Uw betalingsverkeer

 • Kan ik nog geld afhalen aan de Self-Service Banking-automaten van Belfius?

  Ja, onze automaten blijven beschikbaar om geld af te halen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raden we u wel aan om zo weinig mogelijk met cash geld te betalen. Gebruik dus best uw betaalkaart, uw kredietkaart, contactloos betalen via uw smartphone of onze digitale kanalen (Belfius Mobile, Belfius Tablet en Belfius Direct Net).

  Hou ook zeker rekening met de geldende hygiëneregels wanneer je geld gaat afhalen:

  • Maak de toetsen eerst proper met een vochtig doekje. Gooi dit doekje daarna weg.
  • Raak je gezicht niet aan tijdens de geldafhaling en was je handen grondig als je thuiskomt.
 • Kan ik mijn limiet voor contactloos betalen met mijn debetkaart verhogen?

  Contactloos betalen met de debetkaart, zonder dat je een pincode moet invoeren, is mogelijk voor betalingen tot 25 euro. Daarnaast is er nog een maximum limiet van 50 € voor wie meerdere kleine betalingen na elkaar doet. Deze betaallimieten garanderen een maximaal betaalcomfort maar houden ter zelfder tijd ook rekening met maximale veiligheidsstandaarden. Een verhoging van de limieten is dan ook niet mogelijk.

  Alternatieven voor contactloos betalen met uw debetkaart

  • Betaal met uw smartphone en de Payconiq by Bancontact app. Uw geheime code voert u dan in op uw smartphone in plaats van op de betaalterminal.
  • Betaal met uw Android smartphone en de Belfius Mobile app. Dan kunt u contactloos betalen via Belfius Mobile. Uw geheime code voert u dan in op uw smartphone in plaats van op de betaalterminal.
  • Hebt u een smartwatch die uitgerust is met Fitbit Pay of Garmin Pay? Dan kunt u uw Belfius-betaalkaarten toevoegen aan deze diensten en contactloos betalen. Uw geheime code voert u dan in op uw smartwatch in plaats van op de betaalterminal.
 • Welke zijn de limieten voor mijn betalingsverrichtingen (overschrijving en kaarten)?

  Meer info

 • Mijn debet- of kredietkaart is beschadigd of onleesbaar. Hoe kan ik deze vervangen?

  Meer info

 • Hoe kan ik een doorlopende betalingsopdracht aanmaken, wijzigen of verwijderen?

  Meer info

 • Hoe kan ik een domiciliëring annuleren?

  Meer info

 • Ik heb mijn reis betaald met mijn kredietkaart. Wordt deze vergoed?

  U boekte een "losse" vlucht en die vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. U boekte een pakketreis (de reisovereenkomst is een combinatie van vervoer en logies of van een van die elementen met andere reisdiensten bv. het huren van een auto ter plaatse) en die pakketreis wordt geannuleerd. Contacteer eerst de dienstverlener om te bekijken welke oplossing wordt voorgesteld.

  Meer info vindt u op de site van FOD Economie: Coronavirus: annulatie door de reisorganisator of de luchtvaartmaatschappij

  U betaalde met een kredietkaart en er is geen akkoord bereikt met de dienstverlener. U kan een betwistingsdossier indienen via mijnkaart.be>Helpdesk>Betwistingen. Uw dossier wordt verder behandeld door Worldline. U hebt het resultaat van uw poging tot minnelijke schikking met de handelaar nodig bij het invullen van uw elektronische betwisting.

 • Kan ik het bedrag dat ik heb uitgegeven met mijn kredietkaart gespreid terugbetalen?

  Het is niet mogelijk om de terugbetaling van het uitgegeven bedrag met uw kredietkaart te spreiden.
 • Ik bemerk een positief saldo op de uitgavenstaat van mijn kredietkaart, wat kan ik doen?

  Meer info

Uw kredieten

 • Ik heb een dringende vraag in verband met mijn krediet (woonkrediet, consumentenkrediet, …) ?

  Voor dringende vragen in verband met uw lopende kredieten kan u best telefonisch contact opnemen met uw kantoor. Onze adviseurs kunnen dan nagaan of een afspraak in het kantoor noodzakelijk is. Afspraken gaan steeds door op weekdagen in de voormiddag tussen 9 – 12 uur.

