Uw betalingsverkeer

 • Kan ik nog geld afhalen aan de Self-Service Banking-automaten van Belfius?

  Ja, onze automaten blijven beschikbaar om geld af te halen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raden we u wel aan om zo weinig mogelijk met cash geld te betalen. Gebruik dus best uw betaalkaart, uw kredietkaart, contactloos betalen via uw smartphone of onze digitale kanalen (Belfius Mobile en Belfius Direct Net).

  Hou ook zeker rekening met de geldende hygiëneregels wanneer je geld gaat afhalen:

  • Maak de toetsen eerst proper met een vochtig doekje. Gooi dit doekje daarna weg.
  • Raak je gezicht niet aan tijdens de geldafhaling en was je handen grondig als je thuiskomt.
 • Kan ik de limiet voor contactloos betalen met mijn bankkaart verhogen?

  De limiet contactloos betalen zonder het invoeren van de pincode is sinds 14 april verhoogd van 25€ (voor Bancontact/Maestro® en Mastercard®, voor Visa was dit 20 euro) naar 50€.

  U kan dus nu contactloos betalen met uw debetkaart en kredietkaart voor een bedrag van maximaal 50 euro zonder uw geheime code te moeten ingeven. U hoeft enkel uw kaart voor de betaalterminal te houden.

  Indien u meerdere kleine betalingen na elkaar doet, hoeft u eveneens uw pincode niet in te geven tot u het plafond hebt bereikt van 100 euro voor Bancontact, Maestro® of 125 euro voor Mastercard® en Visa

  Als u wil, kan u dat plafond aanpassen voor uw debetkaart* via Belfius Direct Net:

  • meld u via uw pc aan in Belfius Direct Net
  • klik in de linkerkolom op ‘Mijn producten’ > Kaarten > Kaart beheren
  • selecteer de kaart die u wil aanpassen en klik in ‘Betalen zonder geheime code’ op ‘Wijzigen’
  • kies in ‘Totaal maximumbedrag’ het bedrag dat u wil in het keuzemenu
  • bevestig met uw kaartlezer en hop, het is aangepast!

  Heeft u nog geen contactloze bankkaart, vraag dan een nieuwe kaart met contactloze betaalfunctie aan:

  • via Belfius Mobile: via de parameters > Kaarten beheren, kies de kaart die u wil vervangen door een contactloze kaart en kies ‘Kaart vervangen’
  • via Belfius Direct Net: via het menu ‘Kaarten’ > ‘Kaarten beheren’, kies de kaart die u wil vangen door een contactloze kaart

  *niet mogelijk voor uw kredietkaart. U kan enkel de functie "contactloos betalen" deactiveren via Belfius Direct Net

  Alternatieven voor contactloos betalen met uw debetkaart

  • Betaal met uw Android smartphone en de Belfius Mobile app. Dan kunt u contactloos betalen via Belfius Mobile. Uw geheime code* voert u dan in op uw smartphone in plaats van op de betaalterminal.
  • Betaal met uw smartphone en de Payconiq by Bancontact app. Uw geheime code* voert u dan in op uw smartphone in plaats van op de betaalterminal.
  • Hebt u een smartwatch die uitgerust is met Fitbit Pay, Apple Pay of Garmin Pay? Dan kunt u uw Belfius-betaalkaarten toevoegen aan deze diensten en contactloos betalen. Uw geheime code* voert u dan in op uw smartwatch in plaats van op de betaalterminal.
  * is uw geheime code die u instelde op het moment dat u contactloos betalen via Belfius Mobile, Payconiq, Fitbit Pay of Garmin Pay activeerde op uw smartphone.
 • Welke zijn de limieten voor mijn betalingsverrichtingen (overschrijving en kaarten)?

  Meer info

 • Mijn debet- of kredietkaart is beschadigd of onleesbaar. Hoe kan ik deze vervangen?

  Meer info

 • Hoe kan ik een doorlopende betalingsopdracht aanmaken, wijzigen of verwijderen?

