Covid-19 vraagt uitzonderlijke maatregelen

31 augustus 2020

11/09/2020 - Uw economische podcast - aflevering 14


Zal de inflatie stijgen door Covid-19? Volgens de inflationista’s wel, zegt Véronique Goossens. Maar niet alle economen zijn het met hen eens. Jan Vergote legt uit waarom Belfius overtuigd blijft van farma en technologie.


Luister nu

De economische impact van Covid-19 in België

De COVID-19-crisis betekent een nooit eerder geziene klap voor de economie. Toch ligt het ergste al achter ons, en de doelgerichte herstelmaatregelen zullen onze economie wellicht helpen om weer het groeipad in te slaan. Bekijk hiernaast onze video.

In Europa duikt het virus lokaal weer op, sneller dan verwacht. Ook in andere werelddelen woedt de pandemie verder. Het is duidelijk dat het strikt navolgen van de veiligheidsmaatregelen de enige manier is om het virus in te dijken. Voor gezinnen, bedrijven en overheidsfinanciën blijft het van levensbelang dat een 2e besmettingsgolf zoveel mogelijk vermeden wordt. De situatie blijft onzeker, waardoor de financiële markten ook de komende maanden volatiel zullen zijn.


Sleutelindicatoren


Voor de impact op uw beleggingen kijken we in deze bijzondere tijden naar 5 belangrijke indicatoren.

  • De evolutie van de pandemie: hoeveel nieuwe besmettingen zijn er? Hoe evolueert het aantal dodelijke slachtoffers? Is er een exit-strategie?
  • Het marktrisico: hoe gemakkelijk geraak je aan geld (liquiditeit)? Hoe sterk schommelen de koersen op de financiële markten (volatiliteit)? Hoe evolueren de risicopremies (extra rentevergoeding ten opzichte van bijvoorbeeld Duits of Amerikaans overheidspapier) op bedrijfsobligaties of schuldpapier van groeilanden?
  • De economische activiteit: hoe snel herneemt de activiteit? Hoe verloopt de heropstart in landen die eerst getroffen werden, zoals China?
  • De reacties van het beleid: wat doen overheden en centrale banken om voldoende liquiditeit te voorzien? Hoe vermijden ze een kredietcrisis? Welke maatregelen nemen ze om het inkomensverlies voor bedrijven en particulieren te compenseren?
  • Waarderingen: hoe duur of goedkoop zijn de verschillende aandelenmarkten? Zijn de risicopremies hoog of laag, rekening houdend met de verwachte falingspercentages?

Onze visie


Hoe scoren de aandelenmarkten algemeen en de verschillende regio’s specifiek op die 5 indicatoren? Dat bepaalt onze visie op de financiële markten.

Vanuit de EU kwam er een historisch akkoord over een herstelfonds van 750 miljard euro. Dat strekt de Europese regeringsleiders tot eer. Het is een grote stap in de richting van een federaal Europa, waarbij zijn kracht en geloofwaardigheid fors stijgt. Al is het nog wachten op goedkeuring door het Europees parlement. Daarnaast slaagt Europa er beter in om de covidcrisis te beheersen. Hier en daar zijn er lokale opstoten, maar die worden krachtdadig aangepakt.

China weet een 2e golf tot nu toe succesvol te vermijden en zijn economie herstelt sneller dan in de rest van de wereld: in het 2e kwartaal groeide de economie met 3,2% op jaarbasis. Analisten gaan ervan uit dat het bruto binnenlands product tegen eind 2020 zelfs zijn traject van vóór Covid-19 kan hervatten. Al blijft ook in China de consument nog wat afwachtend.

Wat de economie wereldwijd betreft zijn de economen het erover eens: die zal trager herstellen dan eerst gedacht. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de wereldeconomie in 2020 met 4,9% krimpen om in 2021 met 5,4% te groeien. Of de economische activiteit begin 2021 opnieuw op het niveau van voor de crisis zit, is erg onzeker. Ook de kloof tussen de herstelde beurzen en de economie baart het IMF zorgen.