 • De overheid en de financiële sector werkten een steunmaatregel uit die toelaat om de terugbetaling van het woonkrediet uit te stellen. Wat betekent dat voor mij?

  De overheid en de financiële sector hebben besloten om particulieren te steunen die inkomstenverlies lijden door de Covid-19-crisis en daardoor hun hypothecair krediet niet kunnen afbetalen. Zo kan een betalingsuitstel worden aangevraagd van maximaal 6 maanden. Alle informatie, voorwaarden en praktische details vindt u in dit charter. Voldoet u aan de voorwaarden? Bel dan gerust naar uw financieel adviseur om het betalingsuitstel van uw woonkrediet in orde te brengen. Hij helpt u graag verder.

Uw verzekeringen

 • Heb ik recht op een tegemoetkoming van mijn annulatie- of bijstandsverzekering?

  De reisannulatieverzekering gekoppeld aan de Mastercard® Gold, Platinum of World Elite komt helaas niet tussen wanneer de touroperator of de aanbieder van vervoer- of accommodatiediensten de overeengekomen dienst (het vervoer of de accommodatie) niet kan verlenen, bijvoorbeeld vanwege de Covid-19-crisis.

  Boekte u een ‘losse’ vlucht of een ‘pakketreis’ (een reisovereenkomst die 2 of meer diensten combineert, zoals vervoer en verblijf, of die een van die diensten combineert met een andere reisdienst, zoals autoverhuur ter plaatse), contacteer dan de dienstverlener om te bekijken welke oplossing die u voorstelt.

  Meer info vindt u op de website van de FOD Economie.

  De bijstandsverzekering Belfius Assistance of de bijstand gekoppeld aan de Mastercard® Platinum of World Elite komt tussen als u in het buitenland wordt getroffen door het coronavirus, voor zover de FOD Buitenlandse Zaken geen reisadvies gaf of afraadde om te reizen naar het land of de regio van bestemming wanneer u vertrok. Idem voor de bijstandsverzekering gekoppeld aan de kredietkaart Visa Gold maar dan enkel indien de reis naar het buitenland geheel of gedeeltelijk werd betaald met de kaart.

  Lees er hier meer over.

 • Heb ik recht op vergoeding door mijn aanvullende verzekering verlies van werk?

  Bij tijdelijke of technische werkloosheid (volledig of gedeeltelijk) heeft u geen recht op vergoeding. Uw aanvullende verzekering ‘inkomstenverlies’ is enkel geldig bij verlies van werk door ontslag. Dus niet bij een tijdelijke of technische werkloosheid.

 • Valt COVID-19 onder de 'ernstige ziektes' van mijn aanvullende verzekering?

  Nee, uw dekking ‘Ernstige ziektes’ verzekert de volgende 4 aandoeningen: beroerte, kanker, een hartinfarct en een goedaardige hersentumor (met intracraniële hypertensie). Ziekte als gevolg van het coronavirus is dus niet verzekerd door deze waarborg.

 • Heb ik recht op vergoeding door mijn aanvullende invaliditeitsverzekering ?

  Bent u voor langere tijd arbeidsongeschikt als gevolg van het coronavirus? Heeft u de aanvullende invaliditeitsverzekering Belfius Home Credit Protect ondertekend? Dan geldt de waarborg ‘invaliditeit’ als u invalide bent voor meer dan 66% gedurende meer dan 3 maanden (= de wachttijd).

 • Heb ik recht op mijn gewaarborgd inkomen?

  a. Ik kan niet gaan werken omdat ik ziek ben door het coronavirus. Heb ik recht op mijn gewaarborgd inkomen?

  Als u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ziekte, in dit geval een coronabesmetting, dan bent u gedekt door uw verzekering gewaarborgd inkomen, zoals voorzien in de dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt immers niet uitgesloten. U dient wel eerst een wachttijd te doorlopen (vaak 30 of 60 dagen) vooraleer u een beroep kan doen op deze uitkering, zoals bepaald in de bijzondere en algemene voorwaarden van uw verzekering.

  b. Ik kan niet gaan werken – ook niet van thuis uit (gezien de aard van het werk of gezien geen technische uitrusting) – omdat ik thuis in quarantaine ben, zonder ziek te zijn (bv. uit voorzorg omdat ik uit een getroffen gebied kom of in contact ben geweest met zieke personen). Heb ik in dit geval recht op een gewaarborgd inkomen?