  Meer info

 • Hoe kan ik een domiciliëring annuleren?

  Meer info

 • Ik heb mijn reis betaald met mijn kredietkaart. Wordt deze vergoed?

  U boekte een "losse" vlucht en die vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. U boekte een pakketreis (de reisovereenkomst is een combinatie van vervoer en logies of van een van die elementen met andere reisdiensten bv. het huren van een auto ter plaatse) en die pakketreis wordt geannuleerd. Contacteer eerst de dienstverlener om te bekijken welke oplossing wordt voorgesteld.

  Meer info vindt u op de site van FOD Economie: Coronavirus: annulatie door de reisorganisator of de luchtvaartmaatschappij

  U kan een betwistingsdossier indienen, vul dan het elektronische betwistingsformulier "Betwisten van autoverhuur / hotel / cruise / luchtvaartmaatschappij".

  Uw dossier wordt verder behandeld door Worldline. U hebt het resultaat van uw poging tot minnelijke schikking met de handelaar nodig bij het invullen van uw elektronische betwisting.

 • Kan ik het bedrag dat ik heb uitgegeven met mijn kredietkaart gespreid terugbetalen?

  Het is niet mogelijk om de terugbetaling van het uitgegeven bedrag met uw kredietkaart te spreiden.
 • Ik bemerk een positief saldo op de uitgavenstaat van mijn kredietkaart, wat kan ik doen?

  Meer info

Uw kredieten

 • Ik heb een dringende vraag in verband met mijn krediet (woonkrediet, consumentenkrediet, …) ?

  Voor dringende vragen in verband met uw lopende kredieten kan u best telefonisch contact opnemen met uw kantoor. Onze adviseurs kunnen dan nagaan of een afspraak in het kantoor noodzakelijk is. Afspraken gaan steeds door van 9 tot 16 uur op weekdagen en van 9 tot 12 uur op zaterdag.

 • De overheid en de financiële sector werkten een steunmaatregel uit die toelaat om de terugbetaling van het woonkrediet uit te stellen. Wat betekent dat voor mij?

  De overheid en de financiële sector hebben besloten om particulieren te steunen die inkomstenverlies lijden door de Covid-19-crisis en daardoor hun hypothecair krediet niet kunnen afbetalen. Zo kan een betalingsuitstel worden aangevraagd.
  Op basis van het eerste charter en de verlenging ervan kon reeds een betalingsuitstel genoten worden voor de vervaldagen van april tot en met december 2020. In december 2020 werd een tweede charter vastgelegd op basis waarvan nogmaals een betalingsuitstel van maximaal 3 maanden kan aangevraagd worden. Het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede charter kan evenwel samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.

  Alle informatie, voorwaarden en praktische details in het kader van het eerste charter en de verlenging ervan vindt u hier. Alle informatie, voorwaarden en praktische details in het kader van het tweede charter vindt u hier.
  Voldoet u aan de voorwaarden? Bel dan gerust naar uw financieel adviseur om het betalingsuitstel van uw woonkrediet in orde te brengen. Hij helpt u graag verder.

 • Kan ik een betalingsuitstel van mijn woonkrediet aanvragen in het kader van het tweede charter?

  De overheid en de financiële sector hebben besloten om opnieuw uitstel van betaling van het woonkrediet (= hypothecair krediet) te verlenen wanneer kredietnemers in precaire financiële problemen zouden komen door de Covid-19-crisis. Zo kan er een nieuw betalingsuitstel van uw woonkrediet toegekend worden voor maximum 3 maanden. Het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede charter kan evenwel samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.

