Covid-19 vraagt uitzonderlijke maatregelen

3 april 2020

Nieuwe aflevering! Uw beleggingspodcast.

Hoe beleggen in tijden van Covid-19? In de podcast van vorige week kon u horen dat de aandelenmarkten nog niet op hun dieptepunt waren. Maar wanneer wordt dat dieptepunt dan bereikt? Onze experten maken de balans op. Luister naar deze podcast via Spotify of Apple podcasts, en vergeet u niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen!

Luister nu

Covid-19 vraagt uitzonderlijke maatregelen


De wereld wordt geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen van de laatste decennia. Hoe gaan we hiermee om? En hoe kunnen we u optimaal blijven begeleiden voor uw beleggingen? Correcte en tijdige informatie is nu meer dan ooit noodzakelijk. Onze experten werken ondertussen allemaal van thuis uit, maar blijven natuurlijk nauw met elkaar samenwerken om u even goed van dienst te zijn, met scherpe analyses en aanbevelingen. Samen staan we sterk om u een vlotte informatiedoorstroming en up-to-date analyses over de financiële markten te garanderen.


Ons leven: tijdelijk on hold


In amper enkele weken tijd veranderde ons leven en dat van alle Europeanen drastisch en staat de economie tijdelijk stil. Laten we hierbij toch het belangrijkste niet uit het oog verliezen: zorg goed voor jezelf en je naasten.


Het epicentrum van de pandemie, die stilaan lijkt uit te doven in China en Azië, bevindt zich intussen in Europa en de VS. Het staat buiten kijf dat ze meer economische schade aanricht dan eerst gedacht. We kregen initieel te maken met een aanbodschok (bij de stop van de industriële productie in China), gevolgd door een vraagschok als gevolg van de quarantainemaatregelen in Azië, en nu ook in Europa en de VS. Centrale banken en overheden nemen wereldwijd maatregelen om de vraag te stimuleren, maar die hebben pas effect wanneer het vertrouwen terugkeert.


Er zijn duidelijk lessen getrokken uit de crisis van 2008: de acties zijn een stuk efficiënter en er wordt kort op de bal gespeeld. Zelfs Europa knijpt een oogje toe voor de oplopende begrotingstekorten en de Europese Centrale Bank zorgt voor een blijvend lage rente door ongeziene opkoopprogramma’s van obligaties, die meer dan 1.000 miljard in het financiële systeem zullen pompen. Ze koopt overheidsschulden van de lidstaten op, wat neerkomt op een onrechtstreekse financiering van overheidstekorten. De VS maken 2.000 miljard dollar vrij voor noodhulp en de centrale bank zal er ongelimiteerd obligaties opkopen.


Inflatiegevaar?


We krijgen de laatste dagen vragen over het risico op een stijgende inflatie. Dat lijkt ons de komende maanden zeker niet aan de orde. Integendeel: we bevinden ons eerder in deflatiemodus (dalende prijzen). Wat de toekomst brengt, is koffiedik kijken… Veel marktindicatoren wijzen op een jarenlange zeer lage inflatie. Mocht ze toch beginnen te stijgen, dan hebben de centrale banken en de overheden mogelijkheden om te counteren, bijvoorbeeld door hun obligatieaankopen terug te draaien of belastingen te verhogen. Maar zoals gezegd, is dit een zorg voor de toekomst. De strenge ‘Maastrichtnorm’, die overheidstekorten aan banden legt, wordt voorlopig on hold gezet. Niet om overheden de kans te geven onverantwoord financiële putten te maken, maar om hen de ruimte te geven hun economie zorgvuldig te ondersteunen waar nodig. Zo maakt Duitsland miljarden vrij om in noodsituaties participaties in grote bedrijven te nemen, of garanties te bieden voor hun leningen. Solide bedrijven worden dus geholpen, wat zeer belangrijk is voor u als belegger! Zoals al herhaaldelijk geschreven, bestaat de rol van een aandelenbeheerder er net in om:


  • solide bedrijven te onderscheiden van de structureel zwakkere
  • bedrijven te kiezen die standhouden tijdens een crisis (bijvoorbeeld voedingsbedrijven of online platforms)
  • bedrijven die zich in zwaar weer bevinden, fors te verminderen in hun portefeuille of zelfs volledig van de hand te doen

Onze strategie: vooruitblik


Paniek is een slechte raadgever. Daarom willen we nog eens een aantal zaken op een rijtje zetten die zeer belangrijk zijn in deze moeilijke periode, waar we met z’n allen solidair door moeten.

Efficiëntere tussenkomsten van centrale banken, banken gewapend met financiële buffers die 2 tot 3 keer hoger zijn dan in 2008, een fors lager aantal slechte leningen bij de banken... Uw spaargelden blijven dus meer dan ooit veilig.

Bij Belfius zijn we ook in volle voorbereiding van het ‘post Covid-19-tijdperk’. Het leven zal op een dag hernemen, bedrijven zullen heropstarten en de beheerders zullen hun huiswerk moeten actualiseren. Deze week namen we bijvoorbeeld al de beslissing om Chinese aandelen een stuk naar voor te schuiven. Ze noteren goedkoop en het openbaar leven herstelt er langzaam. Het land is minder dollargevoelig en het herstel doet zich in de 1e plaats voor bij de vele binnenlandse bedrijven. Ondanks de Covid-19-crisis en de massale lockdown hield de beurs er vrij goed stand. We kopen dus opnieuw Chinese aandelen, gespreid in de tijd en met het besef dat we nog altijd in volatiele tijden leven. Een terugval blijft mogelijk. In die situatie brengt gespreid aankopen soelaas.

En buiten China? Bedrijven die minder lijden onder productieonderbrekingen, zullen wellicht sneller herstellen. En dan komen we op het terrein van de kleine beursgenoteerde bedrijven. Maar vandaag vinden we het toch nog wat te vroeg om daarin al posities op te bouwen. We houden in elk geval de vinger aan de pols om snel en accuraat naar u te kunnen reageren als de tijd er rijp voor is.

Tot slot geven we nog mee dat de economische cijfers die eraan komen, verre van mooi zullen zijn. De 1e gevolgen van de vele bedrijfssluitingen zullen zich uiten in de cijfers van het consumentenvertrouwen, de werkloosheid, de voorlopende indicatoren enz. Zelfs al is het slechte nieuws al voor een groot deel meegerekend in de huidige koersen, toch kan de beurs nog even opschrikken bij negatieve verrassingen. Hou op dat moment de vele opgezette acties in het achterhoofd en kijk door een mogelijke terugval heen.


De overtuigingen van onze experten

Deel deze pagina:      

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.