Iedere week wordt de belegger overspoeld met nieuwe economische informatie. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen voorlopende en achterlopende economische data. In dit artikel tonen we aan hoe de bouwsector een voorloper is en ons zo een indicatie geeft van de economische evolutie.

Sinds 1948 groeit de Amerikaanse economie jaarlijks met ongeveer 3,13%.1 De residentiële bouwsector is verantwoordelijk voor slechts 5% van de totale economische groei.2 De bouwsector lijkt dus een eerder beperkte impact te hebben op de groei. Toch zien we dat een vertraging in de bouwsector vaak leidt tot een krimp in de globale economie. Een daling van de werkgelegenheid in de bouw weegt op het vertrouwen en geleidelijk aan op de consumptie. De residentiële bouw is het jaar voorafgaand aan een recessie verantwoordelijk voor een kwart van de vertraging in de economie.2


Werkgelegenheid in de bouw als voorlopende indicator


Deze grafiek illustreert voor de VS het totale aantal jobs (rode lijn) en het aantal in de residentiële bouwsector. De grijze gebieden duiden een economische recessie aan.


MMI Grafiek: residentiele bouwsector loopt vooruit op bredere economie


Om het voorlopende karakter van de bouwsector weer te geven, werd de top van de werkgelegenheid in deze sector met een zwarte verticale lijn aangeduid. Het is duidelijk dat de werkgelegenheid in de bouwsector vele maanden eerder piekt vooraleer we hetzelfde effect terugzien in de brede economie. Van zodra de werkgelegenheid in de brede economie ook begint af te nemen en de werkloosheid stijgt, bevinden we ons in een recessie, weergegeven door de grijze gebieden.
Het pessimisme over een mogelijke recessie begon tijdens de zomer van vorig jaar in de media sterk de kop op te steken.3 Wie weliswaar de residentiële bouwsector als voorlopende indicator had genomen, had ingezien dat deze angst te voorbarig was. De werkgelegenheid in de sector toonde nog geen enkel teken van zwakte. Pas begin dit jaar zien we de eerste signalen van een mogelijke piek.

Vertrouwensbarometer toont de weg


Om een idee te krijgen of de werkgelegenheid in de residentiële bouwsector effectief zal afnemen, kijken we naar de NAHB -index. Deze index wordt samengesteld op basis van een enquête bij ongeveer 900 huizenbouwers in de Verenigde Staten. De index geeft de verwachtingen weer van onder meer huizenbouwers en kredietverleners rond de huidige verkoop van woningen, de verwachte toekomstige verkopen en de aanwezigheid van potentiële kopers.


Onderstaande grafiek geeft in het rood de NAHB4-index weer, de werkgelegenheid in de residentiële bouwsector is opnieuw in het zwart. In de rood gearceerde gebieden zien we dat de werkgelegenheid eveneens iets later daalt, wanneer de NAHB-index sterk daalt. De sterke daling in de index van het voorbije jaar heeft vooralsnog niet tot een daling in de werkgelegenheid geleid.


MMI Grafiek: verband NAHB-index en werkegelegenheid bouwsector


Neemt de werkgelegenheid in de residentiële bouwsector in de komende kwartalen effectief af, zoals de NAHB-index lijkt aan te geven, dan mogen we ons ook verwachten aan een toenemende werkloosheid in de bredere economie.


Conclusie


Beleggers hebben zich te vroeg zorgen gemaakt over de economie. Wanneer we onze blik werpen op voorlopende indicatoren, dan is de kans reëel dat de economie - en dus ook bedrijfswinsten - het in de komende kwartalen moeilijker zal krijgen. Daarom geven we nog steeds de voorkeur aan defensieve sectoren.1 Bron: Trading Economics

2 Bron: NBER - Edward E. Leamer: Housing is the business cycle

3 Bron: Google Trends

4 NAHB-index is een maandelijkse enquête onder de leden van de "National Association of Home Builders". De index meet het sentiment onder bouwers van eengezinswoningen in de VS en is een alom bekeken graadmeter voor de Amerikaanse huizensector. Bron; Refinitiv
Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies, noch een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt graag samen met u welke de eventuele gevolgen van die visie kunnen zijn voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.


Wist u dat de bouwsector een goede indicator is van de economie?


Bekijk de Belfius Convictions van deze maand.