  U kan als particulier betalingsuitstel voor uw woonkrediet aanvragen in het kader van dit tweede charter als uw krediet voor 1 april 2020 werd toegestaan en u aan elk van de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  • Uw inkomen is gedaald of weggevallen door de Covid-19-crisis
  • U had op 1 september 2020 geen betalingsachterstand op het woonkrediet waarvoor u uitstel vraagt
  • Uw woonkrediet is aangegaan op uw enige woning en tevens hoofdverblijfplaats in België
  • Uw totaal roerend vermogen op uw betaal- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille is kleiner dan €25.000. Uw pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

  U kan een betalingsuitstel in het kader van het tweede charter aanvragen tot uiterlijk 21 maart 2021. Alle informatie, voorwaarden en praktische details vindt u hier. Voldoet u aan de voorwaarden? Bel dan gerust naar uw kredietspecialist om het betalingsuitstel van uw woonkrediet in orde te brengen. Hij helpt u graag verder.

 • Kan ik de nulstellingstermijn van mijn kredietopening laten verlengen in het kader van Covid-19? Wat betekent dat voor mij?

  Er werd door de wetgever opnieuw de mogelijkheid voorzien tot het bekomen van een betalingsuitstel voor consumentenkredieten.

  De overheid en de financiële sector hebben opnieuw besloten om particulieren te steunen die inkomstenverlies lijden door de Covid-19-crisis en daardoor de nulstellingstermijn van hun kredietopening (Budgetline, Budgetline Gold, Comfortline privé, MasterCard Flex & Budgetkrediet 3 maanden) niet kunnen respecteren.

  Ter herinnering: de nulstelling is een wettelijke verplichting om het saldo van uw kredietlijn terug op 0 te zetten en dit binnen de wettelijk opgelegde termijn.

  Indien de nulstellingstermijn van uw kredietopening tussen 1 februari en 31 maart 2021 valt, dan kan u onder bepaalde voorwaarden een verlenging van 3 maanden van deze nulstellingstermijn krijgen voor zover deze in de toekomst valt. Tijdens de periode van uitstel van nulstellingsdatum blijven de contractuele interesten van toepassing. U dient deze dus te blijven betalen zoals contractueel voorzien.

  Om in aanmerking te komen voor een verlenging van de nulstellingstermijn dient u aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

  • U kan enkel betalingsuitstel aanvragen voor kredietopeningen die werden toegekend voor 1 mei 2020.
  • U dient zelf een verlenging van de nulstellingstermijn van uw kredietopening te vragen.
  • Minstens één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies als gevolg van de Covid-19-crisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt als gevolg van de Covid-19-crisis, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op naam van één van de andere personen werd aangegaan.
  • Er was op 1 januari 2021 geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op de kredietopening waarvoor u uitstel vraagt.
  • Op het ogenblik dat u een verlenging vraagt van de nulstellingstermijn is de totale waarde van uw gelden, financiële instrumenten, enz. op uw betaal- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij Belfius of bij een andere bank kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro. Goed om te weten: uw pensioensparen wordt niet meegerekend in dit bedrag.

  Voldoet u aan al deze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met uw financieel adviseur om de verlenging van de nulstellingstermijn van uw kredietopening in orde te brengen. Hij helpt u graag verder.

  Denk eraan om uw uitstel zeker 5 bankwerkdagen voor de nulstelingsdatum aan te vragen en bezorg ons op dat moment ook de nodige documenten. Zo kunnen we uw aanvraag nog op tijd verwerken.

 • Kan ik de terugbetaling van mijn lening op afbetaling laten uitstellen in het kader van Covid-19? Wat betekent dat voor mij?

  Er werd door de wetgever opnieuw de mogelijkheid voorzien tot het bekomen van een betalingsuitstel voor consumentenkredieten.

  De overheid en de financiële sector hebben opnieuw besloten om particulieren te steunen die inkomstenverlies lijden door de Covid-19-crisis en daardoor hun lening op afbetaling niet kunnen afbetalen. Voor Belfius gaat het bijvoorbeeld over de volgende leningen: autolening, renovatielening, persoonlijke lening, ...

  Zo kan u onder bepaalde voorwaarden t.e.m. 31 maart 2021 voor uw lening op afbetaling een betalingsuitstel van maximaal 3 maanden krijgen (u hebt de keuze tussen 1, 2 of 3 maanden). U kan enkel een betalingsuitstel krijgen voor toekomstige mensualiteiten, dus niet voor verschuldigde mensualiteiten uit het verleden. U kan tot uiterlijk 31 maart 2021 een betalingsuitstel aanvragen.

