkste demografische trends.

Wat zijn de belangrijkste demografische veranderingen?


"De duidelijkste evolutie is dat de wereldbevolking nog een aantal decennia zal blijven groeien. Daarbovenop zet de verstedelijking zich steeds sneller door – vooral in groeilanden, maar ook in de VS. Intussen wordt de middenklasse in de groeilanden groter en rijker. Tot slot zien we een oudere wereldbevolking, waarbij zelfs de groeilanden niet ontsnappen aan de vergrijzing. Die ontwikkelingen hebben elk een verschillende impact op onze planeet en creëren nieuwe beleggingsopportuniteiten."


Hoe benut Candriam het demografisch thema in zijn beleggingsbeslissingen


"Op basis van 3 pijlers – een groeiende, vergrijzende en steeds welvarendere wereldbevolking – identificeren we interessante subthema’s die profijt halen uit demografische veranderingen."


"Neem nu de vergrijzing, die niet alleen de gezondheidszorgsector ten goede komt, maar bijvoorbeeld ook een verschuiving met zich meebrengt naar een gezondere levensstijl."


"De vergrijzing biedt daarnaast ook kansen aan de financiële sector. Tijdig starten met beleggen is belangrijk om de pensioenkloof op te vangen. Daarnaast zien we ook een toename in het gebruik van kredietkaarten."


"Daarbovenop heeft de vergrijzing een impact op de arbeidsmarkt. Bedrijven zoals Emerson dat automatisatie-oplossingen biedt, helpen onder meer mee om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen."


Hoe ziet jullie beleggingsstrategie eruit?


"Wereldwijd wordt er belegd. We kiezen voor grote multinationals, waarbij we aandacht besteden aan groei en kwaliteit. Zo beleggen we niet in bedrijven met een slechte balans. Bedrijven moeten minimaal 30% van hun omzet halen uit thema’s die we aan demografische wijzigingen kunnen koppelen. We identificeerden 8 thema’s."


MMI Grafiek: 8 thema’s

"Door te spreiden over de acht thema’s, te kiezen voor large caps en wereldwijd te beleggen, slagen we erin een robuuste goed gespreide portefeuille samen te stellen, waarbij alle thema’s evenwaardig zijn en langetermijntrends weerspiegelen."


"Het thema ‘consumptie in de groeilanden’ vullen we in met westerse bedrijven, die al een belangrijk deel van hun omzet uit die regio halen. De beperkte blootstelling aan de munten van de groeilanden die daaruit volgt, vermindert de volatiliteit."


"Ook ESG-criteria2 integreren we in ons investeringsproces. We evalueren in welke mate bedrijven zijn blootgesteld aan grote duurzaamheidsthema’s en hoe ze omgaan met hun belanghebbenden zoals hun klanten, leveranciers, werknemers… Op voorhand al sluiten we bedrijven uit die de 10 principes van het UN Global Compact niet naleven, en bedrijven die actief zijn in controversiële activiteiten zoals wapens, tabak, steenkool en andere activiteiten die we als niet-duurzaam beschouwen."


Welke kwaliteiten heeft Candriam om zo’n strategie te leiden?


"Met een belegd vermogen van meer dan 10,7 miljard USD (in april 2023) in thematische aandelenstrategieën is Candriam al meer dan 20 jaar actief in thematische aandelenbeleggingen. We weten welke valkuilen zulke strategieën met zich meebrengen en zorgen er steeds voor dat een fonds nooit te veel op een bepaald land of een specifieke sector focust. Sommige thematische fondsen hebben een heel enge focus, wat tot meer volatiele rendementen leidt. Daarom kiezen we met onze 8 thema’s voor een veel breder toepassingsgebied en passen we ons aan de macro-economische context aan."
1 Indicatieve gegevens die kunnen wijzigen.

2 ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur). We houden enkel rekening met sectoren die niet door de Candriam Exclusion Policy worden uitgesloten. U vindt dit document op Candriam Exclusion Policy.Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij/zij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.


Lees hoe Candriam met thematische fondsen inspeelt op demografische ontwikkelingen:


Meer over de Toekomstfondsen


Op zoek naar een fonds? Check!