Beschermingsverzekeringen

Uw vangnet bij persoonlijke tegenspoed

Bescherm uw inkomsten, uw pensioen en uw naasten


Als ondernemer hebt u belangrijke verantwoordelijkheden in uw beroepsactiviteit en in uw gezin. Maar wat als u iets overkomt? Dankzij onze beschermingsverzekeringen beschikt u over een vangnet dat u, uw naasten en uw eventuele vennootschap beschermt bij een ongeval, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

U kan kiezen uit 3 types beschermingsverzekeringen

Overlijdensdekking

U wil uw naasten en uw eventuele vennoten beschermen in geval van overlijden? Met de overlijdensdekking kan u hen behoeden voor financiële zorgen in moeilijke tijden.

Meer info

Inkomensbescherming

Een tijdelijke (of blijvende) arbeidsongeschiktheid heeft een rechtstreekse impact op uw inkomsten. Als u gedurende een bepaalde tijd niet kan werken als gevolg van een ongeval of ziekte, dan ontvangt u van uw ziekenfonds slechts een beperkte dagvergoeding, die waarschijnlijk onvoldoende is om uw levensstijl te onderhouden en terugkerende kosten te betalen. Met een verzekering gewaarborgd inkomen kiest u voor de juiste oplossing.

Meer info

Bescherming van uw aanvullend pensioen

Hebt u al een aanvullende pensioenverzekering? Dat is alvast een eerste stap om uzelf te beschermen. Maar als u door een ongeval of ziekte uw beroepsactiviteit tijdelijk of permanent niet meer kan uitoefenen, dan zal u (of uw vennootschap) uw pensioenpremies niet meer kunnen storten. En dus bouwt u ook geen aanvullend pensioen meer op...

U kan daarom kiezen voor een aanvullende waarborg ‘premievrijstelling’. Dankzij deze dekking blijft uw contract doorlopen zolang u arbeidsongeschikt bent.

Meer info