Wat is het fiscaal maximumbedrag dat u kunt sparen?

De 80 %-regel

80% Regel

Er bestaan 3 formules, "pensioenpijlers", waarmee u op uw pensioenleeftijd een inkomen kunt behouden dat min of meer overeenkomt met dat van uw actieve beroepsloopbaan, nl. het laatste brutoloon van het laatste jaar dat u gewerkt hebt. Dat inkomen mag voor 80 % bestaan uit de 1e en de 2e pijler. De overige 20 % mag worden aangevuld met pensioensparen.

  • 1e pijler: het wettelijk pensioen dat betaald wordt door de Staat.
  • 2e pijler: het bovenwettelijk pensioen in het kader van een beroepsactiviteit. M.a.w. het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, de individuele pensioentoezegging, een groepsverzekering, een bedrijfsleidersverzekering of een pensioenfonds.
  • 3e pijler: de individuele levensverzekering, pensioensparen, de pensioenverzekering.

Regel: 1e pijler + 2e pijler = < 80 % van het laatste normale brutojaarloon

Opmerking: voor het berekenen van de limiet van de aftrekbaarheid van het brutojaarloon, moet u ook rekening houden met de waarde van het voordeel in natura van de firmawagen voor persoonlijk gebruik (woon-werkverkeer en privéverplaatsingen).

Optimaliseer uw pensioen in het kader van de 80 %-regel

Alvorens te beleggen in fiscaalvriendelijke privé pensioenspaarformules als aanvulling op uw wettelijk pensioen, moet u ervoor zorgen dat u alle fiscale mogelijkheden hebt gebruik van de aanvullende professionele pensioenspaarformules, namelijk VAPZ en IPT.

Uw Business Banking-specialist doet elk jaar een check-up en actualiseert de bedragen die u nog kunt sparen in het kader van de 80 %-regel.

Contacteer uw Business Banking-specialist