  Tijdens de periode van uw betalingsuitstel hoeft u geen interesten noch kapitaal te betalen. De looptijd van uw krediet wordt verlengd met de periode van uw betalingsuitstel (1, 2, 3 maanden of meer in het geval van een verlenging), terwijl de uitgestelde interesten worden verrekend via een spreiding over de nog resterende afbetalingen van uw krediet.

  Om een uitstel van betaling te kunnen krijgen, dient u aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

  • U kan enkel betalingsuitstel aanvragen voor kredieten die werden toegekend voor 1 mei 2020
  • U dient zelf een terugbetalingsuitstel van uw krediet te vragen.
  • Minstens één van de kredietnemers dient een inkomensverlies te hebben als gevolg van de Covid-19-crisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt als gevolg van de Covid-19-crisis, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op naam van één van de andere personen werd aangegaan.
  • U had op 1 januari 2021 geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op de lening op afbetaling waarvoor u uitstel vraagt.
  • De maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van de lening op afbetaling waarvoor u uitstel vraagt, bedraagt minstens 50 euro per maand.
  • Op het ogenblik dat u betalingsuitstel vraagt is de totale waarde van uw gelden, financiële instrumenten, enz. op uw betaal- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij Belfius of bij een andere bank kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro. Goed om te weten: uw pensioensparen wordt niet meegerekend in dit bedrag.

  Voldoet u aan al deze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met uw financieel adviseur om het betalingsuitstel van uw lening op afbetaling in orde te brengen. Hij helpt u graag verder.

  Denk eraan om uw betalingsuitstel zeker 5 bankwerkdagen voor de vervaldag van de komende maand aan te vragen en bezorg ons op dat moment ook de nodige documenten. Zo kunnen we uw aanvraag nog op tijd verwerken.

 

Uw verzekeringen

 • Heb ik recht op een tegemoetkoming van mijn annulatie/bijstandsverzekering?

  Samengevat

  De Verzekering reisannulatie gekoppeld aan de aan de Mastercard® Gold, Platinum of World Elite komt helaas niet tussen wanneer de touroperator of de aanbieder van vervoer –of accommodatiediensten de overeengekomen dienst (het vervoer of de accommodatie), niet kan verlenen, bijvoorbeeld vanwege de COVID-19 crisis. Boekte U een ‘losse’ vlucht of een pakketreis (een reisovereenkomst die 2 of meer diensten combineert, zoals vervoer en verblijf, of die een dienst combineert met een andere reisdienst, zoals autoverhuur ter plaatse), contacteer dan de dienstverlener om te bekijken welke oplossing die U voorstelt. Meer informatie betreffende uw rechten in dit geval vindt U op de website van de FOD Economie.

  Belfius Assistance of assistance gekoppeld aan de Mastercard® Platinum of World Elite, zal bijstand verlenen in het buitenland als u wordt getroffen door Covid-19 wanneer bij vertrek van uw reis door de FOD Buitenlandse Zaken er geen negatief reisadvies werd gegeven of afgeraden werd om naar het land of die regio te reizen. Idem voor de bijstandsverzekering gekoppeld aan de kredietkaart Visa Gold maar dan enkel indien de reis naar het buitenland geheel of gedeeltelijk werd betaald met de kaart.

  Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor een verklaring op eer hebben.

  Wat is een essentiële reden?

  • Dwingende gezinsredenen, bv. een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen
  • Humanitaire redenen, bv. om een medische reden, om een oudere persoon te helpen,…
  • Studieredenen
  • Inwoners van grensregio's
  • Professionele redenen
  • Andere dringende redenen, bv. om te zorgen voor een dier, om te verhuizen

  Meer info vind je op https://diplomatie.belgium.be/nl

  Wij raden u wel ten stelligste aan de richtlijnen van en maatregelen opgelegd te checken voor uw vertrek, want dit kan een impact hebben op de dekking waarop u beroep kan doen via uw bijstandspolis.

  • Indien u kan bewijzen dat het om een essentiële reis gaat dan kan u rekenen op onze medische bijstand in dit land en op de technische bijstand (voertuig) (voor zover deze waarborgen werden onderschreven én binnen de grenzen van de geografische dekking van de polis). Ook de bijstandsaanvragen gelinkt aan COVID-19 zijn gedekt. Bent u van plan om langer in het buitenland te verblijven (> 90 opeenvolgende dagen), dan kan u nog steeds een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf, maar alleen indien het om een essentiële reis gaat.
  • Opgelet, niet-essentiële verplaatsingen geven geenszins recht op de prestaties voorzien via uw bijstandspolis.
  Verblijft u momenteel al in het buitenland (u bent dus vertrokken voor deze nieuwe maatregel van kracht werd op 27/01/2021)?

  • U geniet dan nog steeds van alle waarborgen van uw bijstandspolis, ook indien uw bijstandsaanvraag COVID-19 gelinkt is.
  • Wilt u langer in het buitenland verblijven (> 90 opeenvolgende dagen), dan kan u nog steeds een uitbreiding aanvragen voor een verlengd verblijf [indien u reeds in het buitenland was voor 27/01/2021 wordt er geen rekening gehouden met de aard van de reis (essentieel of niet-essentieel)].

  Let op: fraude is een strafbaar feit.

  Meer info

 • Heb ik recht op vergoeding door mijn aanvullende verzekering verlies van werk?

  Bij tijdelijke of technische werkloosheid (volledig of gedeeltelijk) heeft u geen recht op vergoeding. Uw aanvullende verzekering ‘inkomstenverlies’ is enkel geldig bij verlies van werk door ontslag. Dus niet bij een tijdelijke of technische werkloosheid.

 • Valt COVID-19 onder de 'ernstige ziektes' van mijn aanvullende verzekering?

  Nee, uw dekking ‘Ernstige ziektes’ verzekert de volgende 4 aandoeningen: beroerte, kanker, een hartinfarct en een goedaardige hersentumor (met intracraniële hypertensie). Ziekte als gevolg van het coronavirus is dus niet verzekerd door deze waarborg.

 • Heb ik recht op vergoeding door mijn aanvullende invaliditeitsverzekering ?

  Bent u voor langere tijd arbeidsongeschikt als gevolg van het coronavirus? Heeft u de aanvullende invaliditeitsverzekering Belfius Home Credit Protect ondertekend? Dan geldt de waarborg ‘invaliditeit’ als u invalide bent voor meer dan 66% gedurende meer dan 3 maanden (= de wachttijd).

 • Heb ik recht op mijn gewaarborgd inkomen?

  a. Ik kan niet gaan werken omdat ik ziek ben door het coronavirus. Heb ik recht op mijn gewaarborgd inkomen?

  Als u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ziekte, in dit geval een coronabesmetting, dan bent u gedekt door uw verzekering gewaarborgd inkomen, zoals voorzien in de dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt immers niet uitgesloten. U dient wel eerst een wachttijd te doorlopen (vaak 30 of 60 dagen) vooraleer u een beroep kan doen op deze uitkering, zoals bepaald in de bijzondere en algemene voorwaarden van uw verzekering.

  b. Ik kan niet gaan werken – ook niet van thuis uit (gezien de aard van het werk of gezien geen technische uitrusting) – omdat ik thuis in quarantaine ben, zonder ziek te zijn (bv. uit voorzorg omdat ik uit een getroffen gebied kom of in contact ben geweest met zieke personen). Heb ik in dit geval recht op een gewaarborgd inkomen?

  Wanneer u preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, dan kan u helaas geen beroep doen op uw verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is verzekerd.

 • Wat gebeurt er met mijn levensverzekeringscontract indien er mij iets overkomt ?

  Als uw levensverzekering een overlijdensdekking bevat, wat het geval is bij een schuldsaldo-, een uitvaart-, een groepsverzekering..., dan bent u ook gedekt indien u zou overlijden als gevolg van het coronavirus. Levensverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie niet uit. Ook als u als gevolg van het coronavirus komt te overlijden in het buitenland.

Uw veiligheid

 • Ik kreeg een mail om geld te storten voor de strijd tegen het coronavirus. Wat nu?

  Oplichters proberen de coronacrisis te misbruiken om via e-mail, sms of telefoon persoonlijke informatie of bankgegevens te achterhalen. Dit heet phishing. Banken zullen u NOOIT om uw vertrouwelijke gegevens of geheime code vragen via e-mail, sms of telefoon. Meer weten over phishing? Neem hier een kijkje.

Corona & uw beleggingen


De crisis veroorzaakt door het coronavirus heeft een belangrijke impact op de economie en beïnvloedt sterk de beurzen. Volg de analyses en de aanbevelingen van onze experten in ons speciaal dossier.


Uw pensioensparen

 • Hoe komt dat mijn pensioenspaarfondsen in waarde gedaald zijn?

  De zware correctie op de beurzen van de laatste weken heeft ook een impact op het rendement van pensioenpaarfondsen.

  Deze forse daling van de beurzen is vooral het gevolg van de onzekerheid bij beleggers rond de impact van het coronavirus op de economische groei en dus ook op de winsten van de bedrijven.

  Pensioenspaarfondsen beleggen ook in aandelen. Het gewicht van aandelen is relatief hoog of relatief laag, afhankelijk van het gekozen fonds. De daling van de waarde van uw fonds hangt dus rechtstreeks af van het percentage aandelen in uw fonds. Een fonds met verhoudingsgewijs meer aandelen geeft betere rendementsperspectieven op lange termijn. Binnen een fonds met minder aandelen vervullen obligaties meer de rol van stabilisator.

  Het komt er nu op aan om rustig te blijven. De paniek op de beurzen neemt waarschijnlijk af als duidelijk wordt dat de verspreiding van het coronavirus zijn piek heeft bereikt. Dan zullen meer en meer beleggers beseffen dat deze economische dip maar tijdelijk is en dat de economie terug heropleeft. De centrale banken en de overheden zullen er ook alles aan doen om een snel herstel van de economie mogelijk te maken.

 • Wat zijn de gevolgen als ik nu mijn pensioenspaarfonds opneem?

  • Werd de reserve van uw pensioenspaarfonds nog niet belast? Dan is uw pensioensparen opvragen vóór deze belasting, normaal op uw 60e, geen goed idee. U genoot in het verleden immers fiscale voordelen. Opvragen leidt dus altijd tot een fiscale penalisatie (33% taks in plaats van de 8% taks die normaal van toepassing is op uw 60e).
  • Werd de reserve van uw pensioenspaarfonds wel al belast? U bent niet verplicht om de opgebouwde reserve van uw pensioenspaarfonds op te nemen. U kan het dus gerust nog even laten staan en het later opnemen wanneer de beurs zich hersteld heeft.
 • En wat met nieuwe stortingen?

  Door te beleggen in pensioenspaarfondsen past u het principe toe van ‘gespreid in de tijd beleggen’. Normaal stort u immers elk jaar een vast bedrag, het fiscale maximum, in uw pensioenspaarfonds. Meestal doet u dat zelfs gespreid over het hele jaar heen. Dat vermindert de impact van koersdalingen op uw rendement.

  Wenst u uw doorlopende opdracht voor uw pensioensparen toch (tijdelijk) stop te zetten? Dan kan u dat eenvoudig via onze digitale kanalen.

  Denk er wel aan om het fiscale maximum te storten vóór 31 december 2020. Anders laat u dit jaar fiscale voordelen liggen.

Andere vragen


Hebt u een vraag die u niet terugvindt in ons overzicht? Geen probleem, druk op de rode knop rechtsonder en stel uw vraag via chat, bericht,... We zijn er om u te Al uw vragen