Spaar op uw tempo voor uw pensioen

Lees er hier alles over

Spaar op uw tempo voor uw pensioen


Werken, reizen, rusten, klussen… maar vooral volop leven en genieten! Pensioensparen is en blijft interessant om na uw pensioen een comfortabel leven te leiden. Wist u dat u sinds 2018 kan kiezen tussen 2 formules? Beide leveren u een fiscaal voordeel op.

 • Kiest u voor de standaardformule dan stort u maximaal 980 euro per jaar en profiteert u van een fiscaal voordeel van 30% op uw stortingen. Uw maximaal voordeel bedraagt dus 294 euro.
 • U kan voortaan ook kiezen voor de hogere formule. U stort in dat geval maximaal 1.260 euro per jaar en geniet een fiscaal voordeel van 25% op uw stortingen. Uw maximaal fiscaal voordeel bedraagt dus 315 euro.

Goed om te weten als u kiest voor de hogere formule


 • Eens gekozen voor de hogere formule, kan u datzelfde jaar niet meer switchen naar de standaardformule. Het jaar nadien kan u wel probleemloos van formule veranderen.
 • Vanaf 1.177 euro per jaar boekt u al een voordeel.

  25% x 1.177 euro = 294,25 euro > 30% x 980 euro = 294 euro

 • Stort u het maximum van 1.260 euro per jaar, dan geniet u ook het maximale voordeel van 315 euro. Dat is 21 euro meer dan bij de standaardformule. Bovendien spaart u meer, wat u op het einde van de rit een hoger eindkapitaal oplevert.
 • Het fiscaal voordeel bedraagt 25% en is dus lager dan bij de standaardformule (30%). Maar toch zal dankzij dat fiscaal voordeel uw uiteindelijk finaal rendement hoger liggen dan bij een ander soort belegging (bv. in fondsen).
 • In vergelijking met de standaardformule ligt uw eindkapitaal een stuk hoger. Uw financieel adviseur kan u via een simulatie tonen wat dit voor u persoonlijk betekent.

Hoe kies ik voor de hogere formule?


Voor alle huidige en nieuwe pensioenspaarders geldt de standaardformule. Wil u overstappen naar de hogere formule (1.260 euro aan 25%), dan moet u daar uitdrukkelijk en expliciet voor kiezen.

Dat doet u door uw financieel adviseur op de hoogte te brengen die uw keuze zal registreren. U kan daarvoor langsgaan in uw kantoor of uw keuze telefonisch doorgeven via Belfius Connect op 02/222 77 37.

Moet ik mijn keuze voor de nieuwe formule elk jaar opnieuw bevestigen?


Ja, dat moet inderdaad. Elk jaar op 1 januari wordt opnieuw de standaardformule als uw keuze ingesteld. Als u kiest voor pensioensparen via de hogere formule, moet u die keuze ook elk jaar opnieuw uitdrukkelijk bevestigen. Dat is ook het geval als u via een fiscaal optimale doorlopende opdracht stort. Ook die wordt bij gebrek aan uitdrukkelijke bevestiging opnieuw aan de standaardformule aangepast. Niet vergeten dus!

Mag ik mijn stortingen verhogen vanaf het jaar waarin ik 55 word?


Nee, u mag het bedrag van uw stortingen niet verhogen vanaf uw 55ste levensjaar. Dat is fiscaal niet interessant. Hierdoor kan uw persoonlijk maximum lager liggen dan het wettelijk maximum en kan het zijn dat als u voor uw 55e nooit koos voor de hogere formule (1.260 euro aan 30%), u dit na uw 55e ook niet meer kan. Deze omschakeling wordt immers ook als een verhoging gezien.

Veelgestelde vragen

 • Wat als ik 1.000 euro stort, terwijl ik niet uitdrukkelijk koos voor de nieuwe formule?

  Belfius is wettelijk verplicht om u 20 euro terug te storten. Want zolang u niet uitdrukkelijk koos voor de nieuwe formule, doet u nog altijd aan pensioensparen via de huidige formule.

 • Wat als ik 1.000 euro stort en wel uitdrukkelijk koos voor de nieuwe formule?

  Belfius aanvaardt in dat geval uw 1.000 euro, maar uw fiscaal voordeel zal niet optimaal zijn en slechts 250 euro bedragen (= 25% x 1.000 euro). Dat is zelfs minder dan het fiscale voordeel van de standaardformule nl. 294 euro (30% x 980 euro). U hebt er dus alle belang bij om het fiscale maximumbedrag van 1.260 euro. te storten. U wil toch geen voordeel missen? Maak het uzelf daarom makkelijk en open een fiscaal optimale doorlopende opdracht.

 • Kan ik bij de nieuwe formule ook kiezen voor een fiscaal maximale doorlopende opdracht?

  Ja, dat kan zeker. Met een fiscaal optimale doorlopende opdracht stort u automatisch het fiscale maximumbedrag van de nieuwe formule voor dat jaar, in 2019 is dat 1.260 euro. Let wel op, u moet uw keuze voor de hogere formule elk jaar opnieuw uitdrukkelijk bevestigen. Zo niet, wordt automatisch opnieuw de standaardformule van toepassing. Ook uw doorlopende opdracht wordt in dat geval aangepast aan de standaardformule.

Enkele weetjes

 • Verlaging van de bevrijdende anticipatieve taks op 60 jaar

  De bevrijdende anticipatieve taks die automatisch wordt ingehouden op uw 60ste verjaardag (of indien het contract pas werd opgestart vanaf uw 55ste, 10 jaar na het afsluiten ervan) werd sinds 1 januari 2015 voor alle pensioenspaarcontracten verlaagd van 10% naar 8%.
 • Info over de jaarlijkse vervroegde inning (1%) op uw pensioenspaarrekening

  De Programmawet van 19 december 2014 verplicht ons om vanaf 2015 t.e.m. 2019 elk jaar vervroegd 1% op uw pensioenspaarrekening in te houden. Deze inning wordt verrekend met de later verschuldigde anticipatieve heffing van 8% verminderd met de reeds afgehouden anticipatieve heffingen vanaf 2015. De derde inhouding vond plaats op 18 september 2017.

  De vervroegde inning van 1% geïnd in 2017 is berekend op de waardering van 31 december 2014 (aan de netto inventariswaarde van 02-01-2015). Ze wordt eventueel verminderd met gedeeltelijke terugbetalingen vanaf 1 januari 2015. Het bedrag wordt automatisch afgehouden van uw pensioenspaarrekening door de verkoop van een aantal deelbewijzen en zal doorgestort worden naar de Federale Overheidsdienst Financiën. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wil u meer weten over pensioensparen met fiscaal voordeel of een aanvullende storting doen op uw bestaand pensioensparen?