Uw pensioenpremies dynamisch met ESG criteria beleggen

Met onze tak 23-fondsen


Uw pensioenpremies dynamisch met ESG criteria beleggen

Met onze tak 23-fondsen

Via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan u, respectievelijk uw vennootschap, een aanvullend pensioen opbouwen. De premies kan u storten in een tak 21-beleggingsverzekering met gewaarborgd rendement en/of tak 23-beleggingsfondsen met een potentieel hoger rendement. Tak 23-fondsen volgen de schommelingen op de financiële markten en bieden geen garantie voor het kapitaal of het rendement.

Via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan u, respectievelijk uw vennootschap, een aanvullend pensioen opbouwen. De premies kan u storten in een tak 21-beleggingsverzekering met gewaarborgd rendement en/of tak 23-beleggingsfondsen met een potentieel hoger rendement. Tak 23-fondsen volgen de schommelingen op de financiële markten en bieden geen garantie voor het kapitaal of het rendement.

ESG criteria


De fondsen binnen tak 23 houden allemaal rekening met strikte ESG-criteria:

  • Milieu (Environmental): klimaatverandering en de gevolgen ervan op de natuur, verlies van biodiversiteit, vervuiling, (zee)waterkwaliteit…
  • Maatschappij (Social): gezondheid, mensenrechten, gendergelijkheid, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht…
  • Deugdelijk bestuur (Governance): bestuurspraktijken binnen de onderneming, human resources, naleving van fiscale verplichtingen…

Deze criteria zijn niet alleen een must voor onze samenleving en onze gezamenlijke toekomst. Beleggingen die niet voldoende of geen rekening houden met een strikt ESG beleid kunnen op termijn een negatieve impact ondervinden. Via dergelijke fondsen belegt u immers in ondernemingen die toekomstige risico’s beperken die een negatieve invloed kunnen hebben op hun waardering.

Meer weten? Bekijk de visie van Belfius op de transitie naar een verantwoorde samenleving en economie.

ESG criteria


De fondsen binnen tak 23 houden allemaal rekening met strikte ESG-criteria:

  • Milieu (Environmental): klimaatverandering en de gevolgen ervan op de natuur, verlies van biodiversiteit, vervuiling, (zee)waterkwaliteit…
  • Maatschappij (Social): gezondheid, mensenrechten, gendergelijkheid, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht…
  • Deugdelijk bestuur (Governance): bestuurspraktijken binnen de onderneming, human resources, naleving van fiscale verplichtingen…

Deze criteria zijn niet alleen een must voor onze samenleving en onze gezamenlijke toekomst. Beleggingen die niet voldoende of geen rekening houden met een strikt ESG beleid kunnen op termijn een negatieve impact ondervinden. Via dergelijke fondsen belegt u immers in ondernemingen die toekomstige risico’s beperken die een negatieve invloed kunnen hebben op hun waardering.

Meer weten? Bekijk de visie van Belfius op de transitie naar een verantwoorde samenleving en economie.

Flexibel en op maat


U hebt in het beschikbare tak 23-gamma de keuze uit verschillende soorten fondsen in lijn met uw wensen, profiel en risicovoorkeur. In combinatie met tak 21 kan u zo een portefeuille samenstellen met een voor u gepaste risico-rendementsverhouding en een optimale spreiding. Uw keuze kan u in de loop van het contract altijd aanpassen.

Flexibel en op maat


U hebt in het beschikbare tak 23-gamma de keuze uit verschillende soorten fondsen in lijn met uw wensen, profiel en risicovoorkeur. In combinatie met tak 21 kan u zo een portefeuille samenstellen met een voor u gepaste risico-rendementsverhouding en een optimale spreiding. Uw keuze kan u in de loop van het contract altijd aanpassen.

Overzicht van de beschikbare fondsen


IPT

Gemengde fondsen met laag risico (Low)

Gemengde fondsen met gemiddeld risico (Medium)

Gemengde fondsen met hoog risico (High)

Aandelenfondsen

Cashfonds


U vindt meer informatie over deze fondsen in het beheersreglement IPT.


POZ

Gemengde fondsen met laag risico (Low)

Gemengde fondsen met gemiddeld risico (Medium)

Gemengde fondsen met hoog risico (High)

Aandelenfondsen

Cashfonds


U vindt meer informatie over deze fondsen in het beheersreglement POZ.

Overzicht van de beschikbare fondsen


IPT

Gemengde fondsen met laag risico (Low)

Gemengde fondsen met gemiddeld risico (Medium)

Gemengde fondsen met hoog risico (High)

Aandelenfondsen

Cashfonds


U vindt meer informatie over deze fondsen in het beheersreglement IPT.


POZ

Gemengde fondsen met laag risico (Low)

Gemengde fondsen met gemiddeld risico (Medium)

Gemengde fondsen met hoog risico (High)

Aandelenfondsen

Cashfonds


U vindt meer informatie over deze fondsen in het beheersreglement POZ.

Bent u geïnteresseerd?


Uw Business Banking-specialist bespreekt graag met u alle mogelijkheden.


Maak een afspraak