  Wanneer u preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, dan kan u helaas geen beroep doen op uw verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is verzekerd.

 • Wat gebeurt er met mijn levensverzekeringscontract indien er mij iets overkomt ?

  Als uw levensverzekering een overlijdensdekking bevat, wat het geval is bij een schuldsaldo-, een uitvaart-, een groepsverzekering..., dan bent u ook gedekt indien u zou overlijden als gevolg van het coronavirus. Levensverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie niet uit. Ook als u als gevolg van het coronavirus komt te overlijden in het buitenland.

Uw veiligheid

 • Ik kreeg een mail om geld te storten voor de strijd tegen het coronavirus. Wat nu?

  Oplichters proberen de coronacrisis te misbruiken om via e-mail, sms of telefoon persoonlijke informatie of bankgegevens te achterhalen. Dit heet phishing. Banken zullen u NOOIT om uw vertrouwelijke gegevens of geheime code vragen via e-mail, sms of telefoon. Meer weten over phishing? Neem hier een kijkje.

Corona & uw beleggingen


De crisis veroorzaakt door het coronavirus heeft een belangrijke impact op de economie en beïnvloedt sterk de beurzen. Volg de analyses en de aanbevelingen van onze experten in ons speciaal dossier.


Uw pensioensparen

 • Hoe komt dat mijn pensioenspaarfondsen in waarde gedaald zijn?

  De zware correctie op de beurzen van de laatste weken heeft ook een impact op het rendement van pensioenpaarfondsen.

  Deze forse daling van de beurzen is vooral het gevolg van de onzekerheid bij beleggers rond de impact van het coronavirus op de economische groei en dus ook op de winsten van de bedrijven.

  Pensioenspaarfondsen beleggen ook in aandelen. Het gewicht van aandelen is relatief hoog of relatief laag, afhankelijk van het gekozen fonds. De daling van de waarde van uw fonds hangt dus rechtstreeks af van het percentage aandelen in uw fonds. Een fonds met verhoudingsgewijs meer aandelen geeft betere rendementsperspectieven op lange termijn. Binnen een fonds met minder aandelen vervullen obligaties meer de rol van stabilisator.

  Het komt er nu op aan om rustig te blijven. De paniek op de beurzen neemt waarschijnlijk af als duidelijk wordt dat de verspreiding van het coronavirus zijn piek heeft bereikt. Dan zullen meer en meer beleggers beseffen dat deze economische dip maar tijdelijk is en dat de economie terug heropleeft. De centrale banken en de overheden zullen er ook alles aan doen om een snel herstel van de economie mogelijk te maken.

 • Wat zijn de gevolgen als ik nu mijn pensioenspaarfonds opneem?

  • Werd de reserve van uw pensioenspaarfonds nog niet belast? Dan is uw pensioensparen opvragen vóór deze belasting, normaal op uw 60e, geen goed idee. U genoot in het verleden immers fiscale voordelen. Opvragen leidt dus altijd tot een fiscale penalisatie (33% taks in plaats van de 8% taks die normaal van toepassing is op uw 60e).
  • Werd de reserve van uw pensioenspaarfonds wel al belast? U bent niet verplicht om de opgebouwde reserve van uw pensioenspaarfonds op te nemen. U kan het dus gerust nog even laten staan en het later opnemen wanneer de beurs zich hersteld heeft.
 • En wat met nieuwe stortingen?

  Door te beleggen in pensioenspaarfondsen past u het principe toe van ‘gespreid in de tijd beleggen’. Normaal stort u immers elk jaar een vast bedrag, het fiscale maximum, in uw pensioenspaarfonds. Meestal doet u dat zelfs gespreid over het hele jaar heen. Dat vermindert de impact van koersdalingen op uw rendement.

  Wenst u uw doorlopende opdracht voor uw pensioensparen toch (tijdelijk) stop te zetten? Dan kan u dat eenvoudig via onze digitale kanalen.

  Denk er wel aan om het fiscale maximum te storten vóór 31 december 2020. Anders laat u dit jaar fiscale voordelen liggen.

Andere vragen


Hebt u een vraag die u niet terugvindt in ons overzicht?
Contacteer ons via chat of telefonisch via het nummer 02 222 12 02 (ma-vr: 8 tot 22 uur, za: 9-17 uur).

Al uw vragen