Zonnepanelen plaatsen of groen renoveren met uw aanvullende pensioenverzekering?
Het kan!


Zonnepanelen plaatsen of groen renoveren met uw aanvullende pensioenverzekering?
Het kan!

Financier uw onroerend goed via uw aanvullende pensioenverzekering


Hebt u plannen voor het plaatsen van zonnepanelen, of misschien voor een volledig energieneutrale verbouwing? Waarom die projecten niet realiseren via een aanvullende pensioenverzekering afgesloten in het kader van uw beroepsactiviteit?

Met een aanvullend pensioen, zoals het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Individuele Pensioentoezegging (IPT), de Groepsverzekering of de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) denkt u nu al aan later. U kan de prestaties in die polissen onder bepaalde voorwaarden ook gebruiken om privévastgoed te kopen of te verbouwen. Zo haalt u nu al voordeel uit wat u spaart voor later!

U hebt verschillende mogelijkheden:


Uw aanvullend pensioen als waarborg


Als u vastgoed koopt en een krediet afsluit, moet de kredietgever zeker zijn dat er voldoende waarborgen zijn voor de toekenning van het krediet. Meestal is dat via een hypotheek. Maar er zijn ook andere oplossingen. De kredietgever kan bijvoorbeeld de reserve van uw aanvullende pensioenverzekering aanvaarden als waarborg. Dat wordt ook de ‘inpandgeving van aanvullende pensioenrechten’ genoemd. Meestal zal de kredietgever rekening houden met de eindbelasting om de reële waarde van de reserve en dus de waarde van de waarborg via uw aanvullende pensioenverzekering te evalueren.Voorschot op uw aanvullend pensioenverzekeringscontract


Het is ook mogelijk om het kapitaal van uw aanvullende pensioenverzekering te gebruiken om privévastgoed te kopen of te verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan uw droomhuis aan zee of het zwembad dat u altijd al had willen bouwen. In dat geval wordt uw verzekering niet gebruikt als waarborg voor uw krediet, maar kan u profiteren van het opgebouwde kapitaal – via een voorschot - om dit eigendom te verwerven of te verbouwen. Het bedrag van het voorschot zal afhangen van de omvang van uw reserves en van de gekozen voorschotformule.

Wil u meer informatie of persoonlijk advies over het financieren van uw privévastgoed via uw pensioenverzekering? Aarzel niet om uw Business Banking specialist te contacteren, die helpt u graag verder!


Maak een afspraak

Voorschotten op prestaties of inpandgevingen van pensioenrechten voor het waarborgen van een lening kunnen enkel worden toegestaan om de verzekerde in staat te stellen op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen. Die voorschotten en leningen moeten worden terugbetaald zodra die goederen uit het vermogen van de verzekerde verdwijnen. Voorschotten op prestaties of inpandgevingen van pensioenrechten zijn ook slechts mogelijk als het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst in die mogelijkheid voorziet.