Aandelen

Globaal blijven we voorzichtig voor aandelen. Voor de particuliere belegger is het advies nog steeds: blijf belegd in risicovolle activa met een regelmatig beleggingsplan voor nieuwe aankopen. Na de recente rally zijn aandelen niet langer goedkoop.

Europese aandelen krijgen nog steeds een relatief groot gewicht tot 45% van een goed gespreide aandelenportefeuille. Niet alleen het Europese akkoord over het herstelplan verlegt het politieke risico meer naar de VS, ook de actualiteit in Amerika doet dat. De reactie van president Trump op de raciale spanningen in het land en zijn aanpak van de covidcrisis maken het onzeker dat hij herkozen wordt. Bovendien lopen de spanningen tussen de VS en China weer op, al blijft het tot de verkiezingen wellicht alleen bij woorden. Onze beleggingsstrategen behouden het gewicht van Amerikaanse aandelen tot zo’n 30%.

In Europa selecteren we bedrijven met gezonde balansen en met producten die een echte meerwaarde bieden voor de klanten, en daarom mooie winstmarges kunnen genereren. Duurzaamheid blijft daarbij essentieel. Duurzaam een bedrijf runnen, met zorg voor werknemers, klanten, de overheid en last but not least het klimaat, dat wordt duidelijk het nieuwe normaal.

Voor de Amerikaanse aandelen kiezen we voor strategische sectoren uit onze langetermijnovertuigingen. De technologiesector, grotendeels een Amerikaans gebeuren, blijft dominant in onze portefeuille met een sectorgewicht van 20 à 25%. De sector mag dan iets duurder zijn dan het marktgemiddelde, de winstgroei is er ook groter. Ook farmabedrijven behouden een belangrijke positie. Die sector wordt eveneens gedomineerd door Amerikaanse bedrijven en wordt aantrekkelijk gewaardeerd. Farmabedrijven doorstaan de covidcrisis bijzonder goed en moeten de komende decennia kunnen profiteren van een fors stijgende middenklasse in de groeilanden en de aankomende vergrijzing wereldwijd. Die laatste doet de medische behoeftes natuurlijk fors toenemen: ouder worden heeft zijn prijs op medisch vlak. Ook het thema van gendergelijkheid past perfect in onze strategie om op zoek te gaan naar bedrijven die excelleren op lange termijn. Vanaf 1 september kan u beleggen in die bedrijven die gendergelijkheid hoog in het vaandel dragen en die daar op termijn ongetwijfeld de vruchten van zullen plukken.

De groeilanden behouden opnieuw meer gewicht in onze aandelenportefeuille, ze gaan naar ongeveer 18%. Het voorlopig V-vormig herstel in China ligt aan de basis van die positieve waardering. China maakt ongeveer 40% uit van het groeilanduniversum.


Obligaties

Tot slot nog iets over onze globale positionering. We blijven gemengd beleggen, met obligaties als veiligheidsbuffer. Zo’n buffer kan nuttig zijn mocht de economie meer sputteren dan verwacht, bijvoorbeeld door een zware 2e besmettingsgolf. Ook de brexit, de verslechterde Chinees-Amerikaanse relaties en de aankomende Amerikaanse verkiezingen zijn aandachtspunten.

Met hun obligatie-aankopen houden de centrale banken de rente laag. Dat moet de stijgende overheidsschulden draagbaar houden en legt ook deels een bodem onder de aandelenmarkt. Wie een aanvullend inkomen zoekt, vindt dat nog nauwelijks op de obligatiemarkt, tenzij bij de groeilandobligaties. Die verkiezen we dus.

Voor beleggers kan de aandelenmarkt een uitweg zijn. Natuurlijk is het dan belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden en de eventuele tussentijdse schommelingen voor lief te nemen. Belegt u eerder voorzichtig, dan zijn gestructureerde beleggingen met volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming misschien een oplossing. Daarmee kan u profiteren van een mogelijk verder herstel van de aandelenmarkten. En zelfs inspelen op veelbelovende toekomstthema’ s, zoals de gezondheidszorg.


Ontdek al onze overtuigingen


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur (in de huidige omstandigheden telefonisch of via e-mail). Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille.

Deel deze pagina: