Covid-19 vraagt uitzonderlijke maatregelen

30 juni 2020

Ons macro-economisch scenario voor België en hoe uw portefeuille summerproof maken: mis de nieuwste aflevering van de economische podcast Belfius Insights niet!

Luister nu

De economische impact van Covid-19 in België

De COVID-19-crisis betekent een nooit eerder geziene klap voor de economie. Toch ligt het ergste al achter ons, en de doelgerichte herstelmaatregelen zullen onze economie wellicht helpen om weer het groeipad in te slaan. Bekijk hiernaast onze video.

Het keerpunt in het Covid-19-verhaal nadert stilaan... Veel landen laten hun economie terug opstarten, waarbij het respecteren van de veiligheidsmaatregelen cruciaal is. Want voor gezinnen, bedrijven en overheidsfinanciën is het van levensbelang dat er geen 2e besmettingsgolf komt. Anderzijds zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het misschien jaren zal duren voor het virus helemaal onder controle is. Het blijft een onzekere situatie, waardoor de financiële markten de komende maanden volatiel zullen blijven.


Sleutelindicatoren


Voor onze beleggingsstrategie kijken we in deze bijzondere tijden naar 5 belangrijke indicatoren.

  • De evolutie van de epidemie: hoeveel nieuwe besmettingen zijn er? Hoe evolueert het dodental? Is er een exit-strategie?
  • Het marktrisico: hoe gemakkelijk geraak je aan geld (liquiditeit)? Hoe sterk schommelen de koersen op de financiële markten (volatiliteit)? Hoe evolueren de risicopremies (extra rentevergoeding ten opzichte van bijvoorbeeld Duits of Amerikaans overheidspapier) op bedrijfsobligaties of schuldpapier van groeilanden?
  • De economische activiteit: hoe snel herneemt de activiteit? Hoe verloopt de heropstart in landen die eerst getroffen werden, zoals China?
  • De beleidsreacties: wat doen overheden en centrale banken om voldoende liquiditeit te voorzien? Hoe vermijden ze een kredietcrisis? Welke maatregelen nemen ze om het inkomensverlies voor bedrijven en particulieren te compenseren?
  • Waarderingen: hoe duur of goedkoop zijn de verschillende aandelenmarkten? Zijn de risicopremies hoog of laag, rekening houdend met de verwachte falingspercentages?

Onze visie


Hoe de aandelenmarkten in hun geheel en de verschillende regio’s specifiek scoren op al deze indicatoren, bepaalt onze visie op de financiële markten. Veel hangt natuurlijk af van hoe covid-19 verder evolueert. In Europa klaart de situatie op en komt het toerisme weer op gang. In China en Zuid-Korea zijn sporadisch nog uitbraken maar lijkt de overheid de situatie onder controle te hebben met gerichte lock-downs. In Europa zullen we daarmee wellicht nog kennismaken. In de Verenigde Staten blijft covid-19 een punt van zorg. Het land slaagt er niet in om de virusinfecties te beperken tot lage niveaus die een 2e golf zouden helpen voorkomen. In Latijns-Amerika is het virus evenmin bedwongen. Brazilië is er nog erger aan toe dan de VS en ook in andere Latijns-Amerikaanse landen is de piek nog niet bereikt. Ten slotte lijkt de situatie in India en Rusland ook nog niet onder controle.

De economen zijn het erover eens: de economie zal wereldwijd trager herstellen dan aanvankelijk gedacht. Of de economische activiteit begin 2021 opnieuw op het niveau van voor de crisis zit, is erg onzeker. In China bijvoorbeeld blijft de consument erg afwachtend. Overheden wereldwijd zetten niet voor niets nog steeds 100% in op stimuleringsmaatregelen voor gezinnen en bedrijven. En de interventiemogelijkheden van de centrale banken zijn nog niet uitgeput. Samen pompten die al meer dan 17 triljoen dollar in de economieën, veel meer dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009.


Aandelen

Globaal blijven we voorzichtig voor aandelen. Voor de particuliere belegger is het advies nog steeds: blijf belegd in risicovolle activa met een regelmatig beleggingsplan voor nieuwe aankopen. Na de recente rally zijn aandelen niet langer goedkoop en de koersschommelingen of volatiliteit neemt opnieuw wat toe. Deels door negatieve berichtgeving over de pandemie en economie die de beleggers verontrust.

Het aandelengedeelte werd geografisch wat bijgestuurd. In de eurozone zou het voorgestelde herstelplan van 750 miljard euro weleens een gamechanger kunnen zijn. Het is afwachten of er een akkoord komt. Positief is dat de ECB een duidelijk signaal geeft dat ze Italië niet loslaat. Volgens de economen ligt het politieke risico nu dus meer in de VS. De reactie van de Amerikaanse president Trump op de raciale spanningen en zijn aanpak van de covid-19 crisis maken het onzeker dat hij herkozen wordt. De spanningen tussen de VS en China lopen weer op, al verwachten we dat het tot de verkiezingen alleen bij woorden blijft. Onze beleggingsstrategen verminderen het gewicht van Amerikaanse aandelen ten voordele van de eurozone. Te meer omdat de waarderingen er iets aantrekkelijker zijn. Al blijft de Brexit een aandachtspunt.

Daarnaast zien we stilaan een comeback van de value- of waardeaandelen. Die aandelen presteren al jaren zwak. De laatste jaren trekken vooral de innovatieve groeibedrijven de kar van de beursrally. Value-aandelen vinden we onder andere terug in de financiële sector. We verhoogden daarom licht de posities in banken van de eurozone. 10 jaar na de crisis is de sector opnieuw gezond. Door de covid-19 crisis zal het aantal wanbetalingen op krediet weliswaar toenemen, maar de winstgevendheid is voldoende om dat op te vangen. De ECB probeert de impact van de negatieve rente ook te beperken. Zo maakten de banken uit de eurozone in juni massaal gebruik van de mogelijkheid om geld bij de ECB te ontlenen op 3 jaar aan een negatieve intrestvoet van 1%. Ze krijgen dus 1% van de ECB om kredieten te verstrekken. Voorwaarde is wel dat die banken hun kredietportefeuille op peil houden tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2021. Wil u een graantje meepikken van de herstelbeweging die we verwachten van de banksector, dan kan dat via een gestructureerde belegging.

We staan voor een lange periode van nulrente. Dat betekent dat zelfs met een lage inflatie, van bijvoorbeeld 1%, u toch koopkracht verliest. De spaarrekening is dus geen optie. Aandelen doen het in zo’n context wél goed. We kiezen resoluut voor groeithema’s die profiteren van de huidige crisis, maar die ook in de toekomst onontbeerlijk zijn, zoals technologie, farma en het klimaat. We spreiden onze instapmomenten wel goed in de tijd. De voorzichtigere belegger kan met volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming mee profiteren van het mogelijke verdere herstel van de aandelenmarkten. Ook hierbij kan ingespeeld worden op toekomstthema’s, zoals de gezondheidszorg.


Obligaties

Voor uitgiftes van bedrijven met een minder goede kredietkwaliteit, de zogenaamde ‘high yield’ obligaties, blijven we afwachtend. De hoge coupon of extra rentevergoeding lijkt ons niet voldoende om het hoge risico op falingen op te vangen. Een obligatiemarkt waar we wel op inzetten, is die van de groeilandobligaties in lokale munt. Ze bieden een mooi rendement, hun munten hebben wellicht het ergste achter de rug en hun centrale banken bieden ondersteuning.


Ontdek al onze overtuigingen


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur (in de huidige omstandigheden telefonisch of via e-mail). Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille.

Deel deze pagina: