Rust of ruzie?   Bedrijf in topvorm   Uw nieuw hoofdstuk  
U kan op ons rekenen om uw levenswerk succesvol over te dragen rue Familiale vrede rue Gelijkberechtiging van alle familieleden rue Uw bedrijf moet klaar zijn voor de overname rue Wie zal de overname betalen? En hoe? rue Bent u klaar voor een leven na uw bedrijf? rue Wacht niet te lang
Continuïteit en langetermijnvisie    Gelijke behandeling   Wie betaalt?   Begin op tijd!

Gelijkberechtiging van alle familieleden

"Wat verwacht u van de volgende generatie? En wat verwachten zij van u? Pas als dat helemaal duidelijk is, kan u over de cijfers beginnen te praten"
Tim Roovers, Wealth Analysis & Planning

De verhoudingen van het privébezit in de familie veranderen. Hoe behandelt u iedereen gelijk? Via een aandeelhoudersstructuur of een schenking? Wie moet wat ontvangen, en wanneer? Welke oplossingen kan het bedrijf aan? U vertrekt vanuit uw familie, en wij brengen alle mogelijkheden in kaart.

Begin tijdig aan de voorbereiding van de overdracht van uw familiebedrijf. En laat ons u helpen om ook van dit project een van uw succesverhalen te maken.